Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
7430/BNN-KH 27-10-2020 Tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025
13097/BTC-KBNN 26-10-2020 V/v Thông tư quy định về kê khai, nộp và quản lý phí dịch vụ thanh toán trong hoạt động của KBNN
4206/LĐTBXH-VPQGGN 26-10-2020 V/v lập kế hoạch triển khai chương trình MTQG giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững năm 2021
271/KG-KHMT 26-10-2020 V/v phối hơp thưc hiên chương trình
4218/LĐTBXH-PCTNXH 26-10-2020 V/v góp ý dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ cai nghiện ma túy và hỗ trợ phục hồi cho học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập
1440/UBDT-CSDT 26-10-2020 V/v xây dựng báo cáo tình hình thực hiện các chính sách dân tộc giai đoạn 2015-2020
3889/BTP-BTNN 24-10-2020 V/v phối hợp xây dựng báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2020
3911/BVHTTDL-TCCB 23-10-2020 V/v tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015
7355/BNN-XD 23-10-2020 V/v sớm bố trí kinh phí và thực hiện hợp phần GPMB, dự án hồ chứa nước Bản Lải, Lạng Sơn
3912/BVHTTDL-ĐT 23-10-2020 Báo cáo kết quả thực hiện các Đề án của ngành VHTTDL đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
13016/BTC-CST 23-10-2020 V/v xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định thu phí trong lĩnh vực chăn nuôi
3132/BTĐKT-VP 22-10-2020 V/v tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
5748/CV-BCĐ 22-10-2020 V/v quản lý nhập cảnh,cách ly và giám sát y tế đối với chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam làm việc
3039/QĐ-BVHTTDL 22-10-2020 Quyết định Ban hành Chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2021-Hoa Lư, Ninh Bình
7010/BKHĐT-HTX 22-10-2020 V/v tham gia ý kiến Báo cáo Chiến lược phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2030
68/CV-ĐV 22-10-2020 V/v: Đầu tư cải tạo và kết hợp vận hành dự án Thủy lợi - thủy điện Văn Lãng
48-TB/VPTU 21-10-2020 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về điện ngày 16/10/2020 của Thường trực Ban Bí thư
5061/UB-KT 21-10-2020 V/v tham gia Hội nghị" Giao thương kết nối cung- cầu hàng hóa giữa Thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2020"
607/QB-CV 21-10-2020 V/v Xin tiêu hủy hàng hóa
7306/BNN-PCTT 21-10-2020 V/v xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia giai đoạn 2021-2025
588/HĐND-KTNS 21-10-2020 V/v cho ý kiến điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
2300/TND-ĐTXD 21-10-2020 Về việc xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa
12874/BTC-TCHQ 20-10-2020 Xin ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 53/2013/QĐ-TTg và bãi bỏ Quyết định 10/2018/QĐ-TTg của TTCP
7262/BNN-TCTS 20-10-2020 V/v chỉ đạo, xây dựng và phê duyệt kinh phí quan trắc môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2021
7926/BCT-CN 20-10-2020 V/v Cung cấp thông tin về tình hình XKKS và đề xuất danh mục khoáng sản xuất khẩu
1388/UBDT-TCCB 20-10-2020 V/v xây dựng báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ
139/KH-ĐGS 20-10-2020 Tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp của Quốc hội khóa XIV thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1398/UBDT-DTTS 20-10-2020 V/v rà soát danh sách đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc các DTTS lần II năm 202
5318/TTr-CAT-PH10 20-10-2020 Tờ trình V/v xin chủ trương bàn giao trụ sở UBND xã Quang Lang, huyện Chi Lăng làm Doanh trại Đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực II
6928/BKHĐT-QLKTTW 20-10-2020 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW
6923/BKHĐT-QLĐT 20-10-2020 Vướng mắc liên quan đến các dự án thương mại có sử dụng đất của các nhà đầu tư cá nhân
19/CV-VTNMT&PTCĐ 20-10-2020 V/v phối hợp tổ chức Hội thảo " Đưa Amiang vào danh sách chất thải độc hại tại VN và dán nhãn các vật liệu có chưa Amiang"
1386/UBDT-DTTS 20-10-2020 V/v xin ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS lần thứ II
1405/TCTK-TKQG 20-10-2020 V/v Rà soát Danh mục hoạt động và xây dựng metadata của Hệ thống chỉ tiêu đầu vào phục vụ đo lường khu vực kinh tế chưa được quan sát
1666/ĐHGD-ĐT 20-10-2020 Vv: đào tạo giáo viên cho các địa phương
12777/BTC-HCSN 19-10-2020 V/v lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện kinh phí bầu c
03-HD/BTGTU 19-10-2020 Hường dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 189 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2020) và 111 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ
4966/UBND-KTTC 19-10-2020 V/v mời tham gia Hội chợ Công Thương vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiền Giang năm 2020
7091/UBND-NLN1 19-10-2020 V.v phối hợp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thủy sản tỉnh Quảng Ninh
154/NQ-CP 19-10-2020 Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19