Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3444/BGDĐT-GDĐH 13-08-2021 Sơ kết 03 năm thực hiện Đề án "Nâng cao chẩt lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025"
3216/BXD-HTKT 13-08-2021 Tổng kết việc thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BXD-BCA
3085/BTTTT-CVT 13-08-2021 V/v lấy ý kiến góp ý Dự thảo Chiến lược Hạ tầng số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030⋅
1657/NDND-TCHC 13-08-2021 V/v xin phê duyệt phương án vừa cách ly, vừa SXKD (ba tại chỗ) đối với các nhà thầu đến bảo dưỡng, xử lý sự cố Nhà máy Nhiệt diện Na Dương
07-CT/TU 13-08-2021 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh
9052/BTC-TCDN 12-08-2021 V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính theo Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã giai đoạn 2021-2025
8326/BGTVT-VT 12-08-2021 V/v giải pháp cấp bách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hạn chế sự đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng trong bối cảnh đại dịch COVID-19
757-TB/VPTU 12-08-2021 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Về Công văn số 680-CV/BKTTW, ngày 10/8/2021 của Ban Kinh tế Trung ương
5302/BKHĐT-KTĐPLT 12-08-2021 V/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân các dự án thuộc kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2019 sang năm 2021
5102/BNN-TY 12-08-2021 Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật, bệnh DTLCP
5285/BKHĐT-GSTĐĐT 11-08-2021 V/v giải trình, bổ sung hồ sơ chủ trương đầu tư dự án thành phần 2 đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng
5065/BNN-TCTL 11-08-2021 V/v lấy ý kiến góp ý hồ sơ dự thảo Đề án cấp nước sạch nông thôn giai đoạn 2021-2025.
430/2021/CV-VGR 11-08-2021 V/v. Đề nghị hỗ trợ tiêm vắc xin phòng Covid -19 cho CBNV tại địa bàn Tỉnh Lạng Sơn
3397/BGDĐT-NGCBQLGD 11-08-2021 Giải quyết tình trạng thừa giáo viên các cấp học phổ thông
2867/BVHTTDL-VHCS 11-08-2021 V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
10-2021/TP-CV 11-08-2021 V/v xử lý hàng hóa tồn kho
748-TB/VPTU 10-08-2021 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về Quyết định số 77/QĐ-BCĐKTTT, ngày 03/8/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương
3363/BGDĐT-GDĐH 10-08-2021 Hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trự tuyển sinh ngành sư phạm
3357/BGDĐT-GDDT 10-08-2021 Cung cấp thông tin, số liệu xây dựng Đề án "Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng DTTS trong chương trình giáo dục phổ thông"
745-TB/VPTU 09-08-2021 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về các kiến nghị, đề xuất của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
743-TB/VPTU 09-08-2021 TB ý kiến chỉ đạo của thường trực Tỉnh ủy về các kiến nghị, đề xuất của Huyện ủy Văn Lãng
379-KL/TU 09-08-2021 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tại kỳ họp thứ 10, ngày 06 tháng 8 năm 2021
3340/BGDĐT-TCCB 09-08-2021 Góp ý dự thảo Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương
2592/LĐTBXH-TCGDNN 09-08-2021 V/v thông tin tình hình triển khai kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2020-2025
240/TTr-TVPTCĐ 09-08-2021 Tờ trình Đề xuất chủ trương đầu tư dự án " Trung tâm giết mổ, Chế biến an toàn thực phẩm" thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
2379/UBND-TH 09-08-2021 V/v xin ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
8836/BTC-CST 06-08-2021 V/v lấy ý kiến dự án Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2026
8801/BTC-KBNN 06-08-2021 Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2020/TT-BTC
6386/BYT-MT 06-08-2021 áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19
5407/VPCP-KGVX 06-08-2021 V/v hiến máu tình nguyện trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19
4953/BNN-VPĐP 06-08-2021 Đề nghị góp ý dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
2791/BVHTTDL-VHCS 06-08-2021 V/v tổng kết, báo cáo đánh giá thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết
2639/BTP-KTRVB 06-08-2021 V/v góp ý Dự thảo Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
2583/LĐTBXH-VP 06-08-2021 Hướng dẫn báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ
2582/LĐTBXH-VP 06-08-2021 Triển khai các DVC trực tuyến hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng DVC quốc gia
2112/BKHCN-TĐC 06-08-2021 Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ xây dựng các văn bản kỹ thuật đo lường và duy trì, bảo quản, sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL).
1378/THH-CPĐT 05-08-2021 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo văn bản Hướng dẫn mô hình chuyển đổi số cấp tỉnh (phiên bản 1⋅0) (UBND)
62/2021/CV-KHĐT 05-08-2021 V/v đề xuất nghiên cứu, khảo sát lập quy hoạch dự án đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Hồ sơn tại xã Tân Thành, xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
550/HĐND-VP 04-08-2021 V/v gửi ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại phiên thảo luận tại tổ tại kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVII
509/CV-CTN 04-08-2021 V/v tạm giao quản lý, vận hành Nhà máy XLNT và các trạm bơm thuộc dự án Hệ thống thoát nước và XLNT thành phố Lạng Sơn-giai đoạn 1