Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2424/BNN-PCTT 24-04-2022 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 50/2020/NĐ-CP của Chính phủ
360/CĐ-TTg 22-04-2022 Công điện Về việc phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2022
2204/PHARBACO 22-04-2022 Tờ trình Về việc xin chấp thuận chủ trương nghiên cứu dự án đầu tư nhà máy điện gió tại các huyện Cao Lộc và Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
2104/BCT-ĐL 22-04-2022 Cung cấp thông tin làm việc với Kiểm toán Nhà nước
1574/BGDĐT-TĐKT 22-04-2022 Báo cáo số liệu phục vụ việc xây dựng Nghị định xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
1460/BTTTT-KHTC 22-04-2022 V/v lấy ý kiến về dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 1265/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
1435/TCHQ-CNTT 22-04-2022 V/v hoàn thành nâng cấp hệ thống trao đổi thông tin với Nền tảng cửa khẩu số
872/BTĐKT-V.III 21-04-2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua
3989/TLĐ-TG 21-04-2022 V/v góp ý dự thảo Đề án thành phần Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công dân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030
3662/BTC-CST 21-04-2022 Hồ sơ xây dựng dự án Nghị định về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu
2435/BNN-TCTL 21-04-2022 Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022.
2028/BYT-KHTC 21-04-2022 Rà soát danh mục các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế
365/CĐ-TTg 20-04-2022 Công điện Đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác xác định tình trạng nghiện ma túy và cai nghiện ma túy theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021
364/CĐ-TTg 20-04-2022 Công điện về việc đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030
2007/BYT-DP 20-04-2022 V/v triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19
1334/BXD-KTXD 20-04-2022 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hợp đồng xây dựng
2604/BKHĐT-TCTK 20-04-2022 V/v xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
3604/BTC-HCSN 19-04-2022 Lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định nội dung và mức chi thực hiện một số hoạt động của Chương trình đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
328/TB-HĐND 19-04-2022 Thông báo Chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
327/TB-HĐND 19-04-2022 Thông báo Ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh về việc chấp thuận xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu lệ phí cấp giấy phép
27/2022/NĐ-CP 19-04-2022 Nghị định Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
2582/BKHĐT-TCCB 19-04-2022 về việc Góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư ở địa phương
2009/BTNMT-TTTT 19-04-2022 V/v hưởng ứng và tham gia Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ VI
1975/BYT-CNTT 19-04-2022 về việc “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 vàtriển khaiký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”
169/2022/VINA2-ĐT 19-04-2022 V/v xin nghiên cứu đầu tư dự án trong danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
1522/BGDĐT-GDCTHSSV 19-04-2022 Tham gia ý kiến đối với dự thảo 01 Dự án "Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025"
1191/LĐTBXH-TE 19-04-2022 Vv hướng dẫn triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2022
791/TNVN-KTPTTH 18-04-2022 V/v Di chuyển Trạm phát sóng phát thanh quốc gia Mẫu Sơn thuộc Đài TNVN trên núi Mẫu Sơn
567/UBDT-CSDT 18-04-2022 V/v tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách liên quan đến phân định miền núi, vùng cao
2555/BKHĐT-TH 18-04-2022 V/v rà soát danh mục các nhiệm vụ , dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KTXH
2547/BKHĐT-QLKTTW 18-04-2022 về việc xin ý kiến dự thảo Tờ trình, Nghị quyết và chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân
1963/BTNMT-TNN 18-04-2022 V/v đề nghị góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP của Chính phủ
1353/BTTTT-CATTT 18-04-2022 /v tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trong dịp Lễ 30/4 và 01/5
12/TTKN 18-04-2022 V/v hỗ trợ truyền thông cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp - CiC 2022
59-KH/TU 17-04-2022 Kế hoạch hông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022
3458/BTC-QLCS 15-04-2022 V/v Đánh giá thực hiện Nghị định số 129/2017/NĐ-CP
2360/VPCP-CN 15-04-2022 V/v biến động giá nhiên, vật liệu đối với các dự án công trình xây dựng giao thông
2349/VPCP-KTTH 15-04-2022 V/v kiểm điểm trách nhiệm giải ngân chậm kế hoạch đầu tư công năm 2021
1908/BYT-CNTT 15-04-2022 V/v hướng dẫn triển khai ký xác nhận "Hộ chiếu vắc xin".
1907/BYT-DP 15-04-2022 xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần.