Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
516/HQLS-GSQL 09-03-2022 V/v công tác quản lý đại lý làm thủ tục hải quan và các tổ chức, cá nhân làm dịch vụ XNK hàng hóa trên địa bàn tỉnh
326/QĐ-TTg 09-03-2022 Quyết định phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025
2224/BGTVT-KCHT 09-03-2022 xin ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt.
2206/BGTVT-ĐTCT 09-03-2022 V/v góp ý dự thảo Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BOT thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.
1617-TB/VPTU 09-03-2022 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về Kế hoạch số 05-KH/BCSĐ, ngày 18/01/2022 (Kế hoạch đến ngày 03/3/2022)của Ban cán sự đảng Bộ Y tế về việc thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư "về tăng cường lãnh đạo ...năm 2030
1615-TB/VPTU 09-03-2022 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ về Báo cáo số 46-BC/BCSĐ, ngày 25/02/2022 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả xem xét đầu tư Cụm công nghiệp tại huyện Hữu Lũng của Công ty Cổ phần tập đoàn Gia Định
1614-TB/VPTU 09-03-2022 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ về khắc phục tình trạng công dân Trung Quốc xuất cảnh Việt Nam, nhập cảnh Trung Quốc qua các cửa khẩu đường bộ được phía Trung Quốc thông báo có kết quả dương tính với COVID-19
1472/VPCP-KTTH 09-03-2022 V/v đôn đốc gửi báo cáo và bổ sung nội dung, thông tin THTK, CLP giai đoạn 2016-2021
492-KL/TU 08-03-2022 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại kỳ họp thứ 17, ngày 04/3/2022
291/TCTL-NN 08-03-2022 V/v báo cáo tài chính năm 2021 CT mở rộng quy mô vệ sinh và NSNT dựa trên kết quả
2194/BTC-NSNN 08-03-2022 nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội năm 2020
1612-TB/VPTU 08-03-2022 Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ về lĩnh vực kinh tế - xã hội
1426/BKHĐT-GSTĐĐT 08-03-2022 V/v lấy ý kiến thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thành phần 2 (Đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc dự án Đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn theo phương thức đối tác công tư
1294/BNN-TCTS 08-03-2022 Phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong lĩnh vực phóng sinh, tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản
1155/BCT-TTTN 08-03-2022 Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu
09/TTr-HD 08-03-2022 V/v: Xin thanh toán giai đoạn Dự án - Thi công đường 37 đoạn qua khu đô thị Phú Lộc I+II"
2147/BTC-NSNN 07-03-2022 V/v hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bênh và hỗ trợ tiêu hủy lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020, tỉnh Lạng Sơn
184/KH-ĐGS 07-03-2022 Kế hoạch của Đoàn Giám sát của TT HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh phê chuẩn Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021- 2025
1439/VPCP-CN 07-03-2022 V/v tăng cường bảo đảm an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách trên đường thủy nội địa
119/LHHVN-HTQT 07-03-2022 V/v cho ý kiến về Dự án của Trung tâm RTCCD
1097/BYT-KHTC 07-03-2022 xin ý kiến vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho các cơ sở y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch COVID-19
14/2022/VOL Group-ĐXNNHC 07-03-2022 V/v Đề xuất hỗ trợ phát triển Nông nghiệp hữu cơ
070322/QM-CV 07-03-2022 V/v: Công văn lần 2 xin hỗ trợ hoàn thành thủ tục tái xuất
797/BTTTT-THH 06-03-2022 V/v Hướng dẫn mộtsố nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022
68/CV-PĐ 06-03-2022 V/v đề xuất triển khai thực hiện cụm công nghiệp Tân Thành 2 tại huyện Hữu Lũng
1089/BYT-DP 06-03-2022 về việc phòng, chống dịch cho công dân Việt Nam tại U-crai-na về nước
793/BTTTT-THH 05-03-2022 V/v Hướng dẫn thí điểm triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương
781/BTTTT-QLDN 04-03-2022 V/v thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học,cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế
746/BTTTT-THH 04-03-2022 V/v Đôn đốc kết nối Hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến
72/KTTL-QLKT 04-03-2022 V/v Thu hồi tuyến mương công trình hồ Khuổi In, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
519/LĐTBXH-LĐTBXH 04-03-2022 Triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 2022
428/BKHCN-PTTTDN 04-03-2022 V/v Xin ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030.
2130/BTC-QLCS 04-03-2022 Giao đất để xây dựng trụ sở làm việc của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Văn Lãng, Lạng Sơn
2127/BTC-QLCS 04-03-2022 Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP
177/TB-HĐND 04-03-2022 Thông báo chấp thuận Đề nghị xây dựng NQ của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn NSNN CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
175/HĐND 04-03-2022 V/v Phối hợp báo cáo phục vụ công tác giám sát thường xuyên
1403/VPCP-KGVX 04-03-2022 V/v tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP của Chính phủ
1243/BNN-KTHT 04-03-2022 V/v đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn và đăng ký nhu cầu đào tạo nghề "giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp"
1239/BNN-TCTL 04-03-2022 V/v Sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
1095/BTNMT-BĐKH 04-03-2022 V/v triển khai thực hiện các quy định pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu