Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
27/QĐ-UBQGCĐS 15-03-2022 Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022
1634-TB/VPTU 15-03-2022 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về Công văn số 570/QK-CT, ngày 09/3/2022 của Bộ Tư lệnh Quân khu 1
1265/BYT-DP 15-03-2022 V/v phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh
1264/BYT-KHTC 15-03-2022 Thông báo kế hoạch vốn và đăng ký Danh mục đầu tư từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế
124/LMHTXVN-UBKT 15-03-2022 quan tâm, và tạo điều kiện để Liên minh HTX tỉnh, thành phố triển khai khảo sát chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX
03/TB-LHH 15-03-2022 Thư đề nghị về việc tổ chức Kỷ niệm ngày người khuyết tật VN 18/4/2022
910/BTTTT-KHTC 14-03-2022 góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện nội dung thành phần thông tin và truyền thông trong Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
909/BTTTT-KHTC 14-03-2022 cho ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Tiểu dự án - Giảm nghèo về thông tin trong Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
820/BXD-QLN 14-03-2022 V/v: xây dựng, điều chỉnh Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030
813/BVHTTDL-TV 14-03-2022 V/v Góp ý đối với Thông tư hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin
604/QĐ-BYT 14-03-2022 Quyết định về việc ban hành "Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19"
372/CĐSVN-PCTT 14-03-2022 V/v: Đề nghị xử lý, giải tòa, ngăn chặn hành vi vi phạm lấn chiếm đất dành cho đường sắt trên địa bàn các huyện: Hữu Lũng, Chi Lăng thuộc tỉnh Lạng Sơn.
328/TCTL-NN 14-03-2022 V/v Đoàn công tác hỗ trợ thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2022.
28/BC-BDT 14-03-2022 Báo cáo Kết quả nắm tình hình đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sau Tết Nguyên đán
1231/BCT-TMĐT 14-03-2022 Đăng ký đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2023
1195/BYT-DP 12-03-2022 V/v tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
048/CV-FDI 12-03-2022 V/v hỗ trợ cung cấp thông tin các dự án kêu gọi đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư tại tỉnh Lạng Sơn
70/TB-VPCP 11-03-2022 Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia ngày 02/3/2022.
691/QĐ-BGDĐT 11-03-2022 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm trong ngành Giáo dục đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
596/KL-UBVHGD15 11-03-2022 KL Phiên giải trình "Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với giáo viên mầm non, phổ thông và vấn đề dạy học trong bối cảnh COVID-19" Phiên 1: Biên chế giáo viên và chính sách đối với nhà giáo)
30/NQ-CP 11-03-2022 Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng vi
2371/BTC-NSNN 11-03-2022 V/v cung cấp thông tin phục vụ hoạt động giám sát việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021
1574/BKHĐT-TH 11-03-2022 V/v rà soát các trường hợp đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn năm 2021 sang năm 2022, đề xuất bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư vốn NSTƯ năm 2022
1527/BKHĐT-TH 11-03-2022 về việc đề nghị báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
1502/BKHĐT-ĐkkD 11-03-2022 Đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo tạm ngừng kinh doanh
03/2022/NQ-HĐND 11-03-2022 Nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2
02/2022/NQ-HĐND 11-03-2022 Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hằng năm đểthực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030...tỉnh Lạng Sơn
01/2022/NQ-HĐND 11-03-2022 Nghị quyết về việc bổ sung Cụm công nghiệp Đình Lập vào Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trong Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011 - 2020, xét đến năm 2025
51-KH/TU 11-03-2022 Kế hoạch học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
887/BNV-VKH 10-03-2022 V/v sơ kết 3 năm thực hiện Đề án Văn hóa công vụ và đề xuất xây dựng văn bản quy định về Văn hóa công vụ
689/BDALĐ-QLCT3 10-03-2022 V/v báo cáo vướng mắc dự án Đường dây và trạm biến áp 110kV Lộc Bình.
65/BC-BQLKKTCK 10-03-2022 Báo cáo Kết quả hội đàm trực tuyến với Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc ngày 07/3/2022 và ngày 09/3/2022
588/QK-TM 10-03-2022 V/v tham gia ý kiến địa điểm thực hiện Dự án đầu tư phát triển cây Mắc Ca tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
331/SLĐTBXH-BTXH 10-03-2022 V/v Báo cáo đối tượng bị nhiễm Covid -19 tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh
217/KTNN-CN IV 10-03-2022 V/v thông báo thực hiện kiểm toán CTMT Đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 351/QĐ-TTg của Thủ tướng
189/CV-1003 10-03-2022 V/v Phục vụ Dán thẻ VETC cho xe CQNN theo công điện 155/CĐ-TTg
16/CV-OCH 10-03-2022 V/v tài trợ kinh phí lập Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu nhà ở mới Thị trấn Cao Lộc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
837/BTTTT-CBC 09-03-2022 V/v xây dựng đội ngũ truyền thông chính sách chuyên trách, chuyên nghiệp
832/BTTTT-THH 09-03-2022 V/v cung cấp thông tin phục vụ Báo cáo tổng thể hoạt động đầu tư công nghệ thông tin, chuyển đổi số
797/BGDĐT-GDDT 09-03-2022 Triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ