Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
68/TB-VP 05-08-2020 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn; không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn
53/TB-VP 25-06-2020 Thông báo tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn
43/TB-VP 12-05-2020 Về thay đổi cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn
33/TB-VP 02-04-2020 Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 4 năm 2020
30/TB-VP 28-03-2020 Về việc gửi quyết định của UBND tỉnh đến Thường trực HĐND tỉnh, Ban của HĐND tỉnh
29/TB-VP 25-03-2020 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 4 năm 2020 của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
28/TB-VP 16-03-2020 V/v gửi nhận văn bản điện tử qua hệ thống VNPT-IOFFICE.
27/TB-VP 11-03-2020 Về việc xử lý đơn tố cáo của ông Lâm Văn Ngang
26/TB-VP 10-03-2020 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2020
24/ TB -VP 05-03-2020 Về việc hoãn cuộc họp đối thoại với ông Nguyễn Hoàng Trang
23/TB- VP 03-03-2020 Thông báo giới thiệu chức danh chữ ký Phó chánh Văn phòng ( Dương Công Hiệp)
19/TB- VP 25-02-2020 Về việc xử lý đơn tố cáo của ông Chu Văn Thăng
20/TB- VP 25-02-2020 Về việc xử lý đơn tố cáo của bà Đồng Thị Hải Anh
21/TB- VP 25-02-2020 Về việc xử lý đơn tố cáo của bà Trịnh Thị Xôi
18/TB-VP 24-02-2020 Về việc sử dụng chương trình quản lý nhiệm vụ tích hợp trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT- iOffice
17/TB - VP 21-02-2020 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 3 năm 2020 của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
16/TB- VP 18-02-2020 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2020(ngày 26/02/2020)
15/TB-VP 15-02-2020 Thông báo về việc ủy quyền tiếp công dân định kỳ tháng 02/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
13/TB-VP 06-02-2020 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 02 năm 2020
12/TB-VP 03-02-2020 Thông báo về việc nghỉ hưu đối với công chức (Trịnh Văn Lạng)
09/TB-VP 01-02-2020 Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 02 năm 2020
06/TB-VP 15-01-2020 V/v phân công tháp tùng lãnh đạo UBND tỉnh Thăm, kiểm tra công tác trực, phục vụ Tết Canh Tý năm 2020
07/TB-VP 15-01-2020 Thông báo về việc ủy quyền tiếp công dân định kỳ tháng 01/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thay thế Thông báo số 04/TB-VP ngày 14/01/2020)
07/TB-VP 15-01-2020 Thông báo về việc ủy quyền tiếp công dân định kỳ tháng 01/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thay thế Thông báo số 04/TB-VP ngày 14/01/2020)
08/TB-VP 15-01-2020 Về việc hoãn họp xem xét hồ sơ, nội dung liên quan đến Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh liên kết tại Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh
08/TB-VP 15-01-2020 Về việc hoãn họp xem xét hồ sơ, nội dung liên quan đến Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh liên kết tại Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh
06/TB-VP 15-01-2020 V/v phân công tháp tùng lãnh đạo UBND tỉnh Thăm, kiểm tra công tác trực, phục vụ Tết Canh Tý năm 2020
04/TB-VP 14-01-2020 Thông báo về việc ủy quyền tiếp công dân định kỳ tháng 01/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
3/TB-VP 09-01-2020 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2020 (dự kiến ngày 16/01/2020)
1/TB-VP 03-01-2020 Về việc xử lý đơn tố cáo của ông Hoàng Văn Quân
138/TB-VP 13-12-2019 Thông báo về việc ủy quyền tiếp công dân định kỳ tháng 12/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
140 /TB-VP 13-12-2019 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 12 năm 2019 (dự kiến ngày 26/12/2019)
141/TB-ĐKT 11-12-2019 Kết quả kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2019 tại sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
136 /TB-VP 03-12-2019 Về việc thực hiện chuyển đổi Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT- iOffice
133 /TB-VP 29-11-2019 Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 12 năm 2019
134 /TB-VP 29-11-2019 Thông báo lịch trực của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh tháng 12/2019
131 /TB-VP 18-11-2019 Về việc ủy quyền tiếp công dân định kỳ tháng 11/2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
129 /TB-VP 11-11-2019 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2019 (ngày 18/11/2019)
128 /TB-ĐKT 09-11-2019 Kết quả kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2019 tại sở Giao thông vận tải
127/TB-VP 04-11-2019 Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2018 (ngày 12/11/2018)