Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
07/TB-VP 31-01-2023 Lịch trực ngày nghỉ tháng 02/2023 của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
04/GM-VP 31-01-2023 Giấy mời họp xin ý kiến dự thảo Quy chế thí điểm đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động hằng tháng tại Văn phòng UBND tỉnh
06/TB-VP 18-01-2023 Lịch trực Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
05/TB-VP 14-01-2023 Về việc ủy quyền tiếp công dân định kỳ tháng 01/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
04/TB-VP 12-01-2023 V/v Thông báo công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 VP UBND tỉnh
02/GM-VP 10-01-2023 Giấy mời Dự Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
01/GM-VP 10-01-2023 Dự Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
28/GM-VP 19-12-2022 Giấy mời dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022
94/TB-VP 08-12-2022 Về việc hoãn họp xem xét nội dung kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo của công dân (theo GM số 27/GM-VP ngày 05/12/2022).
90/TB-VP 29-11-2022 Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 12 năm 2022
87/TB-VP 11-11-2022 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2022 (kỳ 2)
26/GM-VP 09-11-2022 Giấy mời Họp thảo luận về sự cần thiết, thẩm quyền ban hành hướng dẫn về trình tự, thủ tục các bước lựa chọn nhà thầu trong mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ.
85/TB-VP 02-11-2022 Về việc không tổ chức họp xem xét đề nghị khen thưởng tại Báo cáo số 1104/BC-CAT-PC04 ngày 20/10/2022 của Công an tỉnh
84/TB-VP 01-11-2022 Lịch trực ngày nghỉ tháng 11/2022 của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
24/GM-VP 01-11-2022 Giấy mời họp xem xét một số nội dung liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng công trình trong lĩnh vực y tế do Sở Y tế làm chủ đầu tư
23/GM-VP 01-11-2022 Giấy mời họp xin ý kiến phương án thu phí/lệ phí hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính bằng biên lai điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
22/GM-VP 01-11-2022 Giấy mời họp xem xét đề nghị khen thưởng tại Báo cáo số 1104/BC-CAT-PC04 ngày 20/10/2022 của Công an tỉnh
01-11-2022 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2022 (kỳ 1)
80/TB-VP 29-10-2022 Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 11 năm 2022
Kết luận kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UB 26-10-2022 Kết luận kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2022 thông qua báo cáo của UBND huyện Lộc Bình
21/GM-VP 22-10-2022 Giấy mời họp xem xét tiến độ hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, quyết toán hoàn thành dự án Nhà nghỉ, Nhà khách A1 - Văn phòng UBND tỉnh
78/TB-VP 18-10-2022 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 10 năm 2022 (kỳ 2)
76/TB-VP 17-10-2022 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 10 năm 2022 (kỳ 2)
20/GM-VP 17-10-2022 Dự họp thống nhất nội dung liên quan đến đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
75/TB-VP 15-10-2022 Thông báo về việc ủy quyền tiếp công dân định kỳ tháng 10/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Buổi chiều ngày 17/10/2022)
74/TB-VP 11-10-2022 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 10 năm 2022 (kỳ 1)
73/TB-ĐKT 11-10-2022 Về việc kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
18/GM-VP 10-10-2022 Giấy mời họp xem xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 502/TTr-SNV ngày 06/10/2022
18/GM-VP 10-10-2022 Họp xem xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 502/TTr-SNV ngày 06/10/2022
71/TB-TCT 04-10-2022 Kết luận kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2022 tại UBND huyện Tràng Định
16/GM-VP 04-10-2022 Giấy mời dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022
67/TB-VP 17-09-2022 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 9 năm 2022 (kỳ 2)
66/TB-TCT 16-09-2022 Chương trình kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 9 năm 2022
64/TB-VP 13-09-2022 Thông báo về việc ủy quyền tiếp công dân định kỳ tháng 9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
15/GM-VP 12-09-2022 Giấy mời họp Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 -2026(lần 2)
14/GM-VP 08-09-2022 Giấy mời họp xem xét, thống nhất một số nội dung để nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh
13/GM-VP 04-09-2022 Giấy mời họp thống nhất Phương án giao bổ sung biên chế giáo viên năm học 2022-2023
62/TB-TCT 02-09-2022 Kết luận kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2022 tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
61/TB-TCT 02-09-2022 Kết luận kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2022 tại Sở Nội vụ
59/TB-VP 30-08-2022 Thông báo kết quả họp thống nhất nội dung dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn