Ngày 11/12/2020, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn quản trị Trang thông tin điện tử năm 2020 cho các đồng chí là cán bộ phụ trách công tác quản trị và cập nhật thông tin Trang thông tin điện tử của các 21 sở, ban, ngành và 11 UBND các huyện, thành phố.

 

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Trung tâm Tin học - Công báo thuộc Văn phòng UBND tỉnh và Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh phổ biến, quán triệt một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước và hướng dẫn kỹ năng quản trị Trang thông tin điện tử.

 

 

Qua buổi tập huấn, các học viên đã được bổ sung kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ và giải đáp những vướng mắc trong công tác vận hành, quản trị Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh, từ đó thực hiện tốt hơn nhiệm vụ cung cấp thông tin, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và nhu cầu tiếp nhận thông tin, các dịch vụ công của người dân, doanh nghiệp, góp phần không nhỏ vào công tác nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của UBND tỉnh, hiệu quả quản lý điều hành của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và xây dựng Chính phủ điện tử tỉnh Lạng Sơn.

 

Minh Thế