Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 2 May 2018
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
002/CV-BTS
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
002.pdf 28.51 KB