Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
189/QĐ-VP 29-12-2022 V/v công bố công khai dự toán NSNN năm 2023
119/QĐ-VP 03-10-2022 Phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 (2026-2031)
118/QĐ-VP 30-09-2022 Về việc tiếp nhận, bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương đối với công chức
169/QĐ-VP 20-10-2021 Quyết định phê duyệt Bản yêu cầu báo giá gói thầu: Xây dựng phòng Truyền thống Văn phòng UBND tỉnh
134/QĐ-VP 27-08-2021 Phê duyệt Bản yêu cầu báo giá gói thầu mua sắm thiết bị và phần mềm thông báo lịch họp UBND tỉnh
627/TTr-NHCS 17-11-2020 Tờ trình Về việc chuyển vốn ngân sách tỉnh ủy thác sang chi nhánh NHCSXH tỉnh để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách năm 2021
2999/BC-TBCTCK 03-11-2020 V/v báo cáo Công hàm của Văn phòng cửa khẩu khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc
2937/BXD-QLN 18-06-2020 V/v tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng, kiểm soát trật tự xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở
102/NQ-CP 03-08-2018 Về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm Xã hội
1440/VP-TH 26-04-2018 Về việc đề xuất nội dung tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận (1440/VP-TH, ngày 26/4/2018)
43/TB-VP 06-04-2018 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2018
42/TB-VP 05-04-2018 Về việc ủy quyền điều hành hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn
41/TB-VP 03-04-2018 Về việc bổ sung phân công nhiệm vụ lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
40/TB-UBND 02-04-2018 Thông báo nội bộ phân công thực hiện nhiệm vụ trong tâm tháng 4 năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnh