Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1081/TCTK-TKQG 27-07-2021 Về việc rà soát và cung cấp số liệu phục vụ biên soạn GDP, GRDP ước tính năm 2021
8289/BTC-TCDN 27-07-2021 V/v nội dung thông báo công khai kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với các doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn quản lý
4470/BCT-AP 27-07-2021 Xin ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch hành động giữa Bộ Công Thương và Chính quyền Quảng Tây
4434/BCT-ĐTĐL 26-07-2021 Xin ý kiến đối với các chính sách đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực
1971/BKHCN-TĐC 26-07-2021 Lấy ý kiến rộng rãi Dự thảo Thông tư qui định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hoạt động Tư vấn xây dựng, áp dụng HTQLCL ISO 9001: 2015 trong các cơ quan hành chính nhà nước
2933/BXD-QLN 26-07-2021 V/v đề nghị góp ý kiến Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản thay thế Nghị định số 76/2015/NĐ-CP
3120/BGDĐT-QLCL 26-07-2021 về việc chỉ đạo tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19
2790/BTTTT-BTTTT 24-07-2021 V/v triển khai thống nhất các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn quốc
1016/UBDT-KHTC 23-07-2021 V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 lĩnh vực công tác dân tộc
2788/BTTTT-THH 23-07-2021 V/v xin ý kiến đề xuất Ngày Chuyển đổi số Quốc gia
4630/BNN-TCTL 23-07-2021 Lấy ý kiến về Quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
4119/BTNMT-TCMT 23-07-2021 V/v tăng cường xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh COVID-19
8148/BTC-CST 23-07-2021 V/v xin ý kiến về dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 228/2016/TT-BTC
2359/UBND-KT 23-07-2021 V/v đề nghị phối hợp Chương trình bình ổn thị trường thành phố Hà Nội năm 2021
2698/BTTTT-CNTT 22-07-2021 V/v Cung cấp số liệu biên soạn Sách Trắng về Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam năm 2021 (gửi các địa phương)
3073/BGDĐT-GDTH 22-07-2021 Báo cáo tham luận Hội nghị tổng kết 01 năm thực hiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018
7197/BGTVT-TCCB 22-07-2021 Xây dựng Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm của Bộ Nội vụ
2355/LĐTBXH-BÐG 22-07-2021 V/v báo cáo việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới 6 tháng đầu năm 2021
3582/BNV-CQĐP 22-07-2021 V/v thành lập và điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập ĐVHC đô thị
7145/BGTVT-VT 21-07-2021 xin ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa.
8055/BTC-QLNO 21-07-2021 Dự kiến nguồn vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài giai đoạn 2021-2025
2676/BTTTT-CATTT 21-07-2021 V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư “Thông tư Quy định vị trí chuyên trách về an toàn thông tin mạng và tổ chức, hoạt động của Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng” và “Thông tư Quy định chuẩn và sát hạch đạt chuẩn kỹ năng an toàn thông tin mạng”
1931/BKHCN-TĐC 21-07-2021 Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động thông báo và hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
5838/BYT-KCB 21-07-2021 Bảo đảm sẵn sàng thu dung, điều trị COVID-19 khi dịch bệnh lan rộng tại địa phương
2685/BTTTT-QLDN 21-07-2021 V/v Hỗ trợ đưa hộ SXNN lên sàn TMĐT, thúc đẩy KTS NNNT và bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu trong đại dịch
4534/BNN-TCTS 20-07-2021 V/v góp ý dự thảo Nghị định
4517/BNN-KTHT 20-07-2021 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị định khuyến khích phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp
2072/TNVN-VP 20-07-2021 V/v đề nghị tăng cường tiếp sóng các Chương trình Thời sự của Đài TNVN
4544/BNN-PCTT 20-07-2021 V/v góp ý dự thảo Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều
4752/BKHĐT-QLQH 20-07-2021 Báo cáo tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050
7921/BTC-HCSN 19-07-2021 V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 85/2018/TT-BTC
337/VTVDIGITAL 19-07-2021 V/v triển khai kế hoạch sản xuất chương trình " Cặp lá yên thương"
1345/PB-VPCP 19-07-2021 Về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV
2628/BTTTT-CXBIPH 19-07-2021 V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định số 60/2014/NĐ-CP và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP của Chính phủ (lần 2)
1127/TTCP-C.IV 19-07-2021 V/v Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV
971/TTg-KGVX 18-07-2021 V/v Thống kê nhân lực y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19
371-TB/TU 17-07-2021 Kết luận số 371-KL/TU ngày 17/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại kỳ họp chuyên đềngày 13/7/2021
4212/BCT-TTTN 16-07-2021 Ưu tiên tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người lao động tại chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu
2998/BGDĐT-QLCL 16-07-2021 V/v Tổ chức thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021
5663/BYT-DP 16-07-2021 V/v lấy ý kiến góp ýdự thảo Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030