Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
9717/BTC-CST 25-08-2021 V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 85/2019/TT-BTC hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND cấp tỉnh
7020/BYT-MT 25-08-2021 Cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đối với trẻ em
361-CV/TU 25-08-2021 Công văn v/v tăng cường các biện pháp chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
2841/LĐTBXH-VPQGGN 25-08-2021 V/v góp ý báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
135/UBATGTQG 25-08-2021 Bảo đảm an toàn giao thông và thuận lợi cho hoạt động vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp, nguyên liệu phục vụ sản xuất, hàng hóa xuât nhập khẩu và đời sống nhân dân trong bối cảnh dịch bênh
5623/BKHĐT-TH 25-08-2021 V/v báo cáo kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công
800/CT-BGDĐT 24-08-2021 Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo
6976/BYT-TB-CT 24-08-2021 V/v đảm bảo oxy y tế cho công tác cấp cứu, điều trị COVID-19.
2816/LĐTBXH-TE 24-08-2021 V/v triển khai Quyết định số 1248/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1178/UBDT-CTMTQG 24-08-2021 V/v đề xuất nhu cầu đầu tư nguồn vốn ODA của Ngân hành Thế giới
01/CV-LAVICO 24-08-2021 V/v xin nghiên cứu và tài trợ lập quy hoạch chi tiết dự án đầu tư khu dân cư Hồ Sơn 1 tại thôn Nhất Hà, xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng
9680/BTC-HCSN 24-08-2021 Lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2023
5594/BKHĐT-TCTT 24-08-2021 về việc lấy ý kiến vào dự thảo Nghị định Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình MTQG
5314/BNN-PCTT 23-08-2021 Báo cáo về khó khăn, vướng mắc cần hướng dẫn về cơ chế quản lý tài chính, chế độ kế toán của Quỹ phòng, chống thiên tai.
5171/BTNMT-TCQLĐĐ 23-08-2021 V/v chuẩn bị báo cáo đánh giá hiệu quả sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp sau khi rà soát, sắp xếp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ
3373/BXD-GĐ 23-08-2021 V/v tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng
3234/BTTTT-PTTH&TTĐT 23-08-2021 V/v hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ PTTH⋅
3220/BTTTT-KHTC 23-08-2021 V/v thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1215/TCTK-PPCĐ 23-08-2021 V/v đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg
1100/TTg-NN 23-08-2021 Chủ động ứng phó thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp
1038/HCQG 23-08-2021 V/v đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến thực hiện phân cấp, phân quyền Trung ương- Địa phương
5077/BCT-CN 21-08-2021 Góp ý dự thảo Thông tư quy định về danh mục, chủng loại, tiêu chuẩn, chất lượng khoáng sản xuất khẩu do Bộ Công Thương quản lý
5546/BKHĐT-QLQH 20-08-2021 Tham gia ý kiến đối với nhiệm vụ lập quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050
3005/BVHTTDL-TCCB 20-08-2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định mã số,tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành NTBD và ĐA
2792/LĐTBXH-BÐG 20-08-2021 VV hướng dẫn thu thập số liệu báo cáo kết quả chiến lược quốc gia về BĐG gđ 2021-2030
2775/LĐTBXH-VPQGGN 20-08-2021 V/v góp ý dự thảo quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sáhc trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện CTMTQG GNBV giai đoạn 2021-2025
0/số 20-08-2021 Thư ngỏ về việc tăng cường rà soát, kiểm tra và xử lý các hành vi nuôi nhốt, tàng trữ trái pháp luật các loài động vật hoang dã
3534/BGDĐT-TCCB 19-08-2021 Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 125/2011/NĐ-CP
3219/BNG-CNV 19-08-2021 V/v mời tham dự Diễn đàn chuyển đổi số nông nghiệp Việt Nam 2021./.
9449/BTC-QLCS 19-08-2021 V/v sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.
4030/BNV-CTTN 18-08-2021 V/v rà soát đánh giá thực trạng tổ chức bộ máy và công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên
2976/BVHTTDL-TDTT 18-08-2021 V/v góp ý dự thảo Thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao
114/TB-MTTQ-BTT 18-08-2021 Thông báo kết quả giám sát và một số kiến nghị sau giám sát việc triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ hoạt động Bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 -2025" đối với UBND huyện Bình Gia và UBND xã Yên Lỗ
1086/TTg-DMDN 18-08-2021 V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19
5006/BCT-ATMT 18-08-2021 Phối hợp thực hiện rà soát phân cấp đập, hồ chứa thủy điện
8495/BGTVT-VT 17-08-2021 xin ý kiến dự thảo quy định vận tải trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19.
5411/BKHĐT-QLĐT 17-08-2021 V/v rà soát các vướng mắc về mua sắm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19
5408/BKHĐT-GSTĐĐT 17-08-2021 V/v có ý kiến thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương
5224/BNN-TY 17-08-2021 V/v tập trung ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam
3501/BGDĐT-CSVC 17-08-2021 Tạo điều kiện để phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học mới 2021-2022