Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1689/BNN-KH 21-03-2022 Báo cáo tình hình thực hiện CTMT "TCC kinh tế NN và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư"
1424/KL-BCT 21-03-2022 Kết luận rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời mái nhà
1399/BCT-XTTM 21-03-2022 Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2022
01//CV-UBQGNCT 21-03-2022 V/v triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022
163/BC-SYT 20-03-2022 Báo cáo công tác tham mưu Quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường
1721/VPCP-QHQT 19-03-2022 V/v tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2021
981/BGDĐT-GDĐH 18-03-2022 Rà soát thông tin đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo năm 2022 và Đề xuất nhu cầu các năm từ 2023 đến 2025 để triển khai Nghị định số 116/2020/NĐ-CP
197/KH-UBND 18-03-2022 Kế hoạch Tổ chức xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các nông sản chủ lực, đặc trưng tỉnh Bắc Giang năm 2022
196/CV/BTGTU 18-03-2022 Phối hợp xây dựng báo cáo của Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương
1669/VPCP-V.I 18-03-2022 V/v tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với nhóm mặt hàng sinh phẩm, vật tư, thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19
1652/CT-BNN-TCTL 18-03-2022 Về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, lũ năm 2022
1351/BYT-KHTC 18-03-2022 V/v gửi đăng ký danh mục đầu tư từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thuộc lĩnh vực y tế
855/BVHTTDL-TCDL 17-03-2022 Mời dự Tọa đàm phát động mở lại hoạt động du lịch
38/NQ-CP 17-03-2022 Ban hành Chương trình Nghị quyết phòng, chống dịch COVID-19
360/QĐ-TTg 17-03-2022 Quyết định phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025"
2537/BTC-QLCS 17-03-2022 V/v cung cấp thông tin về tài sản công phục vụ hoạt động giám sát việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021
1684/VPCP-KTTH 17-03-2022 V/v đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
1645-TB/VPTU 17-03-2022 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về Công văn số 2522-CV/BTGTW, ngày 03/3/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc đặt tượng cá nhân hay công trình tưởng niệm cá nhân khác tại Nghĩa trang liệt sĩ
1606/BNN-TCTL 17-03-2022 Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đến hết năm 2021
1333/BYT-MT 17-03-2022 V/v báo cáo việc triển khai Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
1194/CV/BTGTU 17-03-2022 Đề nghị phối hợp xây dựng Đề cương tuyên truyền Nghị quyết số 46-NQ/TU, ngày 08/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2025
04/CĐ-BKHĐT 17-03-2022 Công điện về đôn đốc hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022
946/BTTTT-CATTT 16-03-2022 V/v hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn an toàn thông tin cho các cơ quan nhà nước và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia
322/BC-BQLDA 16-03-2022 Báo cáo Tình hình thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
2512/BTC-TCHQ 16-03-2022 Lấy ý kiến đối với Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin theo cơ chế cửa quốc gia
1677/BKHĐT-TH 16-03-2022 về việc đôn đốc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022
1647/VPCP-KTTH 16-03-2022 V/v Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2021
1638-TB/VPTU 16-03-2022 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ về Công văn số 234-CV/BCSĐ, ngày 07/3/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về việc chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá
1568/BNN-PCTT 16-03-2022 Đề xuất nội dung Nghị định về Quy hoạch vùng dân cư và tổ chức sản xuất thích ứng với thiên tai
1549/BNN-TY 16-03-2022 Chỉ đạo tăng cường công tác thú y thủy sản và phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản
1354/BTNMT-BĐKH 16-03-2022 V/v triển khai thực hiện Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia
1320/BCT-CTĐP 16-03-2022 Ý kiến đối với đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
1268/BYT-K2ĐT 16-03-2022 V/v triển khai Chương trình sử dụng thuốc molnupiravir có kiểm soát
01/CV-HTX 16-03-2022 V/v tiếp tục được tận dụng mặt nước lòng Hồ Bản Nầng, Xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan.
850/BXD-QLN 15-03-2022 Thực hiện việc công bố thông tin Quý I năm 2022 về nhà ở và thị trường bất động sản
836/BVHTTDL-VHCS 15-03-2022 V/v tham gia Hội diễn "Tiếng hát công nhân, người lao động năm 2022"
829/PA-BVHTTDL 15-03-2022 Phương án Mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới
828/BVHTTDL-VHCS 15-03-2022 V/v tổ chức Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ năm 2022
623/NĐND-KHĐTVT 15-03-2022 V/v xin thuê đất làm hệ thống xử lý môi trường Công tv Nhiệt điện Na Dương - TKV
581/BQLDAĐS-KHTH 15-03-2022 V/v đề nghị góp ý kiến về Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Cải tạo các ga trên các tuyến đường sắt phía Bắc