Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
11/GM-VP 30-05-2021 Họp xem xét những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, bảo đảm đời sống của Nhân dân trong giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Hữu Lũng
25/ TB -VP 29-04-2021 Lịch trực ngày nghỉ tháng 5/2021, ngày nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5 của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
24/TB- VP 27-04-2021 Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 5 năm 2021
23/TB-VP 15-04-2021 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2021 (kỳ 2)
23/TB-VP 15-04-2021 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2021 (kỳ 2)
06/GM-VP 12-04-2021 Giấy mời họp xem xét hồ sơ dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc ngành y tế tỉnh Lạng Sơn
21/ TB -VP 02-04-2021 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2021 (kỳ 1)
20/TB- VP 31-03-2021 Lịch trực ngày nghỉ tháng 4/2021 và ngày nghỉ lễ trong tháng 4/2021 của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
19/TB-VP 30-03-2021 Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 4 năm 2021
18/TB-VP 20-03-2021 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 3 năm 2021 (kỳ 2)
13/KH-UBND 17-03-2021 Kế hoạch thực hiện việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2021
17/TB-VP 09-03-2021 Phân công thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2021
16/TB-VP 05-03-2021 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 3 năm 2021 (kỳ 1)
15/TB-VP 03-03-2021 Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 3 năm 2021
14/ TB -VP 27-02-2021 Lịch trực ngày nghỉ tháng 3/ 2021 của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
11/TB-VP 08-02-2021 Lịch trực Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh
10/ TB -VP 04-02-2021 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 2 năm 2021
08/TB-VP 01-02-2021 Lịch trực Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và trực ngày nghỉ tháng 02/2021 của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
08/TB - VP 01-02-2021 Lịch trực Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và trực ngày nghỉ tháng 02/2021 của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
07/TB-VP 31-01-2021 Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 02 năm 2021
04/TB-VP 14-01-2021 Về việc tiếp công dân định kỳ tháng 01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
03/TB-VP 12-01-2021 Về việc phát hành văn bản đi từ văn bản có chữ ký điện tử
01/TB-VP 06-01-2021 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 01 năm 2021
120/TB-VP 31-12-2020 Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 01 năm 2021
118/ TB -VP 25-12-2020 Lịch trực Tết Dương lịch năm 2021 và trực ngày nghỉ tháng 01/2021 của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
116/TB- VP 15-12-2020 Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị kiểm điểm , đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2020
115/TB-VP 10-12-2020 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 12 năm 2020
114/TB-VP 09-12-2020 Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc HĐND và UBND tỉnh Lạng Sơn
113/TB-VP 09-12-2020 Chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng gói thầu gói thầu thi công xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc HĐND và UBND tỉnh Lạng Sơn
111/TB-VP 04-12-2020 Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 12 năm 2020
110/ TB -VP 02-12-2020 Lịch trực ngày nghỉ tháng 12 năm 2020 của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
109/TB-VP 27-11-2020 Thông báo thay đổi thời gian kiểm tra công tác dân vận chính quyền tại huyện Bình Gia
118/CV-VP 24-11-2020 Kết quả thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2020 (kỳ 3)
108/TB - VP 18-11-2020 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2020
107/ TB -VP 16-11-2020 Về việc ủy quyền tiếp công dân
106/TB-VP 13-11-2020 Về việc tiếp công dân định kỳ tháng 11/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
101/TB-VP 04-11-2020 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2020 (dự kiến 02 ngày từ 11-12/11/2020)
102/TB- ĐKT 04-11-2020 Về việc lùi thời gian kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020 tại Sở Giáo và Đào tạo
99/TB-VP 31-10-2020 Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 11 năm 2020
97/TB-VP 26-10-2020 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2020 kỳ 1 dự kiến tổ chức ngày 06/11/2020