Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
35/CV-VNHN/THX 28-05-2021 V/v đề cử doanh nghiệp tham gia Chương trình Truyền thông "Thương hiệu xanh trong CMCN4.0"
25-KH/TU 27-05-2021 Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021
1442/PCLS-BQLDA 27-05-2021 V/v tạo điều kiện cho công tác kinh doanh, ĐTXD trong thời kỳ dịch Covid-19
253/TTr-ĐPTTH 27-05-2021 Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ truyền dẫn phát sóng quảng bá kênh truyền hình Lạng Sơn tiêu chuẩn HD trên vệ tinh giai đoạn 2021-2025
516-TB/VPTU 27-05-2021 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Về Công văn số 434-CV/BKTTW, ngày 24/5/2021 của Ban Kinh tế Trung ương
26/TT-HBTNKT&BVQTE 27-05-2021 Tờ trình về việc xin được tiếp nhận xe lăn, cấp kinh phí Vận chuyển, tập huấn, lắp ráp, tổ chức Cấp phát xe lăn cho người khuyết tật
3199/BKHĐT-ĐTNN 27-05-2021 về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đầu tư
2526/TCHQ-VP 27-05-2021 V/v đánh giá tác động TTHC tại DT Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa nhập khẩu
843/TTCP_C.IV 26-05-2021 V/v đôn đốc gửi danh sách người có nghĩa vụ kê khai và bàn giao bản kê tài sản, thu nhập về Thanh tra Chính phủ
2423/BNV-BTĐKT 26-05-2021 V/v rà soát, đánh giá tổ chức bộ máy làm công tác Thi đua, khen thưởng
10/BCĐLNKT-VP 26-05-2021 Báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 49/NQ-CP và xây dựng Nghị định quyết mới về hội nhập kinh tế quốc tế
1877/BXD-GĐ 26-05-2021 Về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2021
513-TB/VPTU 26-05-2021 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về Công văn số 114-TTr/BCSĐ, ngày 18/5/2021 của Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh
1608/BCA-C04 26-05-2021 V/v báo cáo kết quả việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy
1871/BXD-KTXD 25-05-2021 V/v đôn đốc công tác rà soát, cập nhật hệ thống định mức xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành
1517/LĐTBXH-QHLÐTL 25-05-2021 V/v đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng
3076/BNN-TCTS 25-05-2021 V/v Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
0/số 25-05-2021 Thư giới thiệu làm việc với lãnh đạo địa phương có dự án chuyển đổi chất thải thành năng lượng POWERED BY INTEC
1862/BXD-PTĐT 25-05-2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ
302/CV-TCT 25-05-2021 V/v xin phép khảo sát, nghiên cứu các hồ chức thủy lợi
2143/BGDĐT-KHTC 25-05-2021 Thực hiện xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục và dự toán NSNN năm 2022 và KHNS 3 năm 2022-2024
1/2021/CV-SHD-HN 25-05-2021 V/v ứng kinh phí giải phóng mặt bằng Dự án Quần thể du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn tại một phần chân núi và phần các đỉnh núi Mẫu Sơn và Mẫu Sơn thuộc các xã Bằng Khánh, Xuân Mãn và Mẫu Sơn, huyện Lộc, tỉnh Lạng Sơn và đối trừ tiền ứng GPMB vào tiền
102/PSD 24-05-2021 V/v phối hợp triển khai nhiệm vụ phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội năm 2021 của Ủy ban Quốc gia
4246/BYT-KHTC 24-05-2021 tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư ban hành định mức KT-KT về đào tạo khối ngành sức khỏe trình độ đại học.
276/VPHĐBCQG-TT 24-05-2021 V/v một số công việc cần tiếp tục triển khai
1826/BXD-GĐ 24-05-2021 V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng
315/BC-NHCS 24-05-2021 BC kết quả huy động các nguồn vốn để cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo văn bản số 220/UBND-KGVX ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh LS
5374/BTC-TCNH 24-05-2021 Lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trò chơi có thưởng
897/BCH-HC 24-05-2021 V/v xem xét lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong đơn vị và công dân cách ly
170/PLXHB-KD 24-05-2021 V/v đề nghị cho phép phương tiện vận chuyển, lưu thông đảm bảo nguồn, an ninh năng lượng
1486/LĐTBXH-TCGDNN 24-05-2021 VV tăng cường sự phối hợp chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh các trình độ giáo dục nghề nghiệp năm 2021
13/CT-TTg 23-05-2021 Chỉ thị về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
2352/BNV-BCĐ 23-05-2021 V/v tiến độ và hướng dẫn nghiệm thu kết quả Điều tra cơ sở hành chính năm 2021
3379/VPCP-TH 22-05-2021 V/v Xây dựng báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2021
2108/BGDĐT-GDTrH 21-05-2021 V/v Gửi hồ sơ đề nghị phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương
75/TTr-SXD 21-05-2021 Tờ trình Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ, dự toán thực hiện rà soát, xây dựng định mức xây dựng mới chưa có trong hệ thống định mức đã được công bố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1555/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 21-05-2021 Vv đề nghị tham gia ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp XLHC giáo dục tại xã, phường thị trấn
425-CV/BTGTU 21-05-2021 Đề nghị phối hợp đề xuất phương án và XD dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết Đại hội XIII của Đảng
1550/BTP-VP 21-05-2021 V/v báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2021
1250/BKHCN-TĐC 20-05-2021 Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động kiểm tra.