Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2020

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu Ban đại diện HĐQT NHCSXH các huyện, thành phố thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2020 (Công văn số 13/BĐD, ngày 04/6/2020).

 

Kế hoạch chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp chủ lực tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh vừa phê duyệt Kế hoạch chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp chủ lực tỉnh Lạng Sơn Hợp phần 3: Cơ sở hạ tầng cho chuỗi giá trị nông nghiệp Dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 999/QĐ-UBND, ngày 30/5/2020).

 

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2020

Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh vừa có Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2020 (Kế hoạch số 58/KH-BCĐ,  ngày 01/6/2020).

 

Subscribe to Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh