Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
406/UBDT-KHTC 09-04-2021 V/v kế hoạch làm việc với Đoàn " Rà soát đề xuất dự án " ( vốn ADB)
1045/BTTTT-TTĐN 08-04-2021 V/v báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động TTĐN
0/số 08-04-2021 V/v Kiểm tra tình hình hoạt động của Nhà máy chế biến gỗ công nghệ cao Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (thời gian ngày 12/4/2021 - 13/4/2021
3731/BTC-QLG 08-04-2021 V/v xin ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP quy định chi tiết giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
1115/BNG-LPQT 08-04-2021 V/v Góp ý dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh đơn vị trực thuộc.
3046/BGTVT-KCHT 08-04-2021 V/v điều chỉnh quy hoạch hệ thống trạm dừng nghỉ trên quốc lộ
2054/BNN-TCTL 08-04-2021 Lấy ý kiến cho Dự thảo Đề án An ninh nguồn nước và An toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
192/UBND-VP5 08-04-2021 V/v tiếp, phát sóng Chương trình Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình
47/BQL2-QLTC 08-04-2021 V/v: thỏa thuận quy mô thủy lợi nội đồng, dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 2 (Hệ thống kênh mương), tỉnh Lạng Sơn.
200/LMHTXVN-VP 07-04-2021 V/v hỗ trợ cơ sở vật chất và cấp ô tô cho Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh phục vụ công tác
1916/BKHĐT-QLKKT 07-04-2021 Tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 82/2018/NĐ-CP
1610/BTNMT-TCMT 07-04-2021 V/v triển khai các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đất
120/2021/CV-IDJ 07-04-2021 V/v đề nghị thực hiện phát triển kinh tế đêm tại Dự án Diamond Park Lạng Sơn
164/BC-HĐND 07-04-2021 Báo cáoTổng hợp kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ hai mươi HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
2483/BYT-KCB 06-04-2021 Tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử,thuốc lá làm nóng, shisha)
553/QĐ-TTg 06-04-2021 Quyết định phê duyệt đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030"
1940/BCT-TCCB 06-04-2021 Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
1491/QĐ-BNN-TY 06-04-2021 Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về công tác triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021 tại thành phố Hà Nội và Lạng Sơn
1319/BGDĐT-GDDT 06-04-2021 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chính sách ưu tiên phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số trong lĩnh vực GDĐT
553/QĐ-TTg 06-04-2021 Quyết định phê duyệt đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030"
755/BKHCN-TTKHCN 06-04-2021 Thực hiện quy định thu thập thông tin về nhiệm vụ KH&CN.
481/UBQLV-NN 05-04-2021 Rà soát, kiểm tra hiện trạng các cơ sở nhà, đất của TCT Lâm nghiệp VN và Công ty TNHH MTV 100% vốn của TCT theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP
1313/BGDĐT-HTQT 05-04-2021 Giải quyết thủ tục tiếp nhận và thực hiện dự án Cải thiện điều kiện GD cơ sở tại bốn tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam
2461/BYT-KH-TC 05-04-2021 V/v đăng ký mua, cam kết bố trí kinh phí để mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19
6/CV-CDI 05-04-2021 V/v: Góp ý cho kết quả chấm điểm chi số công khai ngân sách tỉnh năm 2020
31/BATGT-VP 05-04-2021 V/v đề xuất không tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm TTATGT Quý I năm 2021
1157/QĐ-BVHTTDL 02-04-2021 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030
51/DBĐHSS-BDQLCL 02-04-2021 V/v phối hợp thông báo tuyển sinh hệ dự bị đại học Năm học 2021-2020
1073/BVHTTDL-ĐA 02-04-2021 V/v báo cáo tổng kết thực hiện“Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020,tầm nhìn đến năm 2030
1862/BCT-HC 02-04-2021 Tổng kết, đánh giá thi hành Luật hóa chất số 06/2007/QH12
3442/BTC-NSNN 02-04-2021 Bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (đợt 2) tỉnh Lạng Sơn
1843/BKHĐT-KTĐN 02-04-2021 về việc đề nghị báo cáo tình hình triển khai các dự án sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức
2350/VPCP-KSTT 02-04-2021 V/v triển khai thực hiện Đề án
419/TTg-KTTH 02-04-2021 V/v dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
1832/BKHĐT-QLĐT 02-04-2021 về việc đề nghị góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất
3486/BTC-TCT 02-04-2021 Góp ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ
3498/BTC-QLCS 02-04-2021 V/v phát hành 03 cuốn sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ quản lý tài sản công
86/BCY-CTSBMTT 01-04-2021 V/v Đẩy mạnh quản lý, triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và đề xuất nhu cầu giai đoạn 2021-2025
524/QĐ-TTg 01-04-2021 Quyết định Phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”
Biên bản 31-03-2021 Biên bản ghi nhớ xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, đô thị thông minh và phát triển hạ tầng Viễn thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Giai đoạn 2021-2025