Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
376-KL/TU 04-08-2021 KL giao ban thường trực Tỉnh ủy
2303/SGDĐT-VP 04-08-2021 Hướng dẫn tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2021 - 2022 bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19
2029/BTL-CHC 04-08-2021 V/v phối hợp, hiệp đồng tổ chức tiếp nhận, vận chuyển, bàn giao vắc xin phục vụ chiến dịch tiêm chủng phòng Covid-19 năm 2021-2022
7219/UBND-NNMT 03-08-2021 V/v hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid-19
6560/CPMB-PKT 03-08-2021 V/v xác nhận di chuyển nhận lực, phương tiện, thiết bị thi công của nhà thầu Ự án đường dây 500kV Quảng Trạch-Dốc Sỏi đến Sự án Đường dây 220kV Bắc Giang-Lạng Sơn
5605/NHNN-TTGSNH 03-08-2021 Tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP
5471/TCĐBVN-TC 03-08-2021 Vv hỗ trợ các phương tiện mua vé tháng, vé quý phải tạm ngưng hoạt động theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
5046/BKHĐT-KTĐPLT 03-08-2021 V/v báo cáo phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2021
2511/LĐTBXH-NCC 03-08-2021 V/v đề nghị tham gia ý kiến đối với hồ sơ trình Đề án Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
189-CV/BDVTU 03-08-2021 V/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện NQ 09 ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị
121-BC/ĐĐHĐND 03-08-2021 Báo cáo Thẩm định dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
4884/BNN-TY 03-08-2021 V/v thực hiện công kiểm soát giết mổ động vật trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.
89/PHP-DA 02-08-2021 V/v đề xuất cho phép nghiên cứu, khảo sát lập dự án đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Minh Sơn
88/PHP-DA 02-08-2021 V/v đề xuất cho phép nghiên cứu, khảo sát lập dự án đầu tư khu đô thị, khu dân cư mới
6212/BYT-MT 02-08-2021 V/v vệ sinh khử khuẩn phòng, chống dịch COVID-19
2499/LĐTBXH-VPQGGN 02-08-2021 V/v rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức số trung bình
1379/QĐ-TTg 02-08-2021 Quyết định bổ sung kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021
5035/BKHĐT-HTX 02-08-2021 V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022
5258/VPCP-KGVX 01-08-2021 V/v nhân lực y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19
5257/VPCP-KTTH 01-08-2021 Điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt.
6178/BYT-KHTC 31-07-2021 Góp ý dự thảo đề án KHQDY giai đoạn 2021 - 2030
529/TB-HĐND 30-07-2021 Thông báo Chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
2994/BXD-QLN 30-07-2021 V/v báo cáo tổng kết thi hành Luật Nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản
2699/BVHTTDL-DSVH 30-07-2021 V/v báo cáo tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa
2017/BKHCN-TĐC 30-07-2021 V/v đánh giá tình hình thực hiện Luật TC&QCKT và Luật CLSPHH
171/GM-QLNO 30-07-2021 Trao đổi về các dự án mới đề xuất sử dụng nguồn vốn vay của Chính phủ Nhật Bản thời gian 9h ,ngày 06/8/2021
1373/QĐ-TTg 30-07-2021 Quyết định phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”
6145/BYT-QLD 30-07-2021 V/v đảm bảo cung ứng, bình ổn giá thuốc phòng, chống covid-19
700-TB/VPTU 29-07-2021 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Về Công văn số 106-CV/BCSĐ, ngày 21/7/2021 của Ban cán sự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam
5187/VPCP-CN 29-07-2021 V/v tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch Covid-19
4962/BKHĐT-HTX 29-07-2021 V/v báo cáo khó khăn và kiến nghị của khu vực KTTT, HTX trong dịch bệnh Covid-19 và thực hiện chuyển đổi số
4796/BNN-TCLN 29-07-2021 V/v Kết quả triển khai Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ
2003/BKHCN-TCCB 29-07-2021 V/v lấy ý kiến đối với dự thảoThông tư
2441/LĐTBXH-VP 29-07-2021 V/v triển khai báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP trên hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ
8335/BTC-QLCS 28-07-2021 V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chính sách về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo Luật Đất đai năm 2013.
7707/BGTVT-KCHT 28-07-2021 Tham gia góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định công tác khảo sát luồng đường thủy nội địa.
4715/BNN-PCTT 28-07-2021 V/v triển khai thực hiện Nghị định 66/2021/NĐ-CP
4713/BNN-TCTS 28-07-2021 Về việc tăng cường chỉ đạo phát triển sản xuất thủy sản, chăn nuôi các tháng cuối năm 2021
4516/BCT-TTTN 28-07-2021 Triển khai thực hiện Quyết định số 1162/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025
2969/BXD-HTKT 28-07-2021 V/v triển khai thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025