Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
235/SVHTTDL-QLTDTT 08-03-2021 V/v Đề nghị tiếp tục tổ chức Đại hội TDTT và các hoạt động thể thao
1407/BYT-KHTC 08-03-2021 rà soát và đề xuất nhu cầu đầu tư, nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển y tế cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình MTQG Phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021- 2025.
299/QĐ-BTP 05-03-2021 V/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng.
574/BTP-PBGDPL 05-03-2021 V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
1464/QĐ-DP 05-03-2021 Quyết định Về việc Ban hànhHướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19
332/TCGDNN-ĐTTX 05-03-2021 V/v bổ sung hồ sơ đề nghị khen thưởng tổng kết Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"
529/BĐVN-PPTT 05-03-2021 V/v đề nghị phối hợp rà soát và triển khai mục tiêu "100% xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ
599/BTTTT-CVT 04-03-2021 V/v xử lý công trình tháp truyền thông có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng hoặc có nguy cơ sập đổ
1372/VPCP-KGVX 04-03-2021 V/v thực hiện Đề án bảo đảm dinh dưỡng hợp lý theo Quyết định số 41/QĐ-TTg
31/HVHNT 04-03-2021 V/v xem xét thể lệ, cơ cấu mức giải thưởng, dự toán kinh phí cuộc thi Sáng tác ca khúc về Lang Sơn năm 2021
358/LSN-KTHT 04-03-2021 V/v Xây dựng, phát sóng trạm điện thoại di động ở các thôn bản trên địa bàn tỉnh
779/CAT-PH10 04-03-2021 V/v xin hỗ trợ kinh phí để thực hiện công tác đền bù GPMB và xây dựng dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn 1)
57/UBATGTQG-UBATGTQG 04-03-2021 V/v báo cáo công tác bảo đảm TTATGT quý I năm 2021
1402/VPCP-KSTT 04-03-2021 V/v xin ý kiến đối với hồ sơ trình Đề án
598/BTTTT-THH 04-03-2021 V/v Xin ý kiến góp ý lần 2 dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
05/2021/CV-VUPDA 04-03-2021 V/v Đề cử giới thiệu đơn vị tham dự "Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia 2021
1177/BCT-DKT 04-03-2021 V/v Cho ý kiến đối với dự thảo Quy hoạch năng lượng tổng thể quốc gia
562/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 04-03-2021 V/v đề nghị tham gia ý kiến đối với Hồ sơ Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP
76/VPHĐBCQG-TT 03-03-2021 V/v cập nhật thông tin trích ngang người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV ở địa phương
779/BGDĐT-ĐANN 03-03-2021 Báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2020
555/LĐTBXH-BTXH 03-03-2021 V/v triển khai Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030
110/TƯHCTĐ-VP 03-03-2021 V/v quan tâm, tạo điều kiện tổ chức Hội nghị giao bản Cụm thi đua năm 2021
1173/BKHĐT-TCTT 03-03-2021 Tổng kết, đánh giá thực hiện các quy định về quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện CTMTQG giai đoạn 2016-2020
294/QĐ-LĐTBXH 03-03-2021 VV phê duyệt kế hoạch tuyên truyền bảo hiểm xã hội đến năm 2025
2097/BTC-TCDN 03-03-2021 Thực hiện Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2020 (triển khai thực hiện trong năm 2021)
44-KL/TU 02-03-2021 KL CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ Tại kỳ họp thứ Năm, ngày 25 tháng 02 năm 2021
666/BXD-QLN 02-03-2021 V/v Báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến ngày 31/12/2020
218/UBDT-KHTC 02-03-2021 Về việc đề nghị gửi Báo cáo CTĐT Dự án "Phát triển CSHT thích ứng với BĐKH để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào ĐBDT các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc" (vốn JICA)
1233/BYT-TCDS 02-03-2021 V/v báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ
542/LĐTBXH-TCGDNN 02-03-2021 Vv góp ý dự thảo 02 thông tư quy định điều lệ trường cao đẳng, điều lệ trường trung cấp
1995/BTC-HTQT 01-03-2021 Lấy ý kiến về dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi để thực hiện HĐTM song phương Việt Nam - Lào
238/NHNo.LS-DVMT 01-03-2021 V/v Phục vụ DA Phát triển CSHT thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ SX cho đồng bào các tỉnh Miền núi, Trung du phía Bắc
1984/BTC-KBNN 01-03-2021 Xin ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bôt sung Thông tư số 133/2018/TT-BTC
158/QĐ-BCĐ 01-03-2021 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án " Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu hành chính giai đoạn 2021-2023
615/BVHTTDL-TCCB 01-03-2021 V/v báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực hiện các Thông tư liên tịch về mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao, thư viện, di sản văn hóa, nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh, văn hóa cơ sở, mỹ thuật
521/LĐTBXH-PC 01-03-2021 VV đánh giá, tổng kết việc thực hiện Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH
391/TNVN-VOVTV 01-03-2021 V/v phối hợp tuyên truyền giữa Đài TNVN và UBND tỉnh Lạng Sơn
784/BNV-CQĐP 28-02-2021 Về chủ trương xây dựng Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
693/BGDĐT-TĐKT 26-02-2021 Tổng kết thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP của Chính phủ và đề xuất điều chỉnh
1054/BCT-TKNL 26-02-2021 Gửi kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030