Sáng 28/12/2022, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) tập huấn nghiệp vụ rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công, công chức đầu mối kiểm soát TTHC và công chức phòng chuyên môn có TTHC nội bộ thuộc các sở, ban, ngành.

 

Đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu khai mạc

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh nhấn mạnh: thực hiện Quyết định số 1085/QĐ-TTg, ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 02/12/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 243/KH-UBND về rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025; trong đó yêu cầu, trước ngày 01/4/2023 hoàn thành 100% TTHC nội bộ được thống kê, công bố lần đầu trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, trước ngày 01/01/2025 hoàn thành 100% TTHC nội bộ được rà soát, đơn giản hóa với tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC. Để triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch này, tại buổi tập huấn, đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung nghe báo cáo viên trình bày để thống nhất về nhận thức, từ đó tham mưu cho lãnh đạo cơ quan triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác rà soát, đơn giản hoá TTHC nội bộ, hỗ trợ tích cực trong việc nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh

 

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được truyền đạt, hướng dẫn các nội dung: dấu hiệu nhận biết TTHC nội bộ; thống kê, công bố, công khai TTHC nội bộ; rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ; điền biểu mẫu thống kê TTHC và biểu mẫu rà soát TTHC nội bộ. Đồng thời, các đại biểu cũng thảo luận, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất để thực hiện có hiệu quả công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong thời gian tới.

 

Thùy Linh