Nhảy đến nội dung

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2019

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019 (ngày 05/6/2019) với chủ đề “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta”), Ngày Đại dương thế giới (ngày 08/6/2019) với chủ đề “Giới và Đại dương” trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 94/KH-UBND, ngày 21/5/2019)

 

Subscribe to Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh