Chiều 10/6/2022, Chi bộ Tổng hợp - Nội chính thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

 

Các đại biểu biểu quyết các nội dung, chương trình Đại hội

 

Chi bộ Tổng hợp - Nội chính gồm các đảng viên là lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy Văn phòng, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và công chức công tác tại 03 phòng, ban chuyên môn (Tổng hợp - Nội chính, Khoa giáo - Văn xã và Ban Tiếp công dân). Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức đảng, nhiệm vụ Điều lệ Đảng quy định, triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Duy trì sinh hoạt định kỳ theo đúng Điều lệ Đảng quy định. Hoàn thành 5/6 mục tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đề ra, 100% đảng viên và quần chúng được phổ biến, quán triệt, tổ chức triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hàng năm Chi bộ đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15 - 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 95% công việc được xử lý đúng thời hạn, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng,100% cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm trở lên.

 

Đại hội đã bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 với 02 đồng chí, bầu trực tiếp Phó Bí thư Chi bộ. Đồng chí Ngô Tiến Bình được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

 

Đồng chí Phạm Hùng Trường, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025

 

Đại hội đã thông qua Nghị quyết, đề ra mục tiêu thực hiện của nhiệm kỳ 2022-2025: phổ biến, quán triệt, tổ chức triển khai kịp thời có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến 100% đảng viên và quần chúng. Chi bộ được đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó từ 20% đảng viên trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 95% công việc trở lên được xử lý đúng thời hạn, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, kết nạp được 01 đảng viên mới, 100% cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.../.

 

Khánh Ly