Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Lạng Sơn: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lạng Sơn với kết quả thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ

   

Trong những năm qua, cùng với việc triển khai thực hiện các chương trình công tác trọng tâm của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh (LHPN), công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã được các cấp Hội phụ nữ coi trọng.

Xác định đây là một nhiệm vụ, một nội dung quan trọng trong chương trình “Giáo dục phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực và trình độ mọi mặt cho phụ nữ” để từ đó nâng cao hiểu biết và nhận thức pháp luật cho phụ nữ, góp phần thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, để từ đó chị em phụ nữ phát huy được những đóng góp cho công cuộc xây dựng quê hương , đất nước, duy trì và giữ gìn một gia đình ấm cúng và hạnh phúc.

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền lồng ghép, trong 5 năm qua các cấp Hội phụ nữ trong toàn tỉnh Lạng Sơn đã truyền tải nhiều nội dung pháp luật thông qua các Hội nghị, cuộc họp, Hội thảo, các buổi tập huấn và các buổi sinh hoạt Tổ phụ nữ, kết hợp tuyên truyền miệng với cấp phát tờ gấp, tờ rơi pháp luật. Các văn bản pháp luật dần dần được truyền tải đến chị em nghiên cứu như Luật đất đai, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân gia đình, Bộ Luật dân sự, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em...kết quả đã tuyên truyền được 23.257 cuộc với 428.830 lượt cán bộ, Hội viên phụ nữ tham gia học tập.

Ngoài ra các cấp Hội phụ nữ còn tổ chức triển khai được 480 cuộc với 21.660 lượt phụ nữ được tham dự học tập các chương trình hành động quốc gia về phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em, một số vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái, chương trình về “quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội”...qua đó thu hút hàng ngàn lượt chị em phụ nữ tham gia thực hiện.

BCH Hội LHPN đã phối hợp với Ban an toàn giao thông tỉnh tập huấn tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho dội ngũ cán bộ là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên Ban chấp hành Hội phụ nữ cơ sở được 19 lớp với 1.472 chị tham dự, triển khai tới 11/11 huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền lồng ghép, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ cam kết hộ gia đình chấp hành nghiêm chỉnh thực hiện Luật, đảm bảo an toàn giao thông được 3.897 cuộc với 129.747 lượt chị em phụ nữ tham gia và cam kết thực hiện.

Tại các địa bàn vùng sâu, vùng dân tộc ít người các cấp Hội phụ nữ còn tổ chức tuyên truyền cho Hội viên, nhất là Hội viên là người dân tộc thiểu số- tôn giáo về chính sách dân tộc- tôn giáo, Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và tuyên truyền kiến thức về phòng, chống các tệ nạn xã hội, HIV/AIDS, bạo lực gia đình, phòng, chống mại dâm...tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ không cư trú bất hợp pháp như đi lấy chồng bất hợp pháp, sang làm thuê ở nước ngoài...tránh để làm nạn nhân cho bọn tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em cho trên 9.104 cuộc với 389.078 lượt chị em phụ nữ tham dự.

Ngoài ra các cấp hội còn tổ chức phát động các cuộc thi như Tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ được 4.946 bài dự thi, Tìm hiểu Pháp lệnh phòng, chống mại dâm được 3000 bài dự thi, hưởng ứng cuộc thi “tìm hiểu Bộ Luật dân sự” năm 2005 với 2.079 Hội viên Hội phụ nữ tham dự.

Xác định hình thức tuyên truyền qua cấp phát tờ rơi pháp luật là một hình thức tuyên truyền hiệu quả, các cấp Hội phụ nữ đã cấp phát trên 20.000 tờ rơi về Bộ luật Dân sự năm 2000, Luật Đất đai, pháp luật về phòng chống ma tuý, mại dâm, hôn nhân có yếu tố nước ngoài... phát 677 cuốn sổ tay, tài liệu hỏi đáp và 520 tờ rơi về Luật Bình đẳng giới, 100 cuốn hỏi đáp về những vấn đề liên quan đến Luật Hôn nhân gia đình, 400 cuốn hỏi đáp về chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước và 50 cuốn về giới và quyền phụ nữ, ngoài ra còn phát trên 30.000 cuốn sổ tay, tờ rơi và gần 50 băng, cờ, khẩu hiệu, 20 panô về phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em, HIV/AIDS...

Công tác giải quyết đơn thư, các cấp Hội phụ nữ đã chủ động tham mưu và phối hợp với các ngành chức năng giải quyết và hoà giải được 1.417 vụ việc.

Ngoài ra công tác xây dựng, quản lý và khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật cũng được các cấp Hội phụ nữ coi trọng, tại cơ quan Hội phụ nữ tỉnh đã xây dựng được Tủ sách pháp luật với gần 1000 đầu sách, có phòng đọc riêng nhằm giúp cho cán bộ có điều kiện tham khảo phục vụ cho công tác tuyên truyền. Năm 2003- 2005 được sự hỗ trợ của dự án về Buôn bán phụ nữ và trẻ em đã trang bị Tủ sách cho các cụm của 4 xã Quang Lang, Hoà Bình- Chi Lăng, xã Hoàng Văn Thụ, Thanh Long - Văn Lãng được 11 tủ /11 cụm thôn mỗi Tủ trên 20 đầu sách, đến nay các Tủ sách PL đã phát huy được hiệu quả và không ngừng được bổ sung đầu sách, đặc biệt các loại tài liệu tuyên truyền về phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em, về bình đẳng giới, chống bạo lực gia đình...

Có thể nói, công tác tuyên truyền PBGDPL của các cấp Hội phụ nữ tỉnh Lạng Sơn từ khi thực hiện Chương trình PBGDPL của Chính phủ đến nay đã đạt được những kết quả nhất định, có chuyển biến lớn trong nhận thức của từng Hội viên hội phụ nữ, công tác tuyên truyền gắn liền với công tác giáo dục chính trị tư tưởng để nâng cao nhận thức của các cấp hội được chú trọng, hình thức và nội dung tuyên truyền ngày càng phong phú và phù hợp. Qua đó góp phần xây dựng một khối địa đoàn kết dân tộc, đại đoàn kết các gia đình, phát huy trí tuệ, sức cống hiến của người phụ nữ trên các mặt trận, nhất là công tác hoà giải ở cơ sở- một mặt trận không thể thiếu người phụ nữ./.