Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư  Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Lạng Sơn. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (Quyết định số 1156/QĐ-TTg, ngày 30/7/2020).

 

Trước đó, ngày 17/7/2020, Kỳ họp thứ mười tám HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã bầu đồng chí Hồ Tiến Thiệu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 45/49 phiếu bầu.

 

Thùy Linh