Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Ban biên tập UBND Tỉnh on 4 May 2018
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1330/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
Ngày ban hành
Ngày ban hành