Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 01/6 đến ngày 07/6/2020)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết công việc theo thẩm quyền; Phê duyệt kế hoạch mua sắm đồ dùng - đồ chơi – thiết bị dạy học tối thiểu và đồ chơi ngoài trời cho giáo dục mầm non năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Phê duyệt Dự án điều tra, xác định phạm vi, ranh giới, diện tích các khu rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng, các đối tượng sử dụng dịch vụ môi trường rừng và các đối tượng được chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Phát động Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”; Kế hoạch Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh về môi trường kinh doanh (PCI) năm 2020; Tăng cường thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết công việc theo thẩm quyền

 

Ngày 05/6/2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Phiên họp thảo luận và cho ý kiến đối với các Nội dung: Công văn số 911/STC-HCSN ngày 13/4/2020 về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quy định chế độ trợ cấp hằng tháng đối với đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên thuộc Đảng bộ tỉnh; Báo cáo 184/BC-STC ngày 15/5/2020 về xác định hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân thuộc Khu đất công 7 sào, khối 12 phường Hoàng Văn Thụ; Báo cáo 220/BC-STNMT ngày 20/5/2020 về kiểm tra xác định diện tích khai thác, khối lượng đất ông Lê Minh Tuân đã khai thác trái phép và vận chuyển đi tại xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng; Báo cáo số 119/BC-SXD ngày 21/5/2020 về kết quả xem xét chấp thuận chủ trương nghiên cứu khảo sát, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để đề xuất dự án đầu tư Khu dân cư Green Garden tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn; Báo cáo số 157/BC-STP ngày 27/5/2020 về dự thảo văn bản thay thế Hướng dẫn liên ngành số 4206/HDLN-STP-STC-STNMT ngày 09/11/2018 của Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Phê duyệt kế hoạch mua sắm đồ dùng - đồ chơi – thiết bị dạy học tối thiểu và đồ chơi ngoài trời cho giáo dục mầm non năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

UBND tỉnh vừa Phê duyệt (số 1013/QĐ-UBND ngày 02/6/2020) kế hoạch mua sắm đồ dùng - đồ chơi – thiết bị dạy học tối thiểu và đồ chơi ngoài trời cho giáo dục mầm non năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Theo đó, Danh mục đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu gồm 93 danh mục, cung cấp cho 11 phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố có học sinh mẫu giáo lớp 4-5 tuổi. Danh mục đồ chơi ngoài trời gồm 05 danh mục, cung cấp cho 11 phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố có học sinh mẫu giáo. Nguồn kinh phí mua sắm: từ nguồn hỗ trợ đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục: Đề án phát triển giáo dục mầm non đã giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo tại Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

 

Phê duyệt Dự án điều tra, xác định phạm vi, ranh giới, diện tích các khu rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng, các đối tượng sử dụng dịch vụ môi trường rừng và các đối tượng được chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 1026/QĐ-UBND ngày 03/6/2020) Dự án điều tra, xác định phạm vi, ranh giới, diện tích các khu rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng, các đối tượng sử dụng dịch vụ môi trường rừng và các đối tượng được chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Theo đó, Đối tượng sử dụng DVMTR là các nhà máy thủy điện gồm 03 nhà máy, Đối tượng sử dụng DVMTR là cơ sở sản xuất nước sạch, gồm Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn với 10 chi nhánh cấp nước thành viên. Các đối tượng sử dụng và chi trả DVMTR tiềm năng: kết quả điều tra xác định được 10 đối tượng.

 

Tổng diện tích cung ứng DVMTR trong toàn tỉnh được xác định trên 09 lưu vực, với tổng diện tích cung ứng quy đổi là 242.765,80 ha. Tổng giá trị thu từ các đơn vị sử dụng DVMTR năm 2018, 2019 là: 8.670.246.420 đồng. Giá trị chi trả DVMTR sẽ được tính toán và thay đổi hàng năm tùy thuộc vào sản lượng điện, sản lượng nước thương phẩm, sản lượng nước thô sử dụng và doanh thu của năm đó theo giá trị thực tế mà các đơn vị sử dụng DVMTR đạt được hoặc khi phát sinh các đối tượng sử dụng DVMTR mới phải thực hiện việc chi trả DVMTR theo quy định.

 

Phát động Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”

 

Để tổ chức các hoạt động nhằm kích thích nhu cầu du lịch nội địa, tạo điều kiện để Nhân dân đi du lịch tới các vùng, miền trong cả nước và thu hút khách du lịch nội địa đến Lạng Sơn với mức giá ưu đãi; UBND tỉnh vừa Phát động (số 93/KH-UBND ngày 01/6/2020) Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”.

 

Theo đó sẽ tổ chức phát động Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” trong tháng 6 năm 2020, tại thành phố Lạng Sơn và Triển khai kích cầu du lịch nội địa từ nay đến hết năm 2020. Ngoài ra thực hiện tổ chức kích cầu du lịch nội địa gắn với các sự kiện văn hóa, du lịch được tổ chức trong và ngoài tỉnh như: Tổ chức Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2020 gắn với Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2020); Tổ chức “Ngày văn hóa du lịch Xứ Lạng” tại Hà Nội; Tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2020 tại Thành phố Hà Nội; Tham gia Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XII, Thái Nguyên năm 2020.

 

Kế hoạch Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh Lạng Sơn năm 2020

 

Để góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; UBND tỉnh vừa ban hành (số 94/KH-UBND ngày 02/6/2020) Kế hoạch Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh Lạng Sơn năm 2020.

 

Theo đó, Kế hoạch tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp như: Tăng cường công tác quán triệt, thông tin, tuyên truyề; tăng cường sự tham gia của người dân đối với các hoạt động tại địa bàn dân cư; công khai, minh bạch đối với các nội dung quy định tại Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân của UBND cấp xã, UBND cấp huyện; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; Cải thiện chất lượng các dịch vụ công ích thiết yếu cấp cơ sở; Quản trị môi trường; Quản trị điện tử.

 

Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh về môi trường kinh doanh (PCI) năm 2020

 

Để tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hơn về môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh về môi trường kinh doanh (PCI) năm 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh vừa yêu cầu (số 572/UBND-KT ngày 02/6/2020) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, nhất quán và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo yêu cầu tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ.

 

Xây dựng và triển khai thực chất, hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động cải thiện môi trường kinh doanh. Tập chung rà soát, tối ưu hóa quy trình thủ tục hành chính liên ngành, đặc biệt là các thủ tục liên quan tới các dự án đầu tư có sử dụng đất, xây dựng, môi trường, bảo hiểm xã hội, thuế... khẩn trương đề ra các giải pháp khắc phục chỉ số PCI năm 2019, nhất là các chỉ số, nội dung thành phần được đánh giá thấp; tiếp tục quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền tới doanh nghiệp để cùng tham gia xây dựng, đánh giá đạt kết quả các nội dung chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh về môi trường kinh doanh (PCI) trong năm 2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019.

 

Tăng cường thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

Để việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được kịp thời, UBND tỉnh vừa yêu cầu (số 574/UBND-KGVX ngày 02/6/2020) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND các huyện, thành phố tăng cường các giải pháp thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó tập trung vào:

 

UBND các huyện, thành phố khẩn trương phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, đồng thời đẩy mạnh công tác chi trả tiền hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 

Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường xử lý hồ sơ đề nghị hỗ trợ qua dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia nhằm rút ngắn thời gian xử lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng trong quá trình xác nhận và phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, nhất là những khó khăn, vướng mắc để được hướng dẫn, giải đáp.

 

Phan Vũ Hoàng Tùng