Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Số Sao y Nơi nhận Tải tài liệu
02/2018/TT-BKHĐT 14-05-2018 Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ 486/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

26/2018/TT-BGTVT 14-05-2018 Bộ Giao Thông Vận Tải Thông tư Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục thực hện kết nối ray đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia; việc kết nối ray các tuyến đường sắt đô thị 496/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Xây Dựng Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn

30/2018/TT-BGTVT 14-05-2018 Bộ Giao Thông Vận Tải Thông tư Ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt 534/SY-VP

Các huyện, thành phố

Văn phòng ban ATGT tỉnh

Sở Xây Dựng Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn

522/QĐ-TTg 14-05-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025” 506/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Đoàn TNCS HCM tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn

Sở Giáo dục và đào tạo

Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh

Thường trực Tỉnh uỷ

65/2018/NĐ-CP 12-05-2018 Chính Phủ Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt 493/SY-VP

Các huyện, thành phố

VP Ban ATGT tỉnh

Công an tỉnh Lạng Sơn

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Xây Dựng Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn

3332/NHNN-TCKT 11-05-2018 Ngân Hàng Nhà Nước V/v phối hợp tổ chức thực hiện rà soát, lập phương án sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Agribank 484/SY-VP

Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn

Sở Xây Dựng Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Các huyện, thành phố

4343/VPCP-KGVX 11-05-2018 Văn phòng Chính Phủ V/v kiện toàn, củng cố hệ thống thư viện công cộng 476/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

Sở Thông tin Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh

506/QĐ-TTg 10-05-2018 Thủ Tướng Chính Phủ Quyết định về hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2017 - 2018 462/SY-VP

Sở NN và PTNT

Sở Tài Chính

 

172/TB-VP-CP 10-05-2018 Văn phòng Chính Phủ Thông báo Kết luận Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 477/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các đoàn thể tỉnh

Các Sở, ban, ngành

Thường trực Tỉnh uỷ

3542/CĐ-BNN-TCLN 10-05-2018 Bộ Nông Nghiệp Công điện về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng,ngăn chặn tỉnh trạng phá rừng trái pháp luật 511/VP-SY

Các huyện, thành phố

Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

54/NQ-CP 10-05-2018 Chính Phủ Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 04 năm 2018 458/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

BT, PBT TU

173/TB-VPCP 10-05-2018 Văn Phòng Chính Phủ Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu 463/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các CQ TV BCĐ xây dựng NTM tỉnh

Văn phòng điều phối BCĐ Chuơng trình xây dựng NTM tỉnh Lạng Sơn

515/QĐ-TTg 10-05-2018 Thủ tướng Chính phủ Sao y Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ 483/SY-VP

Các huyện, thành phố

Hội Cựu chiến bình tỉnh

Sở Thông tin Lạng SơnSở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Y Tế Lạng Sơn

Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Công an tỉnh Lạng Sơn

Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh

05/2018/TT-BNV 09-05-2018 Bộ Nội Vụ Thông tư Quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức Âm thanh viên, Phát thanh viên, Kỹ thuật dựng phim, Quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông 472/SY-VP

Các huyện, thành phố

Đài truyền hình Lạng Sơn

Sở Thông tin Lạng Sơn

Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn

05/2018/TT-BTTTT 09-05-2018 Bộ Thông tin và truyền thông Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD” 480/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn

Thường trực Tỉnh uỷ

1629/BNG-UBBG 09-05-2018 Bộ Ngoại Giao V/v cho ý kiến về tính pháp lý của các cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 453/SY-VP

UBND các huyện Biên giới

Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng

Bộ đội biên phòng Lạng Sơn

Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn

Thường trực Tỉnh uỷ

42/NQ-CP 09-05-2018 Chính Phủ Nghị quyết Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lạng Sơn 473/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Xây Dựng Lạng SơnSở Giáo dục và đào tạo

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn

1617/QĐ-BCT 09-05-2018 Bộ Công Thương Quyết định về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được 536/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Xây Dựng Lạng Sơn

Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

06/2018/TT-BTTTT 09-05-2018 Bộ Thông tin và truyền thông Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD” 478/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn

Thường trực Tỉnh uỷ

1020/QĐ-BTP 08-05-2018 Bộ Tư Pháp Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện `Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022` 499/SY-VP

Sở Thông tin Lạng Sơn

Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

24/2018/QĐ-TTg 08-05-2018 Thủ Tướng Chính Phủ Quyết định ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới 537/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Xây Dựng Lạng Sơn

Sở Thông tin Lạng Sơn

Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

585/TTg-CN 08-05-2018 Thủ Tướng Chính Phủ V/v Thực hiện Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và bổ sung đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức hợp đồng BOT 467/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở NN và PTNT

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài nguyên - Môi trường

Sở Tài Chính

Sở Xây Dựng

Sở Giao thông Vận tải

Thường trực HĐND tỉnh

Thường trực Tỉnh uỷ

782/QĐ-BNV 08-05-2018 Bộ Nội Vụ Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác về kiểm tra công vụ 465/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

Thường trực HĐND tỉnh

Thường trực Tỉnh uỷ

494/QĐ-TTg 08-05-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” 475/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

Sở Y Tế Lạng Sơn

Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh

Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn

Sở Giáo dục và đào tạo

Sở Thông tin Lạng Sơn

Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn

04/2018/TT-BTTTT 08-05-2018 Bộ Thông tin và truyền thông Thông tư Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 481/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn

Thường trực Tỉnh uỷ

37/TTr-NHNN 08-05-2018 Ngân Hàng Nhà Nước Tờ trình v/v đề xuất phê chuẩn Hiệp định Vay giữa Nước CHXHCN Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu á cho Dự án `Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc; Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn` 459/SY-VP

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

22/2018/QĐ-TTg 08-05-2018 Thủ Tướng Chính Phủ Quyết định về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước 464/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở Thông tin

Sở Tài Chính

Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Tư pháp

Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh

44/2018/TT-BTC 07-05-2018 Bộ Tài Chính Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 552/SY-VP

Các huyện, thành phố

Hiệp hội DN tỉnh

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn

45/TT-BTC 07-05-2018 Bộ Tài Chính Thông tư Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị tài sản cố định do Nhà nước giao dịch cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 582/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

490/QĐ-TTg 07-05-2018 Thủ Tướng Chính Phủ Quyết định Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 455/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở Thông tin Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn

Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh

Sở Y Tế Lạng Sơn

Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Công thương tỉnh Lạng

SơnSở NN và PTNT Lạng Sơn