Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
974/LHHVN-VÌOTEB 23-12-2023 Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam Trích yếu: V/v triển khai cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2023
439/BYT-PC 01-02-2023 đề nghị góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn ghi nhãn dinh dưỡng thực phẩm lần 2
373/BTNMT-MT 01-02-2023 hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2022 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
301/BNV-TCCB 01-02-2023 V/v góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ
1/TT-BYT 01-02-2023 Quy định về hoạt động và mối quan hệ công tác của Hội đồng Giám định y khoa các cấp
01/2023/TT-BTTTT 01-02-2023 Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính quyền địa phương
877/BTC-TCT 31-01-2023 Lấy ý kiến dự thảo Nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất
295/BTTTT-VTF 31-01-2023 V/v cung cấp số liệu danh sách chi tiết hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương năm 2023
221/LĐTBXH-PCTNXH 31-01-2023 Vv thực hiện lồng ghép hoạt động phòng ngừa mại dâm với các chương trình có liên quan tại địa bàn cơ sở
816/BTC-QLNo 30-01-2023 Sửa đổi Hiệp định tài trợ cho dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập vay vốn IDA
120/QĐ-BTNMT 30-01-2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi
284/BTNMT-TNN 27-01-2023 V/v góp ý dự thảo kế hoạch chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1383/QĐ-TTg ngày 04/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ
376/BYT-DP 21-01-2023 cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2021
479/CĐBVN-QL,BTKCHT 19-01-2023 thực hiện quản lý, bảo vệ KCHT GTĐB trên hệ thống quốc lộ
394/VPCP-KTTH 19-01-2023 V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/2023/QH15
333/BCT-KHCN 19-01-2023 V/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2024 thực hiện "Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hoá công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025"
297/BCT-DKT 19-01-2023 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ
252/BTTTT-KHTC 19-01-2023 V/v hướng dẫn thực hiện Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững trong năm 2023
363/BNN-KTHT 18-01-2023 Về việc báo cáo kết quả thực hiện tiểu dự án 1 dự án 3 thuộc Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
346/BNN-CLCB 18-01-2023 V/v tăng cường quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản
341/BNN-PCTT 18-01-2023 Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia.
31/UBATGTQG 18-01-2023 V/v tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô
286/BYT-QLD 18-01-2023 tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, kinh doanh thuốc qua các mạng xã hội
259/BGDĐT-ĐANN 18-01-2023 Đề xuất Kế hoạch triển khai Đề án NNQG năm 2024 tại đơn vị
180/LĐTBXH-TE 18-01-2023 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
309/BNN-TCLN 17-01-2023 Trả lời kiến nghị trong triển khai Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT
497/BTC-NSNN 16-01-2023 V/v hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022 Lạng Sơn
29/QĐ-LĐTBXH 16-01-2023 VV Ban hành Bộ chỉ số giám sát, quy trình kiểm tra và đánh giá thực hiện chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025
228/BYT-DP 16-01-2023 V/v tiếp nhận và tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19
223/BCT-TCCB 16-01-2023 Xin ý kiến về Đề án quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực Công Thương đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
166/BTNMT-TNN 16-01-2023 V/v cập nhật thông tin của giấy phép tài nguyên nước vào CSDL giấy phép tài nguyên nước dùng chung và xây dựng, nâng cấp hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước tại địa phương
02/CT-TTg 14-01-2023 Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thưc phẩm
79/TCLN-ĐDPH 13-01-2023 V/v triển khai xây dựng Đề án phát triển Dược liệu và Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừn
247/BNN-TCTS 13-01-2023 V/v thực hiện công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2023
13/KTNN-CNV 13-01-2023 V/v cung cấp số liệu lập Kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán năm 2023
994-CV/TU 12-01-2023 V/v kiểm tra, giám sát quy trình, thủ tục thực hiện các dự án trọng điểm
292/BKHĐT-ĐTNN 12-01-2023 V/v tổng kết 35 năm thu hút vốn và quản lý nguồn vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
345/BTC-QLNo 11-01-2023 Góp ý dự thảo công văn Báo cáo TTCP tổng kết Chỉ thị số 18/CT-TTG ngày 29/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
183/VPCP-NN 11-01-2023 V/v đề nghị duy trì, phát triển ổn định nuôi trồng thủy sản
171/NHNN-VCLNH 11-01-2023 Gửi báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia năm 2022.