Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
96/TB - VP 20-10-2020 Dự kiến Kế hoạch phối hợp triển khai Đợt hoạt động tìm kiếm MIA lần thứ 141 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
95/ TB -VP 20-10-2020 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2020
94/TB - VP 19-10-2020 Về việc lùi thời gian kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020 tại UBND thành phố Lạng Sơn.
93/TB - VP 19-10-2020 Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2020 và ký hợp đồng làm việc
93/TB-VP 19-10-2020 Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2020 và ký hợp đồng làm việc
30/GM-VP 14-10-2020 Tập huấn phần mềm Hệ thống thông tin báo cáo địa phương
91/TB-ĐKT 07-10-2020 Thông báo về việc kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020
90/TB-VP 05-10-2020 Thông báo kết quả phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn
88/TB-VP 02-10-2020 Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 10 năm 2020
89/TB-VP 02-10-2020 Lịch trực ngày nghỉ tháng 10 năm 2020 của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
86/TB-VP 30-09-2020 Phân công nhiệm vụ lễ tân hậu cần phục vụ Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Kỷ niệm 70 năm “Chiến thắng Biên giới Thu - Đông (1950-2020)”
87/ TB -VP 30-09-2020 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2020
84/TB-VP 21-09-2020 Thông báo triệu tập thí sinh dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn
83/ TB -VP 20-09-2020 Về việc bố trí xe đưa đón đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940-27/9/2020)
81/ TB -VP 14-09-2020 Về việc ủy quyền tiếp công dân định kỳ
80/ TB -VP 12-09-2020 Thông báo phân công nội bộ Thực hiện Chương trình kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII của lãnh đạo UBND tỉnh
79/ TB -VP 10-09-2020 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2020
76/TB-VP 29-08-2020 Lịch trực ngày nghỉ tháng 9 năm 2020 của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
75 /TB-VP 29-08-2020 Lịch công tác của Lãnh đạo UBND tỉnh tháng 9 năm 2020
72/TB-VP 18-08-2020 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2020 Dự kiến ngày 28/8/2020
71/ TB -VP 17-08-2020 Về việc tiếp công dân định kỳ tháng 8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
68/TB-VP 05-08-2020 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn; không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn
67/ TB -VP 03-08-2020 Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 8 năm 2020
66/ TB -VP 30-07-2020 Lịch trực ngày nghỉ tháng 8 năm 2020 của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
65/ TB -VP 22-07-2020 Kết luận kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2020 tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
64/TB-VP 17-07-2020 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2020 Dự kiến ngày 29/7/2020
55 /TB-VP 03-07-2020 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 7/2020 của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.
54/TB- VP 30-06-2020 Lịch công tác của Lãnh đạo UBND tỉnh tháng 7 năm 2020
53/TB-VP 25-06-2020 Thông báo tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn
52 /TB-VP 17-06-2020 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2020 (kỳ 2- Ngày 24/6/2020)
50/TB - VP 14-06-2020 Thay đổi thời gian kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 01 Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh năm 2020
49/TB-VP 03-06-2020 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2020 (kỳ 1)
48/ TB -VP 02-06-2020 Thông báo nội bộ về việc thực hiện việc cập nhật nhiệm vụ trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice.
47/TB - VP 01-06-2020 Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 6 năm 2020
46/TB- VP 28-05-2020 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 6/2020 của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.
45/ TB -VP 28-05-2020 Về việc phân công nhiệm vụ chuyên viên của Văn phòng UBND tỉnh
44/TB - VP 20-05-2020 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2020 (kỳ 2)
43/TB-VP 12-05-2020 Về thay đổi cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn
43/TB - VP 12-05-2020 Về thay đổi cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn
41/TB- VP 07-05-2020 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2020