Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động (Công văn số 935/UBND-KGVX, ngày 03/8/2020).

 

Lãnh đạo UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân tại Lễ Phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan liên quan chỉ đạo tập trung nguồn lực cho công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động bao gồm cả khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động, cải thiện điều kiện lao động nhằm chăm lo bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người lao động nói riêng, của người dân nói chung; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động về an toàn, vệ sinh lao động, công khai thông báo các vi phạm nghiêm trọng trong công tác an toàn, vệ sinh lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật An toàn, vệ sinh lao động, tăng cường thanh tra chuyên đề về an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện quản lý chặt chẽ thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động như thang máy, cần trục, bình chứa khí nén...

 

Thùy Linh