Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
32/CV-HDL 04-04-2022 V/v bổ sung Quy hoạch Cụm Công nghiệp và dịch vụ làng nghề Chi Lăng
3039/BTC-QLCS 04-04-2022 Về việc lấy ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý
1239/BGDĐT-GDTC 04-04-2022 Tổ chức dạy học trực tiếp bảo đảm an toàn cho trẻ mầm non, học sinh tại các cơ sở giáo dục
1194/BTTTT-CATTT 04-04-2022 V/v triển khai Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025"
1119/BXD-KHTC 04-04-2022 V/v báo cáo tình hình thực hiện Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng
1008/LĐTBXH-VL 04-04-2022 /v triển khai thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
09/2022/QĐ-TTg 04-04-2022 về tín dụng đối vớihọc sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến
483/UBDT-CSDT 04-04-2022 V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI
04/CV-ĐTTr 03-04-2022 V/v báo cáo tình hình đầu tư phát triển nguồn điện năng lượng tái tạo
988/LĐTBXH-TCGDNN 01-04-2022 V/v tăng cường triển khai hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa
511/2022/CV-CTB 01-04-2022 V/v chấp thuận cho nghiên cứu đề xuất phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ Giếng Vuông, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
2089/BKHĐT-QLQH 01-04-2022 V/v Xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn về nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch; việc thu thập, cập nhật, xử lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch
1985/BNN-VPĐP 01-04-2022 Góp ý Dự thảo Hướng dẫn thực hiện một số chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới cấp xã, huyện giai đoạn 2021-2025
1685/BCT-ĐL 01-04-2022 Kiểm tra, rà soát về phát triển điện mặt trời trên địa bàn
1671/BYT-PC 01-04-2022 V/v Góp ý dự thảo báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Nghị định số 09/2016/NĐ-CP của Chính phủ về tăng cường vi chất dinh dưỡng trong
1661/BTNMT-BĐKH 01-04-2022 V/v góp ý dự thảo Chiến lược quốc giavề biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050
1659/BTNMT-ĐCKS 01-04-2022 V/v xin ý kiến góp ý hồ sơ Dự thảo "Quy hoạchđiều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ2021 - 3030, tầm nhìn đến 2050
1003/LĐTBXH-QHLÐTL 01-04-2022 Vv thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng
683/BKHCN-KHTC 31-03-2022 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KHCN, ĐMST và dự toán ngân sách khoa hoc và công nghệ năm 2023.
49/BTTTT-VNNIC 31-03-2022 V/v chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin của các địa phương
442/KH-TTCP 31-03-2022 Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021
301/CV-LSV 31-03-2022 V/v đề xuất thực hiện hạ tầng CCN Na Dương 3 và cam kết thực hiện dự án nhà máy chế biến gỗ bóc và sản xuất ván ép Lộc Bình
2971/BTC-CST 31-03-2022 Lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 35/2017/TT-BTC
2938/BTC-TCDN 31-03-2022 V/v triển khai Nghị định số 148/2021/NĐ-CP của Chính phủ Nghị định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doan
1689-TB/VPTU 31-03-2022 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về Kế hoạch số 149-KH/BCĐTW, ngày 25/3/2022 của Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 về tổng... 2020
1626/BTNMT-TCMT 31-03-2022 V/v lấy ý kiến hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật về lập kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường
148/EVNNPT-HĐTV 31-03-2022 Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư Dự án Trạm biến áp 220 kV Đồng Mỏ và đường dây đấu nối
407/QĐ-TTg 30-03-2022 Quyết định Phê duyệt Đề án tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản QPPL giai đoạn 2022-2027
2927/BTC-TCT 30-03-2022 Xin ý kiến về dự thảo NĐ sửa đổi nghị định số 15/2022/NĐ-CP
2907/BTC-QLG 30-03-2022 Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính
2901/BTC-NSNN 30-03-2022 Báo cáo kết quả thực hiện chi phòng, chống dịch; hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đến hết năm 2021.
2013/BKHĐT-QLĐT 30-03-2022 V/v đề nghị Góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết về đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư qua mạng
1571/BYT-MT 30-03-2022 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 21/2021/TT-BYT quy định vệ sinh trong mai táng, hỏa táng
950/LĐTBXH-BÐG 29-03-2022 Vv đánh giá 15 năm thi hành Luật BĐG
353/KH-BGDĐT 29-03-2022 Kế hoạch tổng thể của ngành Giáo dục thích ứng với tình hình dịch COVID-19, bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng
2846/BTC-NSNN 29-03-2022 Xử lý kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 còn dư, chưa sử dụng hết
2838/BTC-HCSN 29-03-2022 lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi đối với lễ hội và di tích(lần 3
1910/VPCP-DMDN 29-03-2022 đôn đốc phê duyệt Đề án cơ cấu lại DNNN giai đoạn 2021-2025
11-CT/TU 29-03-2022 Chỉ thị về tăng cường công tác tiêm vắc-xin phòng COVID-19 và điều trị những trường hợp nhiễm vi-rút SARS-CoV-2
0363/PTM-CĐS 29-03-2022 V/v Khảo sát chuyển đổi số doanh nghiệp - VCCI 2022