Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 18/5 đến ngày 24/5/2020)

Họp UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết công việc theo thẩm quyền; Tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2020 cho UBND các huyện, thành phố kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (đợt 2); Phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc nông lâm trường; Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến tôm giống, tôm thương phẩm, thức ăn tươi sống cho thuỷ sản nhập lậu; Nội dung trình kỳ họp giữa năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XVI; Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng, đa dạng hệ sinh thái rừng; Tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu vải thiều năm 2020... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

Họp UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết công việc theo thẩm quyền

 

Ngày 19/5/2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Phiên họp thảo luận và cho ý kiến đối với các Nội dung: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh về Quy định khen thưởng đối với doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 62-NQ/TU ngày 29/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn đến năm 2020; Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 02/12/2010  của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về cơ quan tiếp nhận, giải quyết và thời gian các bước thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hòa giải tranh chấp đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Chủ trương thực hiện miễn, giảm mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân tỉnh của tỉnh để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

 

 Tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2020 cho UBND các huyện, thành phố kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (đợt 2)

 

UBND tỉnh vừa tạm ứng (số 957/QĐ-UBND ngày 20/5/2020) tổng số kinh phí 19.760,4 triệu đồng từ ngân sách tỉnh năm 2020 cho UBND các huyện, thành phố, kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng: Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

 

Phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 940/QĐ-UBND ngày 19/5/2020) định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Theo đó, Định mức lao động trên đơn vị sản phẩm là 5,623 công/ha. Đơn giá tiền lương trên đơn vị sản phẩm là 1.170.000 đồng/ha. Định mức nước bình quân ứng với tần suất 75% toàn tỉnh, trong đó Lúa vụ xuân định mức sử dụng nước tưới tại mặt ruộng 6.102 m3/ha, vụ mùa 5.105 m3/ha; Màu vụ xuân 2.031 m3/ha, vụ mùa 1.408 m3/ha, vụ đông 2.445 m3/ha.

 

Định mức sửa chữa thường xuyên tài sản cố định trung bình toàn tỉnh bằng  0,74% nguyên giá tài sản cố định. Giá trị tài sản cố định được tính đến ngày 31/12/2018. Định mức chi phí quản lý doanh nghiệp bằng 22,04% tổng quỹ tiền lương năm kế hoạch theo đơn giá.

 

Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc nông lâm trường

 

Để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 22/NQ-CP của Chính phủ làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh lập kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện; UBND tỉnh vừa ban hành (số 86/KH-UBND ngày 21/5/2020) Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc nông lâm trường.

 

Theo đó, phấn đấu đến năm 2025 giải quyết dứt điểm tình trạng dân di cư tự do trên địa bàn; hoàn thành dứt điểm các dự án bố trí ổn định dân di cư tự do đang thực hiện dở dang. Đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường, đảm bảo đất phải có chủ thực sự; giải quyết căn bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất.

 

Trong đó tập trung vào đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác tuyên truyền; thuyết phục, vận động đồng bào tích cực tăng gia sản xuất, cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống bền vững không di cư tự do đi nơi khác. Huy động, lồng ghép tối đa nguồn vốn của các Chương trình, dự án hiện có trên địa bàn. Xây dựng các chương trình, dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm nâng cao thu nhập, ổn định đời sống trước mắt và lâu dài gắn với thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ và Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh. Ngoài ra Kế hoạch cũng đề ra 06 nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện.

 

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến tôm giống, tôm thương phẩm, thức ăn tươi sống cho thuỷ sản nhập lậu

 

UBND tỉnh vừa yêu cầu (số 528/UBND-KT ngày 23/5/2020) Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh, Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn và UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến tôm giống, tôm thương phẩm, thức ăn tươi sống cho thuỷ sản nhập lậu.

 

Theo đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan, Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn, các lực lượng chức năng liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu, đường mòn biên giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý nghiêm đối với các đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép tôm giống, tôm thương phẩm, thức ăn tươi sống cho thuỷ sản qua biên giới. Cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các lực lượng chức năng liên quan tăng cường nắm tình hình, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các điểm tập kết, thu gom tôm giống, tôm thương phẩm, thức ăn tươi sống cho thuỷ sản nhập lậu để vận chuyển đi tiêu thụ trong nội địa.

 

UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn chỉ đạo các lực lượng chức năng thuộc Ban Chỉ đạo 389 cấp huyện tăng cường phối hợp nắm tình hình, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi nhập lậu, vận chuyển, thu gom, buôn bán tôm giống, tôm thương phẩm, thức ăn tươi sống cho thuỷ sản nhập lậu tại địa bàn phụ trách.

 

Nội dung trình kỳ họp giữa năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XVI

 

Để chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XVI; Ủy ban nhân dân tỉnh vừa đăng ký (số 526/UBND-THNC ngày 22/5/2020) nội dung trình kỳ họp giữa năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XVI.

 

Theo đó các nội dung trình kỳ họp theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 là 04 nội dunh. Các nội dung đề nghị bổ sung vào kỳ họp là 11 nội dung. Các nội dung có trong chương trình xin chuyển kỳ sau là 06 nội dung. Các nội dung báo cáo trình tại kỳ họp là 09 báo cáo.

 

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng, đa dạng hệ sinh thái rừng

 

Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng vẫn còn những mặt hạn chế nhất định. Để chấn chỉnh tình trạng trên, UBND tỉnh yêu cầu (số 524/UBND-KT ngày 22/5/2020) thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng, đa dạng hệ sinh thái rừng.

 

Theo đó, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học; vận động người dân không tham gia vào các hoạt động gây ảnh hưởng xấu đến môi trường; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học và pháp luật có liên quan.

 

Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời áp dụng chế tài, biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường nắm địa bàn, triển khai các biện pháp nhằm quản lý, bảo vệ tốt tài nguyên rừng, hệ sinh thái tự nhiên; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các nội dung vượt thẩm quyền.

 

Tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu vải thiều năm 2020

 

Hiện nay mặt hàng vải thiều của các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương đang bước vào thu hoạch đã xuất khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn; để tạo điều kiện thuận lợi cho mặt hàng vải thiều và một số mặt hàng nông sản khác xuất khẩu qua địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu (số 517/UBND-KT ngày 20/5/2020) các cơ quan liên quan tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu vải thiều năm 2020

 

Theo đó, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII và các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt công tác phối hợp để giải quyết thủ tục cho hàng hoá xuất khẩu, trong đó ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi nhất để giải quyết thủ tục thông quan cho mặt hàng vải thiều xuất khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

 

Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải thực hiện tốt công tác điều tiết, phân luồng giao thông trên các tuyến quốc lộ và đường ra cửa khẩu, trong các khu vực cửa khẩu, ưu tiên phân luồng riêng đối với phương tiện vận chuyển mặt hàng vải thiều xuất khẩu, đảm bảo an ninh trật tự, tránh ùn tắc phương tiện trên các tuyến đường.

 

Phan Vũ Hoàng Tùng