Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2662/BVHTTDL-TCDL 28-07-2021 Lấy ý kiến dự thảo Nghị định mô hình quản lý khu du lịch quốc gia
2432/LĐTBXH-QHLÐTL 28-07-2021 V/v báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
8306/BTC-TCDN 27-07-2021 Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
8289/BTC-TCDN 27-07-2021 V/v nội dung thông báo công khai kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với các doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn quản lý
7702/BGTVT-KHĐT 27-07-2021 Tham gia ý kiến đề nghị “xin bổ sung quy hoạch ĐTXD cảng cạn ICD Khu thương mại dịch vụ logistics tại thôn Nà Han, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn”.
6058/BYT-KHTC 27-07-2021 Bảo đảm hậu cần phục vụ phòng chống dịch Covid-19
5124/VPCP-TTĐT 27-07-2021 V/v tiếp nhận, trả lời người dân, doanh nghiệp
4470/BCT-AP 27-07-2021 Xin ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch hành động giữa Bộ Công Thương và Chính quyền Quảng Tây
1991/BKHCN-TCCB 27-07-2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư Hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số người làm việc trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập
1081/TCTK-TKQG 27-07-2021 Về việc rà soát và cung cấp số liệu phục vụ biên soạn GDP, GRDP ước tính năm 2021
58/CV-BCĐQG 27-07-2021 V/v tiếp tục đẩy mạnh HMTN, đảm bảo an toàn và phòng, chống dịch bệnh COVID-19
8245/BTC-TCDN 26-07-2021 Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 153/2014/TT-BTC
8238/BTC-QLCS 26-07-2021 V/v Triển khai thực hiện Nghị định số 67/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP
4434/BCT-ĐTĐL 26-07-2021 Xin ý kiến đối với các chính sách đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực
3491/UBND-VX 26-07-2021 V/v chi viện lực lượng điều trị chống dịch COVID-19 cho tỉnh Bình Dương
3120/BGDĐT-QLCL 26-07-2021 về việc chỉ đạo tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19
2933/BXD-QLN 26-07-2021 V/v đề nghị góp ý kiến Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản thay thế Nghị định số 76/2015/NĐ-CP
2402/LĐTBXH-VP 26-07-2021 V/v tăng cường phòng chống dịch COVID19 tại các cơ sở xã hội
1971/BKHCN-TĐC 26-07-2021 Lấy ý kiến rộng rãi Dự thảo Thông tư qui định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hoạt động Tư vấn xây dựng, áp dụng HTQLCL ISO 9001: 2015 trong các cơ quan hành chính nhà nước
4880/BKHĐT-TH 26-07-2021 về việc hướng dẫn đánh giá thực hiện kế hoạch PTKTXH năm 2021, dự kiến kế hoạch PTKTXH năm 2022
2790/BTTTT-BTTTT 24-07-2021 V/v triển khai thống nhất các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn quốc
1331/QĐ-TTg 24-07-2021 Quyết định Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030
03/TTr-Gr 24-07-2021 Tờ trình về việc thay đổi tên, mục tiêu dự án tại thôn Cốc Lĩnh và thôn Hợp Nhất, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
8148/BTC-CST 23-07-2021 V/v xin ý kiến về dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 228/2016/TT-BTC
4630/BNN-TCTL 23-07-2021 Lấy ý kiến về Quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
4119/BTNMT-TCMT 23-07-2021 V/v tăng cường xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh COVID-19
2788/BTTTT-THH 23-07-2021 V/v xin ý kiến đề xuất Ngày Chuyển đổi số Quốc gia
2359/UBND-KT 23-07-2021 V/v đề nghị phối hợp Chương trình bình ổn thị trường thành phố Hà Nội năm 2021
1016/UBDT-KHTC 23-07-2021 V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 lĩnh vực công tác dân tộc
7197/BGTVT-TCCB 22-07-2021 Xây dựng Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm của Bộ Nội vụ
4613/BNN-VP 22-07-2021 Chủ động rà soát kế hoạch sản xuất và cụ thể hóa danh mục vật tư nông nghiệp trong điều hiện dịch Covid 19
4598/BNN-KTHT 22-07-2021 V/v đánh giá kết quả thực hiện phát triển ngành nghề nông thôn
3582/BNV-CQĐP 22-07-2021 V/v thành lập và điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập ĐVHC đô thị
3073/BGDĐT-GDTH 22-07-2021 Báo cáo tham luận Hội nghị tổng kết 01 năm thực hiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018
2698/BTTTT-CNTT 22-07-2021 V/v Cung cấp số liệu biên soạn Sách Trắng về Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam năm 2021 (gửi các địa phương)
2355/LĐTBXH-BÐG 22-07-2021 V/v báo cáo việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới 6 tháng đầu năm 2021
8055/BTC-QLNO 21-07-2021 Dự kiến nguồn vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài giai đoạn 2021-2025
7145/BGTVT-VT 21-07-2021 xin ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa.
5838/BYT-KCB 21-07-2021 Bảo đảm sẵn sàng thu dung, điều trị COVID-19 khi dịch bệnh lan rộng tại địa phương
4569/BNN-BVTV 21-07-2021 ông văn tăng cường công tác phòng chống sinh vật gây hại cây trồng vụ Hè Thu - Mùa, Thu Đông năm 2021