Nhảy đến nội dung
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
4069/VPCP-ĐMDN 04-05-2018 về việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước năm 2018
5056/BTC-TCNH 04-05-2018 về việc báo cáo kinh doanh dịch vụ đòi nợ
2508/TCĐBVN-CQLXDĐB 04-05-2018 về việc đề nghị UBND tỉnh giao nhiệm vụ đến Nhóm giám sát cộng đồng, Hợp phần xây dựng Cầu dân sinh, dự án LRAMP
998/BXD-QLN 04-05-2018 về việc đề nghị góp dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định về quản lý sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
1870/UBND-KT 04-05-2018 về việc mời tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 14 năm 2018
567/VKS-VP 04-05-2018 về việc xem xét giải quyết tài sản gắn liền với đất của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn
1870/BNV-TL 04-05-2018 về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư
282/BC-SKHĐT 03-05-2018 về thực hiện Công văn số 239/UBND-KTTH ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh
1846/BNV-TH 03-05-2018 về việc đề nghị cử công chức tham gia tập huấn triển khai thực hiện Chiến lược phát triển ngành Nội vụ và triển khai Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ năm 2018
2836/BKHĐT-KTNN 03-05-2018 về việc xử lý các dự án di dân thiên tai cấp bách và di dân tự do cấp bách
4557/BGTVT-VT 03-05-2018 về việc thực hiện thí điểm sử dụng xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện chở khách trên địa bàn một số tỉnh thành phố
2474-TB/VPTU 03-05-2018 về Công văn số 2105/BYT-KH-TC của Bộ Y tế
4485/BGTVT-KCHT 02-05-2018 về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về uỷ quyền cho Sở Giao thông vận tải quản lý, vận hành khai thác và bảo trì quốc lộ
16418/CV-PS 02-05-2018 đề nghị nhập khẩu than củi của Công ty TNHH 1 thành viên thương mại và du lịch Phúc Sơn
203-TB/TU 02-05-2018 Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
4981/BTC-QLN 02-05-2018 về việc thực hiện thông báo số 102/TB-VPCP
0904/2018/TT 02-05-2018 về việc xin chủ trương xây dựng bến bãi và lối mở Khơ Đa trực thuộc cửa khẩu Cốc Nam
230T/BLL 02-05-2018 về việc đề nghị đặt tên đường nhân vật lịch sử Hoàng Thế Thiện
354/STTNSV 02-05-2018 về việc giúp đỡ đoàn cán bộ khoa học khảo sát thực địa
02/Hamim-CNLS 02-05-2018 về việc “xin gia hạn thời gian khai thác đất tại xã Quang Lang và thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn”
3964/VPCP-KGVX 02-05-2018 về việc quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn
4863/BTC-QLCS 27-04-2018 về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
4868/BTC-NSNN 27-04-2018 về việc đánh giá chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội
219/GTr-ĐGS 27-04-2018 về giám sát tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
180/TCTT-PTT.2 26-04-2018 về việc “Thông tin, tuyên truyền trên Tạp chí điện tử Thanh tra (www.thanhtravietnam.vn)
2717/NHNN-TTGSNH 24-04-2018 về việc Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông đề nghị thành lập chi nhánh tại tỉnh Lạng Sơn
11/HH-VP 24-04-2018 về việc xin chỉ đạo hỗ trợ thông tin dự án để vận động doanh nghiệp kiều bào tham gia đầu tư xây dựng quê hương theo lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới
53/ĐĐBQH-VP 24-04-2018 về việc gửi báo cáo kinh tế - xã hội 4 tháng năm 2018
1071/MTTQ-BTT 24-04-2018 về việc góp ý dự thảo Chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh về thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM, đô thị văn minh
4740/BTC-TCDN 24-04-2018 về việc tình hình hoạt động của các ban quản lý chợ trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1260/BTTTT-KHTC 24-04-2018 về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình
552/TTg-KTTH 24-04-2018 về việc báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật về đầu tư công
2058/BTNMT-TCBHĐVN 23-04-2018 về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018
220/KL-TTr 23-04-2018 trường về việc chấp hành các quy định của pháp luật về môi trường tại Công ty Cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ
3739/BGDĐT-KGVX 23-04-2018 về việc đôn đốc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ
163/UBBG-VT 23-04-2018 về việc phê chuẩn đề nghị xây dựng công trình kè và làm lan can bảo vệ mốc số 1141 của Trung Quốc
371/TB-HVTP 23-04-2018 về việc chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính nhằm phòng ngừa khiế
538/NHNo-TD 23-04-2018 về việc đăng ký tham gia và cam kết đủ nguồn vốn thực chính sách với UBND tỉnh Lạng Sơn
1695/TB-BVHTTDL 23-04-2018 thông báo Kết luận của Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ tại Hội nghị sơ kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội xuân Mậu Tuất năm 2018
2201/BYT-YDCT 23-04-2018 về việc dự án đầu tư y tế, nâng cấp bệnh viện y học cổ truyền giai đoạn 2014-2025