Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 4 June 2018
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
81/BC-VP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
5.2018.Phucluc1.doc 181 KB
5.2018. Phuluc 2.doc 167 KB