Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 7 October 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
85/BC-VP
Ngày ban hành
Ngày ban hành