Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tập huấn rà soát, đánh giá TTHC theo Đề án cải cách TTHC tỉnh đến năm 2020 và tập huấn sử dụng tính năng giao nhiệm vụ trên phần mềm VNPT-iOffice

Ngày 20/5/2020, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn rà soát, đánh giá TTHC theo Đề án cải cách TTHC tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 và tập huấn sử dụng tính năng giao nhiệm vụ trên phần mềm VNPT-iOffice cho lãnh đạo Văn phòng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Văn phòng HĐND – UBND các huyện, thành phố và các công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC.

 

Đồng chí Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu khai mạc

 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh nhấn mạnh việc tổ chức hội nghị tập huấn nhằm nâng cao chất lượng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao và thực hiện tốt nội dung báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC phục vụ công tác tổng kết Đề án cải cách TTHC tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020. Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung lắng nghe và mạnh dạn trao đổi những nội dung còn vướng mắc để sau khi kết thúc hội nghị có thể triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình.

 

Các đại biểu nghe báo cáo viên của Viễn thông Lạng Sơn hướng dẫn sử dụng tính năng giao nhiệm vụ

 

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên hướng dẫn các nội dung: sử dụng tính năng giao nhiệm vụ trên phần mềm VNPT-iOffice; tổng hợp kết quả rà soát, cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC; rà soát, đánh giá TTHC theo Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn tỉnh năm 2020.

 

Thùy Linh