Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3889/BTP-BTNN 24-10-2020 V/v phối hợp xây dựng báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2020
13016/BTC-CST 23-10-2020 V/v xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định thu phí trong lĩnh vực chăn nuôi
5748/CV-BCĐ 22-10-2020 V/v quản lý nhập cảnh,cách ly và giám sát y tế đối với chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam làm việc
7010/BKHĐT-HTX 22-10-2020 V/v tham gia ý kiến Báo cáo Chiến lược phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2030
588/HĐND-KTNS 21-10-2020 V/v cho ý kiến điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
5061/UB-KT 21-10-2020 V/v tham gia Hội nghị" Giao thương kết nối cung- cầu hàng hóa giữa Thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2020"
19/CV-VTNMT&PTCĐ 20-10-2020 V/v phối hợp tổ chức Hội thảo " Đưa Amiang vào danh sách chất thải độc hại tại VN và dán nhãn các vật liệu có chưa Amiang"
1405/TCTK-TKQG 20-10-2020 V/v Rà soát Danh mục hoạt động và xây dựng metadata của Hệ thống chỉ tiêu đầu vào phục vụ đo lường khu vực kinh tế chưa được quan sát
12874/BTC-TCHQ 20-10-2020 Xin ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 53/2013/QĐ-TTg và bãi bỏ Quyết định 10/2018/QĐ-TTg của TTCP
7926/BCT-CN 20-10-2020 V/v Cung cấp thông tin về tình hình XKKS và đề xuất danh mục khoáng sản xuất khẩu
1388/UBDT-TCCB 20-10-2020 V/v xây dựng báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ
1398/UBDT-DTTS 20-10-2020 V/v rà soát danh sách đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc các DTTS lần II năm 202
5318/TTr-CAT-PH10 20-10-2020 Tờ trình V/v xin chủ trương bàn giao trụ sở UBND xã Quang Lang, huyện Chi Lăng làm Doanh trại Đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực II
6928/BKHĐT-QLKTTW 20-10-2020 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW
154/NQ-CP 19-10-2020 Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
12777/BTC-HCSN 19-10-2020 V/v lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện kinh phí bầu c
4966/UBND-KTTC 19-10-2020 V/v mời tham gia Hội chợ Công Thương vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiền Giang năm 2020
7091/UBND-NLN1 19-10-2020 V.v phối hợp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thủy sản tỉnh Quảng Ninh
8693/VPCP-TH 17-10-2020 V/v Xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020
1197/BC-LAS 16-10-2020 BC Kết quả kiểm tra đối với một số cơ sở có biển hiệu, áp – phích, tờ rời quảng cáo với nội dung "Bàn thu đổi ngoại tệ/ Đổi tiền Trung; Chuyển tiền 24/7 tất cả các ngân hàng"
4012/BTTTT-KHTC 16-10-2020 V/v xin ý kiếni dự thảo Thông tư ban hành định mức truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng truyền hình số mặt đất
542/MTTQ-BTT 16-10-2020 V/v kiến nghị kết quả sau giám sát
4288/BGDĐT-GDTC 16-10-2020 V/v Xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư Quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường
999/UBND-TCTM 16-10-2020 V/v mời tham gia Hội chợ thương mại - OCOP vùng Tây Bắc - Hòa Bình Năm 2020 tại tỉnh Hòa Binh. Thời gian: Từ ngày 19/11 đến 25/11/2020
12762/BTC-QLCS 16-10-2020 V/v rà soát, cập nhật, chuẩn hóa số liệu phục vụ lập Báo cáo tài chính nhà nước năm 2019
12748/BTC-QLCS 16-10-2020 Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng quỹ nhà, đất đang giao cho công ty quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý
4068/LĐTBXH-TCGDNN 16-10-2020 V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH
1362/UBDT-TCCB 16-10-2020 V/v tham dự Hội thảo đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg
3595/UBND-KTTH 15-10-2020 Mời tham gia Hội chợ Công nghiệp hỗ trợ và sản phẩm OCOP khu vực đồng bằng sông Hồng - Bắc Ninh 2020
50/2020-SRA 15-10-2020 V/v Nghiên cứu đầu tư trung tâm xử lý rác thải y tế tập trung tại tỉnh Lạng Sơn
5033/BXD-GĐ 15-10-2020 Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
7737/BCT-TTTN 14-10-2020 Tham dự hoạt động hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương
6796/BKHĐT-PTDN 14-10-2020 V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 39/2018/NĐ-CP
3813/BTP-CCN 14-10-2020 V/v các gia đình các nước Liên minh Châu Âu nhập cảnh vào Việt Nam để giao nhận con nuôi
1587/QĐ-TTg 14-10-2020 Quyết định Về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2
2103/QĐ-BTP 14-10-2020 Quyết định Ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế
3508/BCA-V03 14-10-2020 V/v thực hiện tự kiểm tra và gửi văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an
7706/BCT-CT 13-10-2020 Xin ý kiến đối với Dự thảo bộ hồ sơ trình Chính phủ báo cáo việc thực hiện Quyets định số 1997/QĐ-TTg
7712/BCT-TTTN 13-10-2020 Phối hợp thực hiện một số hoạt động về an toàn thực phẩm năm 2020
573/HĐND-VP 13-10-2020 Về việc cung cấp tài liệu phục vụ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2020