Chiều 12/01/2021, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh và một sốquần chúng ưu tú của Đảng bộ. Đồng chí Phạm Hùng Trường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Phạm Hùng Trường, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh trực tiếp truyền đạt các nội dung của Nghị quyết

Trong chương trình hội nghị, đồng chí Phạm Hùng Trường, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh và đồng chí Dương Công Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng  UBND tỉnh đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. trong đó, tập trung phân tích, làm rõ những kết quả nổi bật trên từng lĩnh vực trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, những chỉ tiêu chủ yếu, các nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

 

Đồng thời, quán triệt tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Văn phòng về Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh, gắn với Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Những nội dung cơ bản của Nghị quyết đại hội và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2020 -2025.

 

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đảng viên đã thảo luận xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và đề xuất biện pháp triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh trong thời gian tới.

 

Qua việc học tập Nghị quyết, giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Văn phòng nắm vững nội dung cơ bản, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệmkỳ 2020 -2025. Từ đó, tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội XVII vào thực tiễn cuộc sống, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, tiến trình tổ chức thực hiện hằng năm và cả nhiệm kỳ./.

 

Khánh Ly