Sáng ngày 25/5/2023, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công, công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính, công chức phòng chuyên môn có thẩm quyền giải quyết TTHC của các sở, ban, ngành.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh

 

Tại điểm cầu cấp huyện, cấp xã có đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, thị trấn, công chức đầu mối kiểm soát TTHC, công chức các phòng, đơn vị thuộc huyện và các công chức liên quan đến giải quyết TTHC.

 

Đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh nhấn mạnh, hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 nhằm bổ sung kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC và phòng chuyên môn có liên quan đến thực hiện TTHC của các cơ quan đơn vị. Qua đó, từng bước tháo gỡ vướng mắc, khắc phục những hạn chế, góp phần thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, nâng cao điểm chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của các cơ quan, đơn vị nói riêng và của tỉnh nói chung. Đồng chí cũng đề nghị đội ngũ công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC và phòng chuyên môn có liên quan đến thực hiện TTHC của các cơ quan đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, từ đó nâng cao chất lượng công tác kiểm soát TTHC tại cơ quan, đơn vị, góp phần đẩy mạnh việc thực hiện cải cách TTHC, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.