Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1635/BKHĐT-ĐTNN 24-03-2021 về việc đề nghị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ giao thị Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27.4.2020
1207/BNV-TH 24-03-2021 V/v Báo cáo thống kê chỉ tiêu phát triển giới của quốc gia năm 2020
371-TB/VPTU 24-03-2021 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Về Công văn số 348/CV-GDTT, ngày 12/3/2021 của Trung tâm Giáo dục Truyền thống và Lịch sử
02/BTTTT-TTĐN 23-03-2021 Vv tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 613/CTr-BTTT- BTLBĐBP giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng
603/BTĐKT-V.II 23-03-2021 V/v hiệp y khen thưởng
1135/BGDĐT-NGCBQLGD 23-03-2021 V/v Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên cán bộ quản lý giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018
24/2021/NĐ-CP 23-03-2021 Nghị định quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập.
91/CV-LCG 23-03-2021 V/v xin chấp thuận chủ trương khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án điện gió tại Tỉnh Lạng Sơn.
174/ĐSHL-KTAT 23-03-2021 V/v Vi phạm hành lang an toàn giao thông Đường sắt tại Km284+802 - Km284802 - Km284802 - Km284802 tuyến đường sắt Mai Pha - Na Dương
1108/BGDĐT-NGCBQLGD 22-03-2021 Xây dựng Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
108/KTNN-CNII 22-03-2021 V/v phối hợp trong kiểm tra, đối chiếu số liệu báo cáo của người nộp thuế khi kiểm toán tại cơ quan thuế
406/QĐ-TTg 22-03-2021 Quyết định Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021
763/LĐTBXH-BHXH 22-03-2021 Vv góp ý hướng dẫn tổ chức tháng vận động triển khai BHXH toàn dân
63/CV-PLPT 22-03-2021 V/v xem xét bố trí kinh phí thanh toán các công trình hoàn thành theo đề án phát triển GTNT trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2018
1622/BNN-PCTT 22-03-2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia giai đoạn 2021-2025
1639/BNN-TCTS 22-03-2021 Tăng cường triển khai Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn
2872/BTC-HCSN 22-03-2021 V/v Xin ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục, phổ thông công lập
414/QĐ-TTg 22-03-2021 Quyết định Phê duyệt Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021 - 2030
6/2021/CV-MISA-HQO 22-03-2021 V/v đề nghị hợp tác khai chương trình chuyển đổi số quốc gia tại địa phương
1611/CT-BNN-TCTL 22-03-2021 Chỉ thị Về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021
1573/BCT-ATMT 22-03-2021 V/v Báo cáo thực hiện Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường năm 2020
196/VTLTNN-QLTL 22-03-2021 v.v đề nghị phối hợp tổ chức các hoạt động triển lãm tài liệu nhân dịp kỷ niệm thành lập tỉnh Lạng Sơn
1485/BKHĐT-HTX 19-03-2021 Triển khai thực hiện đề án Lựa chọn hoàn thiện nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025
1588/BNN-TY 19-03-2021 V/v triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường
903/UBND-VP 19-03-2021 V/v tạo điều kiện cho hoạt động vận tải đi, đến tỉnh Hải Dương
1809/VPCP-KTTH 19-03-2021 V/v xử lý kết luận của Kiểm toán Nhà nước
604/UBND-KT 19-03-2021 V/v triển khai và tham gia góp ý về hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư
306/UBND-VP 19-03-2021 Về việc xin chủ trương điều chỉnh dự án: Đường GTNT Hang Dường (xã Bắc Ái cũ) - Pàn Dào - Kéo Vèng, xã Kim Đồng, huyện Tràng Định
1459/BCT-XNK 18-03-2021 Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược xuất khẩu khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030
128/TB-HĐND 18-03-2021 Thông báo Về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy địnhnội dung chi,mứcchi cho các hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1107/UBND-KT 18-03-2021 V/v mời tham gia Hội chợ Công Thương tỉnh Quảng Ngãi năm 2021
850/BVHTTDL-GĐ 18-03-2021 V/v cập nhật số liệu báo cáo kết quả triển khai Chương trình hành động quốc gia về PCBLGĐ đến năm 2020
14-KH/TU 17-03-2021 Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới
1407/BKHĐT-ĐTNN 17-03-2021 về việc báo cáo tình hình thực hiện, sử dụng và quyết toán kinh phí xúc tiến đầu tư năm 2020
1412/BKHĐT-KTĐN 17-03-2021 Các dự án lĩnh vực lâm nghiệp sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức
900/BXD-QLN 17-03-2021 V/v: báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 76/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
127/HĐND-VP 17-03-2021 V/v đề nghị chuẩn bị nội dung báo cáo tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh tháng 4 năm 2021
62/CĐ-UBATGTQG 16-03-2021 Công điện về ngăn chặn tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đối với xe khách
119/HĐND-KTNS 16-03-2021 V/v rà soát, cho ý kiến vào dự thảo Đề án đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông lâm nghiệp giai đoạn 2021 –2025, định hướng đến năm 2030
701/LĐTBXH-BÐG 16-03-2021 Vv khen thưởng tổng kết chiến lược, chương trình, đề án về BĐG và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới