Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
701/LĐTBXH-BÐG 16-03-2021 Vv khen thưởng tổng kết chiến lược, chương trình, đề án về BĐG và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới
2673/BTC-CST 16-03-2021 V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định thu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
2607/BTC-QLCS 16-03-2021 V/v vướng mắc liên quan đến việc lắp đặt, xây dựng trạm BTS trên tài sản công
74/BC-STP 16-03-2021 Báo cáo về hiện trạng địa điểm làm việc của Hội Công chứng viên và xin bố trí trụ sở làm việc
2158/MTTW-BCĐ 16-03-2021 V/v hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhung, lãng phí" lần thứ ba
1182/BTNMT-TCMT 15-03-2021 V/v chủ đề Báo cáo và cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng Báo cáo Hiện trạng môi trường quốc gia năm 2021
801/BVHTTDL-DSVH 15-03-2021 V/v tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 10, năm 2021
803/BVHTTDL-VP 15-03-2021 Phối hợp tổ chức các Triển lãm năm 2021
112/CV-NNP 15-03-2021 V/v đề xuất nghiên cứu địa điểm thực hiện Dự án
667/LĐTBXH-ATLÐ 15-03-2021 V/v tăng cường triển khai đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID 19 trong các cơ sở lao động
519/BKHCN-HVKHCN 15-03-2021 V/v Đề nghị phối hợp cung cấp thông tin xây dựng Chiến lược phát triển KHCN&ĐMST 2021-2030
2564/BTC-QLCS 15-03-2021 V/v Đánh giá tình hình triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản thi hành Luật của các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; Nghị định số 166/2017/NĐ-CP
686/BTP-VĐCXDPL 15-03-2021 V.v hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật
666/LĐTBXH-VL 15-03-2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 176/QĐ-TTg
410/TTCP-TCCB 15-03-2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trị việc làm công chức chuyên ngành Thanh tra và định mức biên chế công chức trong cơ quan thanh tra nhà nước
2551/BTC-TCDN 12-03-2021 V/v đôn đốc tiền thu từ thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn
365/TCTL-ATĐ 12-03-2021 Đôn đốc thực hiện quy định pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi
1315/BKHĐT-TH 11-03-2021 Đôn đốc gửi báo cáo giải ngân vốn đầu tư công để phục vụ Hội nghị giao ban trực tuyến hàng Quý
404/TCQLĐĐ-CKTPTQĐ 11-03-2021 V/v giá trị lợi thế vị trí của thửa đất
642/BTP-BTTP 11-03-2021 V.v rà soát, đánh giá và đề xuất việc thực hiện các chính sách tài chính của tổ chức hành nghề công chứng
955/BGDĐT-ĐANN 11-03-2021 Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Đề án NNQG và đề xuất Kế hoạch triển khai tại đơn vị
651/BTP-KHTC 11-03-2021 V/v cho ý kiến về phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước
1296/BKHĐT-PTDN 11-03-2021 Báo cáo đánh giá tình hình triển khai Luật hỗ trợ DNNVV năm 2020 và giai đoạn 3 năm (2018-2020)
1409/BNN-TCTS 11-03-2021 V/v lấy ý kiến góp ý Dự thảo Đề án phát triển ngành chế biến thủy hải sản
1544/BYT-TCDS 11-03-2021 V/v triển khai thực hiện Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030
795/BXD-TCCB 11-03-2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về VTVL công chức nghiệp vụ chuyên ngành Xây dựng và định mức biên chế trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành Xây dựng
170/VPĐP-TTHTQT 11-03-2021 V/v hoàn thiện hồ sơ đề xuất khen thưởng Chương trình OCOP
1253/BKHĐT-TH 10-03-2021 về việc tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 3 và Quý I năm 2021
281/TTr-LAS 10-03-2021 Tờ trình Về việc xin ý kiến tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam ( 06/5/1951 - 06/5/2021)
15/TT-TN 10-03-2021 V/v bàn giao nợ và tài sản loại trừ không tính Vào GTDN khi CPH
57/BC-BQLKKTCK 10-03-2021 Báo cáo Về việc tổng hợp kinh phí sử dụng điện, nước năm 2020và lập dự toán kinh phí thuê phòng làm việc của các lực lượngchức năng tại trụ sở Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên
1924/BGTVT-PC 10-03-2021 lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa (thay thế Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ)
618/LĐTBXH-PC 09-03-2021 VV sơ kết tình hình thực hiện NĐ số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020
119/LHHVN 09-03-2021 V/v tổ chức triển khai Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ VN năm 2021
336/TCTL-NN 09-03-2021 V/v báo cáo định kỳ công tác cấp nước nông thôn trong thời gian hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn
2228/BTC-QLN 08-03-2021 Đôn đốc phân bổ, nhập Tabmis dự toán vốn đầu tư nguồn nước ngoài và triển khai giải ngân năm 2021
2199/BTC-QLG 08-03-2021 V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính
1338/BNN-TY 08-03-2021 Vv tăng cường kiểm tra, xử lý việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết.
1346/BNN-TCTL 08-03-2021 Về việc rà soát công năng, nhiệm vụ và đánh giá hiệu quả khai thác tổng hợp, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du đập, hồ hồ chứa thủy lợi.
686/TTr-BCH 08-03-2021 Tờ trình Xin kinh phí đầu tư xây dựng: Chốt quản lý bảo vệ Biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 cho các Đồn Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn