Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1116/LĐTBXH-BÐG 20-04-2021 VV hướng dẫn thực hiện chiến lược quốc gia về BĐG 2021-2030
524/HĐBCQG-TBNS 20-04-2021 V/v phối hợp, theo dõi chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XV
4050/BTC-HCSN 20-04-2021 V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 71/2018/TT-BTC
741/TCGDNN-NG 20-04-2021 V/v đăng ký nhu cầu nhà giáo tham gia trình giảng tại Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021
4007/BTC-TCHQ 19-04-2021 Lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hoá nhập khẩu
1145/BTTTT-THH 19-04-2021 V/v hướng dẫn, đôn đốc xây dựng kế hoạch triển khai và hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021
419-TB/VPTU 19-04-2021 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về Công văn số 48/2021/CV-SH, ngày 06/4/2021 của Công ty Cổ phần quốc tế Sơn Hà
4048/BTC-QLKT 19-04-2021 Về việc báo cáo tình hình thực hiện Thông tư 107/2017/TT-BTC về Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
1285/BXD-VP 19-04-2021 cung cấp các số liệu về sử dụng năng lượng đối với các công trình dân dụng có tổng diện tích sàn lớn hơn 2.500 m2
45/NQ-CP 16-04-2021 Nghị quyết phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
2217/BNN-KHCN 16-04-2021 Thông báo đề xuất và đăng ký thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc Đề án Công nghiệp sinh học nông nghiệp
1505/BGDĐT-KHTC 16-04-2021 Đề nghị chỉ đạo và quán triệt thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2020-2021; 2021-2022 và công tác chỉ đạo điều hành giá năm 2021
847/BKHCN-TĐC 15-04-2021 Xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa.
1239/BXD-GĐ 15-04-2021 lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
1061/LĐTBXH-TCGDNN 15-04-2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và Thông tư ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu
676/TCGDNN-KNN 15-04-2021 V/v kế hoạch tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2021
2158/BNN-TCTL 14-04-2021 Bố trí vốn thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay WB
2154/BNN-QLCL 14-04-2021 V/v tăng cường quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm sản xuất kinh doanh đồ ăn chay
1198/BVHTTDL-TV 14-04-2021 V/v Hướng dẫn xây dựng tiêu chí đánh giá hoạt động thư viện theo quy định của Luật Thư viện
2173/BNN-TY 14-04-2021 Tổ chức triển khai Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021-2030
1050/LĐTBXH-TTr 14-04-2021 V/v chiến dịch thanh tra tại các công trình xây dựng
1453/BGDĐT-PC 14-04-2021 Phối hợp triển khai nhiệm vụ rà soát VBQPPL theo yêu cầu của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ
1304/CV-DKTD 13-04-2021 Tờ trình về việc xin khảo sát địa điểm đầu tư
48-BC/ĐĐ 13-04-2021 Thẩm định dự thảo Nghị Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 – 2025
410/HCQG-SĐH 12-04-2021 V/v phối hợp thực hiện công tác tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ
124/CV-TG&VN 12-04-2021 V/v: Giới thiệu thông tin trên Đặc san 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan.
1523/BNV-TCPCP 12-04-2021 V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư
406/UBDT-KHTC 09-04-2021 V/v kế hoạch làm việc với Đoàn " Rà soát đề xuất dự án " ( vốn ADB)
83/HLGVN 09-04-2021 V/v tổng kết thực hiện đề án
158/UB 09-04-2021 V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu
279/VPĐP-OCOP 09-04-2021 V/v Tham gia trưng bày sản phẩm tại sự kiện kết nối sản phẩm OCOP với du lịch Phú Quốc
1786/EVN-KD 09-04-2021 V/v tiếp nhận công trình điện của UBND tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg
802/BKHCN-TĐC 09-04-2021 Lấy ý kiến góp ý dự thảo Sửa đổi 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN về thép không gỉ.
347-CV/BTGTU 09-04-2021 Phối hợp xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị
47/BQL2-QLTC 08-04-2021 V/v: thỏa thuận quy mô thủy lợi nội đồng, dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 2 (Hệ thống kênh mương), tỉnh Lạng Sơn.
400/UBDT-TTTT 08-04-2021 V/v báo cáo tình hình triển khai Quyết định 414/QĐ-TTg ngày 12/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ
1045/BTTTT-TTĐN 08-04-2021 V/v báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động TTĐN
0/số 08-04-2021 V/v Kiểm tra tình hình hoạt động của Nhà máy chế biến gỗ công nghệ cao Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (thời gian ngày 12/4/2021 - 13/4/2021
3731/BTC-QLG 08-04-2021 V/v xin ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP quy định chi tiết giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
1115/BNG-LPQT 08-04-2021 V/v Góp ý dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh đơn vị trực thuộc.