Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 14 February 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
133/BC-VP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
9.2018Phuluc1.xls 39.5 KB
9.2018Phu luc 2.xls 37.5 KB