Ngày 01/07/2022, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tập huấn sử dụng Trung tâm Thông tin chỉ đạo điều hành (IOC), phần mềm Công dân số - Xứ Lạng, tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng chí Hoàng Xuân Đồng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì buổi tập huấn. Tham dự có lãnh đạo Văn phòng và toàn thể công chức, viên chức ở các phòng, ban, đơn vị trực thuộc của Văn phòng UBND tỉnh.

 

Toàn cảnh buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, đại diện lãnh đạo Trung tâm Tin học - Công Báo đã hướng dẫn những thao tác cơ bản trong sử dụng Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành, phần mềm Công dân số - Xứ Lạng. Bên cạnh mục đích cho người sử dụng nắm bắt rõ hơn các thao tác sử dụng phần mềm, buổi tập huấn cũng là dịp để công chức, viên chức Văn phòng nêu ra những vướng mắc trong sử dụng phần mềm để lãnh đạo Văn phòng cho chủ trương thống nhất nhằm giúp cho việc khai thác phần mềm đạt hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới.

 

Kết luận buổi tập huấn, đồng chí Hoàng Xuân Đồng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu công chức, viên chức Văn phòng phải tăng cường sử dụng phần mềm để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tốt các công việc, nhiệm vụ mà UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã giao. Đồng chí cũng đề nghị Trung tâm Tin học - Công báo phối hợp với người sử dụng tại Văn phòng tiếp tục rà soát những khó khăn, vướng mắc gặp phải khi sử dụng phần mềm để đơn vị triển khai phần mềm chỉnh sửa một số tính năng cho phù hợp hơn với công việc trong thực tiễn./.

 

Hoàng Minh Hiệp