Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại huyện Bắc Sơn

Ngày 23/10/2020, Đoàn kiểm tra của tỉnh về việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã có buổi kiểm tra, làm việc tại UBND huyện Bắc Sơn và UBND thị trấn Bắc Sơn. Tham dự có các thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo, đại diện các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc UBND huyện Bắc Sơn, thị trấn Bắc Sơn.

 

Kiểm tra công tác niêm yết TTHC tại Bộ phận một cửa UBND huyện Bắc Sơn

 

Tại đây, Đoàn đã kiểm tra về các nội dung: Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC; công tác đánh giá tác động TTHC, công bố, công khai TTHC, giải quyết, rà soát, đánh giá TTHC; công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC và việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo; tình hình triển khai  cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND thị trấn Bắc Sơn và huyện Bắc Sơn. Trong năm 2019 và 9 tháng đầu năm 2020, hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện đã được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch. Trong 9 tháng đầu năm 2020, huyện đã tiếp nhận 3.465 hồ sơ TTHC, đã giải quyết 99% số hồ sơ, trong đó 100% hồ sơ trả đúng hạn; cấp xã đã tiếp nhận 70.190 hồ sơ TTHC, đã giải quyết 100% số hồ sơ đúng hạn.

 

Các đại biểu tại buổi làm việc

 

Qua công tác kiểm tra và báo cáo, giải trình của UBND huyện Bắc Sơn, đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thu, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra kết luận, UBND huyện Bắc Sơn đã quan tâm, tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tuy nhiên, việc niêm yết TTHC còn có thiếu sót, chưa đáp ứng yêu cầu; việc thực hiện rà soát, đánh giá TTHC để đề xuất đơn giản hoá chất lượng chưa cao. Đề nghị UBND huyện Bắc Sơn sớm khắc phục những hạn chế nêu trên, bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

 

Phương Linh