Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đôn đốc triển khai thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và Nước sạch nông thôn

 

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson

Văn phòng UBND tỉnh vừa thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh về việc đôn đốc triển khai thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và Nước sạch nông thôn (Công văn số 3119/VP-KT, ngày 03/8/2020).

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung của Tổng cục Thủy lợi, kịp thời báo cáo, đề xuất các nội dung vượt thẩm quyền.

 

Tại Công văn số 1321/TCTL-NN, ngày 20/7/2020, Tổng cục Thủy lợi đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện một số nội dung: Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình cấp nước đang triển khai thi công, đôn đốc thực hiện các mục tiêu vệ sinh toàn xã trong năm 2020 và ưu tiên bố trí đủ nguồn vốn cho hợp phần vệ sinh hộ gia đình.

 

Bích Diệp