Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
57-KH/TU 28-03-2022 Kế hoạch tổng kết công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh
24/CV-HNV 28-03-2022 V/v tổ chức Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X thời gian ngày 17 đến ngày 20/6/2022
1977/BKHĐT-KTĐPLT 28-03-2022 vềđềxuất giao cơ quan chủquản thực hiện dựán giao thông đường bộtheo hình thức đầu tư công thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội
1838/CT-BNN-BVTV 28-03-2022 Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu
1675-TB/VPTU 28-03-2022 Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ về lĩnh vực kinh tế - xã hội
1035/TCHQ-CNTT 28-03-2022 V/v chia sẻ dữ liệu với Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn
001/KTLS-ĐSK 28-03-2022 V/v: Đề xuất chấp thuận chủ trương nghiên cứu khảo sát vị trí địa điểm lập hồ sơ bổ sung quy hoạch đầu tư dự án điện sinh khối tại tại xã Minh Sơn huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn
1104/BTTTT-CATTT 27-03-2022 V/v đánh giá mức độ sẵn sàng bảo đảm ATTT các bộ, ngành, địa phương năm 2022
332/KH-BGDĐT 25-03-2022 Kế hoạch rà soát công tác quản lý biên chế, tuyển dụng, sử dụng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục
2777/BTC-NSNN 25-03-2022 V/v bổ sung kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021
2752/BTC-HCSN 25-03-2022 Lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng vốn sự nghiệp thực hiện CTMTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
1879/BKHĐT-QLQH 25-03-2022 V/v triển khai nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao tại Thông báo số 74/TB-VPCP ngày 17.3.2022 của Văn phòng Chính phủ
1804/BNN-PCTT 25-03-2022 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2025
1789/BNN-PC 25-03-2022 Tổng kết thi hành Thông tư số 49/2014/TT-BNNPTNT về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT
1520/BTNMT-TCQLĐĐ 25-03-2022 V/v góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
1091/BTTTT-TCCB 25-03-2022 V/v xin ý kiến Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành CNTT, ATTT
969/BXD-QLN 24-03-2022 đôn đốc (lần 2) góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ Lĩnh vực:Từ khoá:
658/CV-TCTTKĐA 24-03-2022 V/v hướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
1862/BKHĐT-KTĐPLT 24-03-2022 về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2021 sang năm 2022
0/số 24-03-2022 THƯ MỜI HỘI TRỢ TRIỂN LÃM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - EU " ECO-GREEN VIET NAM EXPO" 2022 TẠI BULGARIA & HY LẠP thời gian: 26/5/2022 đến ngày 29/05/2022
959/BXD-KTXD 23-03-2022 v/v xác định, công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bi công trình, chỉ số giá xây dựng
752/SGTVT-QLKCHT&ATGT 23-03-2022 V/v xin chủ trương bổ sung danh mục thực hiện năm 2022 cho Đề án phát triển GTNT giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh
544/HD-BTĐKT 23-03-2022 Hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025
447/CĐSVN-TTATI 23-03-2022 V/v giải quyết và xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt tại Km 152-958 tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng thuộc địa phận tỉnh Lạng Sơn
33/2022/CV-TVB 23-03-2022 V/v đề xuất tài trợ nghiên cứu khảo sát, lập quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 khu đô thị tại Đoỏng Nà, xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
2664/BTC-TCDN 23-03-2022 V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 148/2021/NĐ-CP
21/TTN-QLDA-KT 23-03-2022 V/v xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Công trình cấp nước sinh hoạt xã Thiện Long, Tô Hiệu, Hồng Phong
1820/BKHĐT-KTNN 23-03-2022 V/v báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư thuộc CTMT "TCC kinh tế NN và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sóng dân cư"
1055/BTTTT-TCCB 23-03-2022 V/v xin ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình, âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông ti
901/UBND-KGVX 22-03-2022 V/v đề nghị phối hợp tuyên truyền dịp giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022.
851/LĐTBXH-TTTT 22-03-2022 V/v phối hợp triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư,định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
843/TB-LĐTBXH 22-03-2022 Thông báo tình hình tai nạn lao động năm 2021
389/UBDT-DTTS 22-03-2022 V/v Báo cáo kết quả và cho ý kiến dự thảo Tiêu chí lựa chọn đại biểu dự "Lễ Tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II"
1654/UBND-KGVX 22-03-2022 V/v đề nghị hỗ trợ tuyên truyền,quảng bá Năm Du lịch quốc gia- Quảng Nam 2022
1046/BTTTT-THH 22-03-2022 V/v Xin ý kiến dự thảo Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số cấp xã
834/LĐTBXH-TCGDNN 21-03-2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2222/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 phê duyệt chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
2618/BTC-TCT 21-03-2022 V/v lấy ý kiến dự thảo Nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, thuê mặt nước
2617/BTC-QLCS 21-03-2022 V/v Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
2103/CTQG 21-03-2022 V/v đề xuất lựa chọn địa điểm, tài trợ lập quy hoạch Dự án Công viên nghĩa trang tỉnh Lạng Sơn
18/TTr-UBND 21-03-2022 Tờ trình về việc không thực hiện phấn đấu xã Tân Đoàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022; thực hiện củng cố nâng cao tiêu chí nâng cao tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện Văn Quan