Ngày 17/6/2022, Chi bộ Kinh tế thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

 

Các đại biểu biểu quyết các nội dung, chương trình Đại hội

 

Chi bộ Kinh tế gồm các đảng viên là lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và công chức công tác tại phòng Kinh tế. Trong nhiệm kỳ qua, 100% cán bộ, đảng viên trong Chi bộ được phổ biến, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước kịp thời, đầy đủ. Duy trì sinh hoạt định kỳ theo đúng Điều lệ Đảng quy định, thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra, hằng năm Chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 đạt 33% (vượt so với chỉ tiêu 20% đề ra), năm 2021 đạt 18,1%, trung bình cả nhiệm kỳ đạt 26% cao hơn mức chỉ tiêu đề ra (là 20%). Các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 cơ bản được hoàn thành.

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025

 

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 với 03 đồng chí, bầu trực tiếp Bí thư Chi bộ. Đồng chí Vũ Quang Khánh, Trưởng phòng Kinh tế,  được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025

 

Đại hội đã thông qua Nghị quyết, đề ra mục tiêu thực hiện của nhiệm kỳ 2022 - 2025: phổ biến, quán triệt, tổ chức triển khai kịp thời có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến 100% đảng viên và quần chúng; Chi bộ được đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó từ 15% đảng viên trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; thực hiện sinh hoạt chuyên đề ít nhất 6 kỳ/năm; duy trì tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt Đảng bình quân hàng tháng đạt từ 95% trở lên; kết nạp được ít nhất 01 đảng viên mới; 96% công việc trở lên được xử lý đúng thời hạn, đáp ứng yêu cầu về chất lượng./.

 

Khánh Ly