Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức cán sự, chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp kế toán viên tỉnh Lạng Sơn năm 2020

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1452/QĐ-UBND, ngày 30/7/2020 về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức cán sự, chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp kế toán viên tỉnh Lạng Sơn năm 2020.

 

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng

Theo đó, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Các ủy viên Hội đồng là lãnh đạo các phòng, chuyên viên thuộc Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ.

 

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số, có nhiệm vụ và quyền hạn: thông báo kế hoạch, nội quy, hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm thi; thành lập bộ phận giúp việc, tổ chức thu phí dự thi và sử dụng theo quy định; tổ chức chấm thi và chấm phúc khảo theo quy chế, báo cáo người đứng đầu cơ quan tổ chức thi nâng ngạch về kết quả kỳ thi nâng ngạch, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức kỳ thi.

 

Thùy Linh