Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
740/TTCP-PC 12-05-2021 V/v Thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục PL về PCTN giai đoạn 2019-2021
4143/BGTVT-PC 12-05-2021 V/v lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ và đường sắt, hàng không dân dụng
1486/BTTTT-THH 12-05-2021 V/v đẩy mạnh triển khai kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến
3896/CV-BCĐ 11-05-2021 V/v xin ý kiến góp ý Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống camera giám sát khu cách ly tập trung
2700/BNN-TCLN 11-05-2021 Văn bản xin ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
182/2021/CV-MIDLAND 11-05-2021 V/v tài trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết 1/500 Tổ hợp dịch vụ và sân Golf Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
1891/BGDĐT-GDĐH 11-05-2021 Hướng dẫn thực hiện phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ
1514/BVHTTDL-VHCS 11-05-2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
2677/BKHĐT-PTDN 10-05-2021 Rà soát, tổng hợp các doanh nghiệp hiện nay vẫn duy trì mô hình tổ chức theo Luật doanh nghiệp nhà nước 2003
3062/VPCP-CN 10-05-2021 V/v xuất khẩu quặng bauxit Lạng Sơn của Công ty
14/TTr-BDT 10-05-2021 Tờ trình Về việc ban hành Kế hoạch Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn, năm 2021
108/BKHCN-CNN 10-05-2021 Xin ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định quản lý Chương trình Phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030.
2567/BCT-TKNL 10-05-2021 Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ
1548/BXD-QLN 10-05-2021 đề nghị góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP
2650/BKHĐT-QLĐT 10-05-2021 Đề nghị góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc thu, nộp quản lý và sử dụng chi phí đăng ký thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, Báo đấu thầu
1314/LĐTBXH-BTXH 10-05-2021 Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Luật người khuyết tật
1556/CAT-PH10 10-05-2021 V/v san gạt mặt bằng kho bãi tạm giữ phương tiện vi phạm TTATGT, lấy đất đắp vào dự án xây dựng trụ sở làm việc công an tỉnh
695/QĐ-TTg 10-05-2021 Quyết định ban hành Đề án "Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực tham nhũng lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước"
2664/BNN-TCLN 10-05-2021 V/v đề nghị góp ý dự thảo Nghị định về chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, chế biến và thương mại lâm sản trong lâm nghiệp
668/HĐBCQG-VPHĐBCQG 08-05-2021 V/v thực hiện chế độ báo cáo trong ngày bầu cử và nộp Biên bản kết quả bầu cử
1296/BCH-PCMT&TP 08-05-2021 V/v xin phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
618/TTr-KV1 08-05-2021 Tờ trình v/v đề nghị chấp thuận cho Kho KV1/CQK/TCKT khai thác, hạ độ cao đất của hộ gia đình xung quanh khu vực đông quân, có nhu cầu giải phóng mặt bằng, để lấy đất đắp ụ chống nổ lây nhà kho tại Khu KV1/CQK/TCKT
1839/BGDĐT-KHTC 07-05-2021 Báo cáo tình hình huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và các chỉ số tài chính ngành giáo dục
2543/BCT-ĐTĐL 07-05-2021 V/v Triển khai tổng thể thi hành Nghị định số 134/2013/NĐ-CP
65/2021/CV-SH 07-05-2021 V/v: Đề xuất giao nghiên cứu địa điểm, phương án quy hoạch, đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước sạch Hồ Bản Lải.
673/QĐ-BTP 07-05-2021 V/v ban hành Kế hoạch sơ kết 05 năm triển khai thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án.
260/NHCS-KHNV 06-05-2021 V/v tập huấn nghiệp vụ ủy thác của NHCSXH cho cán bộ tổ chức CTXH nhận ủy thác cấp tỉnh, huyện
206/VPHĐBCQG 06-05-2021 V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trong cuộc bầu cử
1407/BTTTT-CVT 06-05-2021 V/v phối hợp chỉ đạo thực hiện công điện số 597/CĐ-BCĐ liên quan đến hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống Covid-19
1830/BGDĐT-PC 06-05-2021 Tổng kết thi hành Nghị định số 46/2017/NĐ-CP và Nghị định số 135/2018/NĐ-CP
1812/BGDĐT-GDTrH 05-05-2021 Lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông
1272/LĐTBXH-TTr 05-05-2021 VV sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị, phòng chuyên môn thuộc SLĐTBXH
2957/VPCP-CN 05-05-2021 quản lý, sử dụng nhà khách, khách sạn, trung tâm nghỉ dưỡng,điều dưỡng của các Bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương.
1280/LĐTBXH-TCCB 05-05-2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở LĐTBXH thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng LĐTBXH thuộc UBND cấp huyện
1282/LĐTBXH-VPQGGN 05-05-2021 V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững đến năm 2030
233/HĐND-KTNS 05-05-2021 V/v cho ý kiến về sử dụng nguồn giảm trừ ngân sách cấp chi lương đã được kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh năm 2020
449-TB/VPTU 05-05-2021 Thông báo Ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về Công văn số 26-CV/BCSĐ, ngày 28/4/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
1447/BVHTTDL-TV 05-05-2021 Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện công cộng cấp tỉnh
2545/BKHĐT-QLKTTW 05-05-2021 V/v xin ý kiến góp ý hoàn thiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 trình Chính phủ
1030/UBND-NĐ 05-05-2021 Xin ý kiến Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư.