Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2997/LĐTBXH-BTXH 11-08-2020 V/v cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân năm 2020
2906/BTP-PLHSHC 11-08-2020 V/v đôn đốc việc thực hiện và cung cấp thông tin về tình hình triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
2979/BGDĐT-PC 10-08-2020 V/v Kiểm tra văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo
3018/BTTTT-CVT 10-08-2020 V/v triển khai hạ tầng viễn thông, cung cấp dịch vụ viễn thông tại các tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao
5829/BCT-CN 10-08-2020 V/v Ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ
2896/BVHTTDL-VHDT 07-08-2020 V/v đăng ký tham gia Ngày hội, Liên hoan văn hóa nghệ thuật các dân tộc thiểu số năm 2021
3635/BXD-PTĐT 07-08-2020 V/v cho ý kiến về chấp thuận đầu tư Dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
1248/CĐ-BYT 07-08-2020 Công điện Về việc tăng cường rà soát, báo cáo kết quả xác minh, quản lý các trường hợp đến Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020 đã trở về địa phương
5277/CT-BNN-TY 07-08-2020 Chỉ thị về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật
5768/BCT-CN 07-08-2020 Phối hợp cung cấp thông tin về quy hoạch các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh, thành phố
2336/BKHCN-TĐC 07-08-2020 Tổng kết Chương trình quốc gia năng suất Chất lượng.
3695/UB-KT 07-08-2020 V/v mời tham gia Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2020 (hanoio Giftshow 2020)
2939/LĐTBXH-PCTNXH 06-08-2020 V/v đề nghị góp ý dự thảo Thông tư quy định định mức kinh tế -kỹ thuật các dịch vụ hỗtrợ khẩn cấp, hỗ trợ phục hồi và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán trở về
5078/BKHĐT-TCTK 06-08-2020 V/v rà soát, cập nhật tình hình phát triển KT-XH của địa phương năm 2020
2886/LĐTBXH-VL 06-08-2020 V/v xin ý kiến dự thảo Nghị định quy định điều kiện thành lập, tổ chức và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm
551/CV-BVLS 06-08-2020 V/v đề nghị được tham gia cung cấp dịch vụ bảo hiểm TNDS đối với xe Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
01/TTr-CTAX 06-08-2020 Tờ trình về việc đề nghị thay đổi Hệ thống xử lý nước thải tại bãi rác huyện Đình Lập
279/HBT 06-08-2020 V/v tạo điều kiện trong việc điều tra đường tiếp cận cho NKT tại các công trình công cộng
3976/BNV-TH 06-08-2020 V/v hướng dẫn tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 515/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
4184/BYT-TCDS 05-08-2020 V/v báo cáo thực trạng mô hình tổ chức bộ máy và biên chế làm công tác dân số
1234/CĐ-BYT 05-08-2020 Công điện Về việc điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
28/TTr-HNCT 05-08-2020 V/v dự toán kinh phí tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng NCT năm 2020
3455/QĐ-BCĐQG 05-08-2020 Quyết định Về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19”
2042/BTĐKT-VII 04-08-2020 V/v hiệp y khen thưởng
2873/BGDĐT-QLCL 04-08-2020 V/v Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp
2915/LĐTBXH-QLLÐNN 04-08-2020 V/v thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc the thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương của hai nước
2905/BTTTT-TTĐN 04-08-2020 V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2021
3750/BXD-HĐXD 04-08-2020 V/v Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết về quy định chi tiết về công tác thẩm định thiết kế triển khai sau TKCS và rà soát điều kiện để miễn giấy phép xây dựng kể từ ngày 15/8/2020 đến hết ngày 31/12/2
2902/BTTTT-CATTT 04-08-2020 V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch đảm bảo ATTT giai đoạn 2021-2025
2855/LĐTBXH-VL 03-08-2020 V/v xin ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết Điều 39 Luật việc làm về doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
2861/BTTTT-THH 03-08-2020 V/v xây dựng, đề xuất kế hoạch triển khai hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, tỉnh (LGSP)
4353-TB/VPTU 03-08-2020 Thông báo Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ Về Công văn số 460/CV-VLS, ngày 28/7/2020 của Viện Lịch sử quân sự Việt Nam
2801/BTP-BTTP 03-08-2020 V/v lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về chính sách phát triển nghề công chứng
2675/BCA-V03 03-08-2020 V/v đề nghị tham gia ý kiến vào Hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015
5122/BNN-TCTL 03-08-2020 V/v Điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình cấp nước tập trung nông thôn thuộc Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và NSNT dựa trên kết quả, vay vốn WB - tỉnh Lạng Sơn
9303/BTC-QLG 03-08-2020 V/v Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện giảm giá nước sạch sinh hoạt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
3834/BNV-CTTN 02-08-2020 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật
3841./BNV-CTTN 02-08-2020 V/v bố trí công tác đội viên Đề án 500 Trí thức trẻ
2841/BTTTT-THH 01-08-2020 V/v triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone
6295/VPCP-DMDN 01-08-2020 V/v báo cáo tình hình sắp xếp, cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn các tập đoàn, tổng công ty thuộc UBQLV năm 2019 và 5 tháng đầu năm 2020