Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành
Trích yếu
Số Sao y Nơi nhận Tải tài liệu
2328/BC-UBHTCK 23-06-2018 Uỷ ban Hợp tác quản lý cửa khẩu Việt Nam
Báo cáo Sơ kết công tác Uỷ ban Hợp tác quản lý cửa khẩu Việt Nam 6 tháng đầu năm 2018
620/SY-VP

TV Tiểu ban công tác theo QĐ 898 tỉnh

UBND các huyện Biên giới

 

1750/QĐ-BKHCN 22-06-2018 Bộ Khoa học và công nghệ
Quyết định Về việc Điều tra nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ năm 2018
680/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 

264/BS-BCA-C61 22-06-2018 Bộ Công an
Báo cáo Sơ kết thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ, giai đoạn 2011 - 2017
649/SY-VP

Các huyện, thành phố 
công an tỉnh 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 

913/QĐ-BKHĐT 22-06-2018 Bộ Kế hoạch và đầu tư
Quyết định về việc đính chính Thông tư số 02/2018/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chí
622/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 

881/KTNN-TH 21-06-2018 Kiểm toán nhà nước
V/v đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu về lập dự toán NSNN năm 2019
638/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Cục thuế Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 

39/2018/TT-BGTVT 21-06-2018 Bộ Giao thông vận tải
Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thuỷ nội địa - Sửa đổi lần 2:2018 QCVN 72:2013/BGTVT
631/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 

08/2018/TT-BTP 20-06-2018 Bộ Tư pháp
Thông tư Hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp
648/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 

3683/TCĐBVN-VT 20-06-2018 Tổng cục đường bộ Việt Nam
V/v thông báo kết quả tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị GSHT tại Tổng cục ĐBVN tháng 5/2018
624/SY-VP

Các huyện, thành phố 
văn phòng Ban ATGT tỉnh

1712/QĐ-BKHCN 20-06-2018 Bộ Khoa học và Công nghệ
Quyết định phê duyệt Phương án đơn giản hoá chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
756/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 

3503/BYT-TCCB 20-06-2018 Bộ Y tế
về việc thực hiện Thông tư 32/2015/TT-BYT
642/SY-VP

Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Y Tế Lạng Sơn 
Ban Tổ chức Tỉnh uỷ 

17/CT-TTg 19-06-2018 Thủ Tướng Chính Phủ
Chỉ thị Về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền
600/SY-VP

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Đài truyền hình Lạng Sơn

Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh

Sở Thông tin Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn

Sở Y Tế Lạng Sơn

Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Chi cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

các sở ngành BCĐ 389 tỉnh

Các huyện, thành phố

Báo Lạng Sơn

4127/BKHĐT-KTĐPLT 18-06-2018 Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
V/v tạm ứng kế hoạch ĐTC năm 2019 và sử dụng dự phòng NSTW năm 2018, bố trí từ nguồn dự phòng TPCP giai đoạn 2017-2020 cho một số dự án, tỉnh Lạng Sơn
604/SY_VP

Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

220/TB-VPCP 18-06-2018 Văn phòng Chính phủ
Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp của Uỷ ban quốc gia Đổi mới giáo dục đào tạo và Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực
629/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Sở Y Tế Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Giáo dục và đào tạo 
Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ 

16/CT-TTg 18-06-2018 Thủ Tướng Chính Phủ
Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
607/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở Thông tin Lạng Sơn

Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Giáo dục và đào tạo

Văn phòng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lạng Sơn

Thường trực Tỉnh uỷ

2749/BNV-CCVC 18-06-2018 Bộ Nội Vụ
V/v tổ chức thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp và thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2018
617/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn

76/NQ-CP 18-06-2018 Chính Phủ
Nghị quyết về công tác phòng chống thiên tai
603/SY-VP

Các huyện, thành phố

Công an tỉnh Lạng Sơn

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn

Sở Giáo dục và đào tạo

Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn

Sở Thông tin Lạng Sơn

Sở Xây Dựng Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

88/2018/NĐ-CP 15-06-2018 Chính Phủ
Sao y Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
606/SY_VP

Các huyện, thành phố

Các đoàn thể tỉnh

Các Sở, ban, ngành

Thường trực Tỉnh uỷ

07/2018/tt-bnv 15-06-2018 Bộ Nội Vụ
Thông tư Quy định việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học
616/SY-VP

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Sở Giáo dục và đào tạo

Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn

573/BC-MTTW-ĐGS 15-06-2018 UB Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam
Báo cáo Kết quả giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018
609/SY-VP

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

15/CT-TTg 15-06-2018 Thủ Tướng Chính Phủ
Chỉ thị về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
597/SY-VP

Các huyện, thành phố

Tỉnh đoàn Lạng Sơn

Liên minh HTX tỉnh

Hiệp hội DN tỉnh

Ngân hàng Nhà nước

Sở Thông tin Lạng Sơn

Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn

Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn

Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh

87/2018/NĐ-CP 15-06-2018 Chính Phủ
Nghị định về kinh doanh khí
602/SY-VP

Hiệp hội DN tỉnh

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

12/2018/TT-BCT 15-06-2018 Bộ Công thương
Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương
639/SY-VP

Các huyện, thành phố 
các cơ quan kiểm dịch 
Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Bộ đội biên phòng Lạng Sơn 
Cục thuế Lạng Sơn 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Y Tế Lạng Sơn 
Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 

03/2018/TT-BLĐTBXH 15-06-2018 Bộ Lao động, thương binh và xã hội
Sao y Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
635/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Hội Nông dân tỉnh 
Liên đoàn Lao động tỉnh 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 
Sở Thông tin Lạng Sơn 
Sở Giáo dục và đào tạo 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 

5705/VPCP-KTTH 15-06-2018 Văn Phòng Chính Phủ
V/v Thực hiện Đề án hội nhập thống kê ASEAN
608/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

88/2018/NĐ-CP 15-06-2018 Chính phủ
Sao y Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
682/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Bải hiểm xã hội tỉnh 
Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 
Bộ đội biên phòng Lạng Sơn 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 

08/2018/TT-BKHCN 15-06-2018 Bộ Khoa học và công nghệ
Thông tư Sửa đổi, bổ sung khoản 7 điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
692/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Chi cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Thông tin Lạng Sơn 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn 

13/2018/TT-BCT 15-06-2018 Bộ Công thương
Thông tư quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
665/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Hiệp hộiDN tỉnh 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Thông tin Lạng Sơn 
Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 

226/QĐ-UBĐMGGDĐT 14-06-2018 Uỷ ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2021
Quyết định về việc thay thế thành viên Uỷ ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2021
592/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở Giáo dục và đào tạo

Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn

Thường trực Tỉnh uỷ

712/QĐ-TTg 14-06-2018 Thủ Tướng Chính Phủ
Quyết định ban hành Chương trình hành động Quốc gia `Không còn nạn đói` ở Việt Nam đến năm 2025
590/SY-VP

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

Sở Thông tin Lạng Sơn

Sở Y Tế Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn

7020/BTC-NSNN 14-06-2018 Bộ Tài chính
Sao y Công văn hướng dẫn cơ chế tài chính quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ
809/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Bộ đội biên phòng Lạng Sơn 
Công an tỉnh 
Ban dân tộc 
Sở Thông tin Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 
Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh