Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
29/2021/CV-CT 21-07-2021 V/v thỏa thuận đầu nối giao thông dự án Khu giới thiệu sản phẩm và kinh doanh thương mại tổng hợp Hữu Nghị với Quốc lộ 1A
2685/BTTTT-QLDN 21-07-2021 V/v Hỗ trợ đưa hộ SXNN lên sàn TMĐT, thúc đẩy KTS NNNT và bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu trong đại dịch
2676/BTTTT-CATTT 21-07-2021 V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư “Thông tư Quy định vị trí chuyên trách về an toàn thông tin mạng và tổ chức, hoạt động của Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng” và “Thông tư Quy định chuẩn và sát hạch đạt chuẩn kỹ năng an toàn thông tin mạng”
1931/BKHCN-TĐC 21-07-2021 Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động thông báo và hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
4752/BKHĐT-QLQH 20-07-2021 Báo cáo tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050
4544/BNN-PCTT 20-07-2021 V/v góp ý dự thảo Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều
4534/BNN-TCTS 20-07-2021 V/v góp ý dự thảo Nghị định
4517/BNN-KTHT 20-07-2021 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị định khuyến khích phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp
4510/BNN-CN 20-07-2021 V/v tháo gỡ khó khăn trong vận chuyển vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất và chế biến nông sản
2072/TNVN-VP 20-07-2021 V/v đề nghị tăng cường tiếp sóng các Chương trình Thời sự của Đài TNVN
7921/BTC-HCSN 19-07-2021 V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 85/2018/TT-BTC
337/VTVDIGITAL 19-07-2021 V/v triển khai kế hoạch sản xuất chương trình " Cặp lá yên thương"
2628/BTTTT-CXBIPH 19-07-2021 V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định số 60/2014/NĐ-CP và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP của Chính phủ (lần 2)
1345/PB-VPCP 19-07-2021 Về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV
1127/TTCP-C.IV 19-07-2021 V/v Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV
971/TTg-KGVX 18-07-2021 V/v Thống kê nhân lực y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19
371-TB/TU 17-07-2021 Kết luận số 371-KL/TU ngày 17/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại kỳ họp chuyên đềngày 13/7/2021
5663/BYT-DP 16-07-2021 V/v lấy ý kiến góp ýdự thảo Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030
4938/TCÐBVN-CQLXDĐB 16-07-2021 Về công tác GPMB cầu Suối Ngang Hai thuộc Dự án thành phần 9 và cầu Hát Khách thuộc Dự án thành phần 10, tỉnh Lạng Sơn, Hợp phần Cầu - Dự án LRAMP.
4212/BCT-TTTN 16-07-2021 Ưu tiên tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người lao động tại chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu
2998/BGDĐT-QLCL 16-07-2021 V/v Tổ chức thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021
2604/BTTTT-CATTT 16-07-2021 V/v 05 lỗ hổng bảo mật mức cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft
24/2021/QĐ-TTg 16-07-2021 Quyết định quy định quy trình rà soát hộn ghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệm có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025
1882/BKHCN-TCCB 16-07-2021 V/v góp ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn việc thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức KH&CN đối với người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại Việt Nam
110-BC/BDVTU 16-07-2021 BC Công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1063/KH-BYT 16-07-2021 Kế hoạch truyền thông Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 - 2022
02/CV/AABLAND 16-07-2021 Về việc Đề xuất nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu đất dự án Khu dân cư Nà Nghiều, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
7795/BTC-QLNO 15-07-2021 Rà soát tình hình thực hiện dự toán NSNN nguồn vốn viện trợ năm 2021
7794/BTC-TCT 15-07-2021 V/v xin ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi , bổ sung Thông tư số 05/2020/TT-BTC
76/NQ-CP 15-07-2021 Nghị quyết Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030
670-TB/VPTU 15-07-2021 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
669-TB/VPTU 15-07-2021 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
661-TB/VPTU 15-07-2021 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Về Công văn số 600-CV/BKTTW và Kế hoạch số 34-KH/BKTTW, ngày 12/7/2021 của Ban Kinh tế Trung ương
4916/TCĐBVN-ATGT 15-07-2021 V/v hướng dẫn tạo thuận lợi (tạo luồng xanh) lưu thông cho phương tiện vận tải trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19
668-TB/VPTU 15-07-2021 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
4721/VPCP-QHQT 14-07-2021 V/v kết quả triển khai Hiệp định CPTPP và EVFTA của các Bộ, cơ quan và địa phương trong năm 2020.
4408/BNN-TC 14-07-2021 V/v thực hiện kiến nghị của KTNN đối với Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả
4160/BCT-AP 14-07-2021 Chuẩn bị tổ chức Hội nghị Phát triển kinh tế các tỉnh biên giới
2553/BTTTT-KHCN 14-07-2021 V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư Sửa đổi 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT
2550/BNG-NGVH-UNESCO 14-07-2021 Vv góp ý dự thảo báo cáo tổng kết Chiến lược NGVH đến năm 2020, Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và Chiến lược NGVH đến năm 2030.