Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại thành phố Lạng Sơn

Ngày 12/10/2020, Đoàn kiểm tra của tỉnh về việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã có buổi kiểm tra, làm việc tại UBND huyện thành phố Lạng Sơn và UBND xã Hoàng Đồng. Tham dự có các thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo, đại diện các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc UBND thành phố Lạng Sơn, xã Hoàng Đồng.

 

Kiểm tra công tác niêm yết TTHC tại Bộ phận một cửa UBND xã Hoàng Đồng

 

Tại đây, Đoàn đã kiểm tra về các nội dung: Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC; công tác đánh giá tác động TTHC, công bố, công khai TTHC, giải quyết, rà soát, đánh giá TTHC; công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC và việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo; tình hình triển khai  cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND xã Hoàng Đồng và thành phố Lạng Sơn. Trong năm 2019 và 9 tháng đầu năm 2020, hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn thành phố đã được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch. Trong 9 tháng đầu năm 2020, thành phố đã tiếp nhận 7.065 hồ sơ TTHC, đã giải quyết 6.960 hồ sơ, trong đó 99,5% hồ sơ trả đúng hạn; xã Hoàng Đồng đã tiếp nhận 4.565 hồ sơ TTHC, đã giải quyết 4.561 hồ sơ, trong đó 99,8% hồ sơ trả đúng hạn.

 

Các đại biểu tại buổi làm việc

 

Qua công tác kiểm tra và báo cáo, giải trình của UBND thành phố Lạng Sơn, đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thu, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra kết luận, UBND thành phố Lạng Sơn đã quan tâm, tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tuy nhiên, việc niêm yết một số TTHC chưa đầy đủ thông tin; vẫn còn hồ sơ chậm hạn. Trong thời gian tới, UBND thành phố cần tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại cấp xã./.

 

Phương Linh