Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
847/BKHCN-TĐC 15-04-2021 Xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa.
1061/LĐTBXH-TCGDNN 15-04-2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và Thông tư ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu
1453/BGDĐT-PC 14-04-2021 Phối hợp triển khai nhiệm vụ rà soát VBQPPL theo yêu cầu của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ
1050/LĐTBXH-TTr 14-04-2021 V/v chiến dịch thanh tra tại các công trình xây dựng
48-BC/ĐĐ 13-04-2021 Thẩm định dự thảo Nghị Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 – 2025
124/CV-TG&VN 12-04-2021 V/v: Giới thiệu thông tin trên Đặc san 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan.
1523/BNV-TCPCP 12-04-2021 V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư
279/VPĐP-OCOP 09-04-2021 V/v Tham gia trưng bày sản phẩm tại sự kiện kết nối sản phẩm OCOP với du lịch Phú Quốc
1786/EVN-KD 09-04-2021 V/v tiếp nhận công trình điện của UBND tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg
802/BKHCN-TĐC 09-04-2021 Lấy ý kiến góp ý dự thảo Sửa đổi 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN về thép không gỉ.
347-CV/BTGTU 09-04-2021 Phối hợp xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị
406/UBDT-KHTC 09-04-2021 V/v kế hoạch làm việc với Đoàn " Rà soát đề xuất dự án " ( vốn ADB)
3046/BGTVT-KCHT 08-04-2021 V/v điều chỉnh quy hoạch hệ thống trạm dừng nghỉ trên quốc lộ
2054/BNN-TCTL 08-04-2021 Lấy ý kiến cho Dự thảo Đề án An ninh nguồn nước và An toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
192/UBND-VP5 08-04-2021 V/v tiếp, phát sóng Chương trình Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình
47/BQL2-QLTC 08-04-2021 V/v: thỏa thuận quy mô thủy lợi nội đồng, dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 2 (Hệ thống kênh mương), tỉnh Lạng Sơn.
400/UBDT-TTTT 08-04-2021 V/v báo cáo tình hình triển khai Quyết định 414/QĐ-TTg ngày 12/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ
1045/BTTTT-TTĐN 08-04-2021 V/v báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động TTĐN
0/số 08-04-2021 V/v Kiểm tra tình hình hoạt động của Nhà máy chế biến gỗ công nghệ cao Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (thời gian ngày 12/4/2021 - 13/4/2021
3731/BTC-QLG 08-04-2021 V/v xin ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP quy định chi tiết giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
1115/BNG-LPQT 08-04-2021 V/v Góp ý dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh đơn vị trực thuộc.
120/2021/CV-IDJ 07-04-2021 V/v đề nghị thực hiện phát triển kinh tế đêm tại Dự án Diamond Park Lạng Sơn
164/BC-HĐND 07-04-2021 Báo cáoTổng hợp kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ hai mươi HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
1484/BDALĐ-TH2 07-04-2021 V/v Thống nhất hướng tuyến đường dây 110KV dự án: Xuất tuyến 110kv sau TBA 220KV Đồng Mỏ, tỉnh Lạng Sơn
200/LMHTXVN-VP 07-04-2021 V/v hỗ trợ cơ sở vật chất và cấp ô tô cho Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh phục vụ công tác
1916/BKHĐT-QLKKT 07-04-2021 Tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 82/2018/NĐ-CP
1610/BTNMT-TCMT 07-04-2021 V/v triển khai các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đất
1940/BCT-TCCB 06-04-2021 Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
1491/QĐ-BNN-TY 06-04-2021 Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về công tác triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021 tại thành phố Hà Nội và Lạng Sơn
1319/BGDĐT-GDDT 06-04-2021 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chính sách ưu tiên phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số trong lĩnh vực GDĐT
553/QĐ-TTg 06-04-2021 Quyết định phê duyệt đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030"
755/BKHCN-TTKHCN 06-04-2021 Thực hiện quy định thu thập thông tin về nhiệm vụ KH&CN.
18/HTTS-VP 06-04-2021 V/v Giới thiệu và đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2021
79/HBT 06-04-2021 V/v lùi thời gian tổ chức Hội nghị biểu dương NKT, TMC và NBT tiêu biểu toàn quốc lần thứ VI năm 2021
2483/BYT-KCB 06-04-2021 Tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử,thuốc lá làm nóng, shisha)
553/QĐ-TTg 06-04-2021 Quyết định phê duyệt đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030"
481/UBQLV-NN 05-04-2021 Rà soát, kiểm tra hiện trạng các cơ sở nhà, đất của TCT Lâm nghiệp VN và Công ty TNHH MTV 100% vốn của TCT theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP
1313/BGDĐT-HTQT 05-04-2021 Giải quyết thủ tục tiếp nhận và thực hiện dự án Cải thiện điều kiện GD cơ sở tại bốn tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam
2461/BYT-KH-TC 05-04-2021 V/v đăng ký mua, cam kết bố trí kinh phí để mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
31/BATGT-VP 05-04-2021 V/v đề xuất không tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm TTATGT Quý I năm 2021