Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo thực hiện liên kết môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện liên kết môn học Giáo dục quốc phòng (GDQP & AN) (Công văn số 3117/VP-THNC, ngày 3/8/2020).

 

Ảnh minh họa

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQP & AN tỉnh) chủ trì triển khai thực hiện các nội dung có liên quan tại Công văn số 27/DQ-CQTT ngày 27/7/2020 của Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQP & AN Trung ương. Theo đó, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về GDQP & AN trên địa bàn theo thẩm quyền; chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương thuộc thẩm quyền cử cán bộ tham gia giảng dạy, quản lý sinh viên, hỗ trợ cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập theo hiệp đồng của các trung tâm GDQP & AN; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các trung tâm GDQP & AN trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc liên kết GDQP & AN theo quy định.

 

Thùy Linh