Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1695/TB-BVHTTDL 23-04-2018 thông báo Kết luận của Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ tại Hội nghị sơ kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội xuân Mậu Tuất năm 2018
163/UBBG-VT 23-04-2018 về việc phê chuẩn đề nghị xây dựng công trình kè và làm lan can bảo vệ mốc số 1141 của Trung Quốc
1450/QĐ-BVHTTDL 23-04-2018 về việc công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh hạng II đối với viên chức đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú
378/VTLTNN-TTTH 20-04-2018 về việc xin ý kiến Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào, yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
2562/BKHĐT-ĐTNN 20-04-2018 về việc rà soát các dự án có nội dung chuyển giao không bồi hoàn
2062/BTNMT-BĐKH 20-04-2018 về việc đề nghị góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính
2035/BTNMT-TCMT 20-04-2018 về việc tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới ngày 05 tháng 6 năm 2018
1330/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 20-04-2018 về việc rà soát, đề xuất nội dung về kinh phí bảo đảm cho công tác tổ chức thi hành pháp luật
1330/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 20-04-2018 về việc rà soát, đề xuất nội dung về kinh phí bảo đảm cho công tác tổ chức thi hành pháp luật
1098/BKHCN-ƯDCN 20-04-2018 về việc phối hợp triển khai cách hoạt động trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ quốc tế và Hội nghị Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ năm 2018
002/CV-BTS 20-04-2018 về việc treo băng rôn, cờ Phật, Lễ Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, dâng hương tưởng niệm Hồ Chủ tịch, Anh hùng Liệt sĩ Hoàng Văn Thụ nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2018
869/BXD-QLN 19-04-2018 V/v thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP và Quyết định số 22/QĐ-TTg
1995/BTNMT-TCQLĐĐ 19-04-2018 về việc kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các dự án KĐT, khu du lịch nghỉ dưỡng có quy mô sử dụng đất lớn
61/TWPCTT 18-04-2018 về phòng chống thiên tai về việc triển khai công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định
2105/BYT-KH-TC 18-04-2018 V/v Ngành Y tế tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn
1454/LĐTBXH-TCGDNN 18-04-2018 về việc hướng dẫn thực hiện nội dung “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn”
1248-CV/BTGTU 18-04-2018 V/v đề xuất nội dung tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận
785-KL/TU 17-04-2018 về “Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU
41-CV/ĐĐHCTĐ 17-04-2018 về việc phối hợp triển khai “Tháng nhân đạo” năm 2018
369/UBDT-DTTS 17-04-2018 về việc xin ý kiến góp ý Đề án “Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020”
2450-TB/VPTU 17-04-2018 ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về Công văn số 41-CV/ĐĐHCTĐ
2919/BCT-XNK 16-04-2018 V/v Thông báo giải thể Ban chỉ đạo Thương mại biên giới Trung ương
1487/BGDĐT-GDMN 16-04-2018 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 06/2018/NĐ-CP
1850/BTNMT-TCQLĐĐ 13-04-2018 về việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ
1998/BYT-PC 12-04-2018 về việc đề nghị góp ý đối với dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
1236/QĐ-BVHTTDL 10-04-2018 về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
1347/BGDĐT-GDTX 09-04-2018 về việc báo cáo kết quả 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg
Văn bản của BTC Hội nghị kết nối doanh nghiệp và liên hoan giao lưu văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc 05-04-2018 văn bản đề ngày 05/4/2018 của Ban Tổ chức Hội nghị kết nối doanh nghiệp và liên hoan giao lưu văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc
17/CT-UBND 05-04-2018 về việc mời tham gia Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang Kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng 2018
19/ĐN-CNLS 02-04-2018 về việc đề nghị xem lại một số nội dung trả lời kiến nghị của Công ty Cổ phần bất động sản HN Tại Công văn số 268/SXD-PTĐT&HTKT
80/CV-TWHH 29-03-2018 Chương trình truyền thông, quảng bá “Thương hiệu Việt Nam Vàng” – “Hàng Việt Chất lượng Vàng” và vinh danh “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu Thời đại Hồ Chí Minh” năm 2018
1222/NHCS-TDSV 22-03-2018 V/v kiểm tra tình hình thực hiện chương trình Tín dụng đối với HSSV
7425/VPCP-ĐMDN 08-03-2018 về việc phản ánh các kiến nghị
199/QĐ-TTg 19-02-2018 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
266/TB-VPCP 07-02-2018 Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm
58/VP-PCTT 29-01-2018 V/v đề nghị phương tiện được cấp cờ hiệu, biển hiệu ưu tiên làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019
43/BTL-TaC 09-01-2018 V/v triển khai đầu tư xây dựng Đường tuần tra biên giới trên tuyến Lạng Sơn
3601/TB-BNV 08-01-2018 về việc thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý của Bộ Nội vụ đợt 2 năm 2018
22-TB/TU 08-01-2018 về việc chuẩn bị các nội dung phục vụ Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
77/TCHQ-PC 03-01-2018 V/v gải quyết khiếu nại lần 2