Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
54/TB-TCT 12-08-2022 Chương trình kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh năm 2022
53/TB-ĐKTr 10-08-2022 Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
52/TB-VP 09-08-2022 Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022 tại Sở Công Thương
51/TB-TCT 08-08-2022 Kết luận kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kết luận,chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao kết hợp kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022 tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (bản chuẩn)
50/TB-VP 08-08-2022 Phân công thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022
49/TB-VP 04-08-2022 Kết luận kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kết luận,chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2022 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
46/TB-VP 31-07-2022 Lịch trực ngày nghỉ tháng 8/2022 của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
45/TB-VP 29-07-2022 Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 8 năm 2022
08/GM-VP 25-07-2022 Họp Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 -2026
44/TB-VP 19-07-2022 Chương trình kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 7 năm 2022
43/TB-VP 16-07-2022 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 7 năm 2022
42/TB-VP 06-07-2022 Phân công thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2022
48/TB-VP 01-07-2022 Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn
06/GM-VP 31-03-2022 Họp rà soát một số nội dung liên quan đến trình ban hành giá dịch vụ xe ra, vào Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh của Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên
04/GM-VP 17-03-2022 Giấy mời dự làm việc với Trung tâm Tin học-Công báo
03/GM-VP 15-03-2022 Giấy mời dự buổi làm việc thống nhất hướng xử lý đơn của công dân
01/GM-VP 11-01-2022 Giấy mời dự Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022
291/GM-VP 27-12-2021 Giấy mời Dự buổi làm việc thống nhất hướng xử lý đơn của công dân
28/GM-VP 22-12-2021 Giấy mời họp xem xét nội dung trình phê duyệt mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ năm 2018 đến nay
27/GM-VP 13-12-2021 Giấy mời dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021
26/GM-VP 02-12-2021 Giấy mời họp xem xét nội dung đề xuất hỗ trợ kinh phí cho các lực lượng tham gia các chốt kiểm dịch y tế liên ngành phòng,chống dịch Covid-19 tại các tuyến Quốc lộ trên địa bàn tỉnh
25/GM-VP 30-11-2021 Giấy mời dự Hội nghị tập huấn thực hiện báo cáo điện tử trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ
69/TB-VP 26-09-2021 Thông báo Kết luận của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại buổi kiểm tra, làm việc với Nhà khách A1 về tình hình kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2021
68/ TB -TCT 21-09-2021 Chương trình kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 9 năm 2021
67/TB-VP 20-09-2021 Thông báo thay đổi thời gian kiểm tra, làm việc với Nhà khách A1
66/TB-VP 20-09-2021 Thông báo về việc kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021.
19/GM-VP 17-09-2021 Giấy mời dự kiểm tra, làm việc với Nhà khách A1
64/TB-VP 08-09-2021 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 9 năm 2021
63/TB-TCT 07-09-2021 Kết luận kiểm tra thực hiện nhiệm vụ , kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2021 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
62/TB-VP 04-09-2021 Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 9 năm 2021
60 / TB-VP 27-08-2021 Lịch trực ngày nghỉ tháng 9/2021 và ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
59/TB- TCT 27-08-2021 Kết luận kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2021 tại Sở Giao thông vận tải
58/TB - VP 25-08-2021 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 03: “Chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Văn phòng UBND tỉnh năm 2021”
57/TB-TCT 24-08-2021 Hình thức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Sở Tài nguyên và Môi trường
56/TB- TCT 19-08-2021 Thời gian kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Sở Giao thông vận tải
55/TB-VP 18-08-2021 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 8 năm 2021 (kỳ 2)
54/TB-VP 11-08-2021 Kết luận kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2021 tại UBND thành phố Lạng Sơn
53/TB-VP 11-08-2021 Chương trình kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 8 năm 2021
52/TB-VP 07-08-2021 Thời gian kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại UBND thành phố Lạng Sơn
50/TB- VP 31-07-2021 Kết luận kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2021 tại Ban Dân tộc tỉnh