Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tăng cường chỉ đạo việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 không thuộc đối tượng hỗ trợ quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của  đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 không thuộc đối tượng hỗ trợ quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, (Công văn số 3097/VP-KGVX, ngày 31/7/2020).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn triển khai rà soát danh sách cụ thể từng trường hợp đề nghị hỗ trợ đúng với nguyên tắc tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, là các đối tượng bị giảm sâu thu nhập, gặp khó khăn, không bảo đảm mức sống tối thiểu. Đồng thời, chịu trách nhiệm về tính chính xác các trường hợp trong danh sách đề nghị hỗ trợ.

 

Các cơ quan liên quan chủ trì, phối hợp bám sát nguyên tắc tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ để xây dựng tiêu chí cụ thể, chặt chẽ, sát với tình hình thực tiễn của địa phương trong việc xét duyệt các trường hợp đề nghị hỗ trợ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đặc biệt đối với đối tượng không quy định hỗ trợ tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.

 

Khánh Ly