Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Ngày 6/5/2020, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức công bố và trao các Quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

 

Đ/c Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao Quyết định cho đ/c Hoàng Xuân Đồng

 

Theo đó, đồng chí (đ/c) Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã trao các Quyết định: điều động đ/c Lê Khả Thanh, Trưởng phòng Kinh tế Tổng hợp đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính- Quản trị; điều động đ/c Vũ Quang Khánh, Trưởng phòng Kinh tế chuyên ngành đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh tế; điều động đ/c Hoàng Xuân Đồng, Trưởng phòng Nội chính đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Tổng hợp - Nội chính; điều động đ/c Đinh Trọng Kiên, Phó Trưởng phòng Tổng hợp đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổng hợp - Nội chính; điều động đ/c Vi Anh Tuấn Phó Trưởng phòng Kinh tế chuyên ngành đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Kinh tế; điều động đ/c  Vy Tiến Dũng, Lộc Tiến Huy, Phó Trưởng phòng Kinh tế tổng hợp đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Kinh tế.

 

Đ/c Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao Quyết định cho đ/c Nguyễn Minh Thế

 

Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, bổ nhiệm đ/c Nguyễn Minh Thế, Trưởng phòng Tin học thuộc Trung tâm Tin học – Công báo giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Tin học – Công báo; điều động đ/c Nông Việt Cường, Phó Trưởng Phòng phụ trách phòng Hành chính - Quản trị đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Nhà khách A1; điều động đ/c Đinh Văn Huấn, Phó trưởng Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính đến nhận công tác tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

Phát biểu tại đây, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chúc mừng các đồng chí đã được điều động, bổ nhiệm, khẳng định việc kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy thực hiện theo chủ trương của tỉnh nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các phòng, đơn vị sự nghiệp; mong muốn các đ/c tiếp tục phấn đấu, phát huy năng lực, sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đ/c lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc

 

Thùy Linh