Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1556/BNV-CCHC 26-03-0202 V/v hướng dẫn khen thưởng thành tích trong thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
430/VPĐP-KHTC&GS 20-05-0021 V/v đăng ký tham gia Đề án “Chuyển đổi số trong xây dựng n, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021-2025
402/BXD-VLXD 12-02-0020 V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên phạm vi cả nước
559/BTC-ĐT V/v Hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018
51/VNFF-BĐH V/v thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng
485/LĐTBXH-BĐG V/v chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2018
4183/BTC V/v phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến pháp luật học đường
347/BTNMT-ĐCKS V/v không đáp ứng tiêu chí khoành định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ quặng chì kẽm tại tỉnh Lạng Sơn
3169-TB/VPTU Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ về Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư
3007/BVHTTDL-TCCB V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành mỹ thuật
1790/BTĐKT V/v khen thưởng thành tích Kháng chiến
1783/NHNN-TD V/v phối hợp triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen
161/NQ-CP Nghị quyết về đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước
10336/VPCP-V.I V/v vụ án tại Cty CP địa ốc Alibaba