Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Số Sao y Nơi nhận Tải tài liệu
1793/CĐ-TTg 13-12-2018 Thủ tướng Chính phủ Công điện bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019. 1294/SY-VP

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 
Báo Lạng Sơn 
VP Ban ATGT tỉnh 
Các huyện, thành phố 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn 

1740/QĐ-TTg 13-12-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo, giai đoạn 2016 - 2020 1297/SY-VP

Công ty điện lực Lạng Sơn 
Các huyện, thành phố 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh ủy 

150/NQ-CP 13-12-2018 Chính phủ Nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2018 1318/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 
BT, PBTTTTU 

12117/VPCP-KTTH 13-12-2018 Văn phòng Chính phủ V/v điều chuyển nội bộ kế hoạch vốn nước ngoài năm 2018 1295/SY-VP

Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 

457/TB-VPCP 12-12-2018 Văn phòng Chính phủ Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 1308/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn 
Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 

9644/CT-BNN-TCLN 12-12-2018 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chỉ thị về phát động `Tết trồng cây đời đời nhơ ơn Bác Hồ` nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019 1314/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

9641/CĐ-BNN-CN 12-12-2018 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Công điện về việc phòng chống đói rét, rét cho đàn vật nuôi 1311/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 

15391/BTC-KBNN 11-12-2018 Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang năm 2019 và các năm sau 1310/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Đoàn thể nhân dân tỉnh 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 

10050/BCT-TTTN 11-12-2018 Bộ Công thương V/v Hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi phân phối sản phẩm Việt Nam tại thị trường trong nước 1316/SY-VP

Hiệp hội DN tỉnh 
Các huyện, thành phố 
Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 

454/TB-VPCP 11-12-2018 Văn phòng Chính phủ Thông báo cuộc họp Thường trực Chính phủ về xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 1293/SY-VP

Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 

42/2018/TT-BCT 11-12-2018 Bộ Công thương Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - úc - Niu Di-lân 1282/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Bộ chỉ huy Bộ đội biên Phòng tỉnh Lạng Sơn 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Ban Quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 
Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn 

6028/BNV-CCVC 10-12-2018 Bộ Nội vụ không thực hiện việc bổ nhiệm chức danh `Hàm` 1288/SY-VP

Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
Thường trực Tỉnh ủy 

5552/BVHTTDL-KHTC 10-12-2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch V/v góp ý nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040 1298/SY-VP

UBND huyện Lộc Bình 
UBND huyện Cao Lộc 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 
Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 

2970/VTHN-KHĐT 10-12-2018 Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội V/v giải trình tàu ASXH 2019 1289/SY-VP

UBND thành phố Lạng Sơn 
UBND huyện Hữu Lũng 
UBND huyện Cao Lộc 
UBND huyện Chi Lăng 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn 

451/TB-VPCP 07-12-2018 Văn phòng Chính phủ Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng 1281/SY-VP

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
Chi nhánh NHCSXH tỉnh 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 

6009/BNV-CTTN 07-12-2018 Bộ Nội vụ Sao y Công văn số 6009/BNV-CTTN V/v giải quyết chế độ, chính sách đối với TNXP cơ sở ở miền Nam 1320/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Hội Cựu TNXP tỉnh 
Hội cựu chiến binh tỉnh 
Đoàn TNCS HCM tỉnh 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Uỷ ban MTQT Việt Nam tỉnh Lạng Sơn 

11881/VPCP-V.I 06-12-2018 Văn phòng Chính phủ V/v công tác chống buôn lậu tại các địa phương 1291/SY-VP

Các sở ngành TV BCĐ 389 tỉnh 
Các huyện, thành phố 

04/2018/TT-BKHĐT 06-12-2018 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 1292/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Cục thuế tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 

1685/QĐ-TTg 05-12-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Phê duyệt đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn” 1271/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh ủy 

5954/BNV-TCBC 05-12-2018 Bộ Nội vụ V/v sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW 1280/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh ủy 

16/2018/TT-BTTTT 05-12-2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông 1313/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 

1679/QĐ-TTg 04-12-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012 - 2015 1305/SY-VP

Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 

15082/BTC-TCHQ 04-12-2018 Bộ Tài chính V/v xin thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu Chi Ma 1283/SY-VP

Bộ chỉ huy Bộ đội biên Phòng tỉnh Lạng Sơn 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn 

15048/BTC-ĐT 04-12-2018 Bộ Tài chính V/v Đề án giảm nghèo bền vững huyện Đình Lập, huyện Bình Gia, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn 1264/SY-VP

UBND huyện Đình Lập 
UBND huyện Văn Quan 
UBND huyên Bình Gia 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 

163/2018/NĐ-CP 04-12-2018 Chính phủ Nghị định Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp 1269/SY-VP

Các huyện, thành phố
Ngân hàng Nhà nước
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn

456/BC-TCTTTg 04-12-2018 Văn phòng Chính phủ - Tổ công tác của TTgCP Sao y Báo cáo Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, các văn bản liên quan đến kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh và kết quả kiểm tra tháng 11 của Tổ công tác 1267/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 

115/SY-VPQH 03-12-2018 Văn phòng Quốc hội Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV 1286/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
BT, PBT TTTU 

2574/TTKQH-GS 03-12-2018 Tổng thư ký quốc hội V/v thông báo kế hoạch giám sát của các cơ quan của Quốc hội tại địa phương 2019 1296/SY-VP

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn 
Các huyện, thành phố 
Ban Dân tộc 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn

1677/QĐ-TTg 03-12-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Đề án Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 1274/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Đoàn thể nhân dân tỉnh 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 
Văn phòng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh ủy

7422/DKVN-VP 03-12-2018 Tập đoàn dầu khí Việt Nam V/v Thông báo hỗ trợ chương trình ASXH đối với tỉnh Lạng Sơn năm 2018-2019 1277/SY-VP

Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh ủy 

13647/BGTVT-TCCB 03-12-2018 Bộ Giao thông vận tải Vv/ bổ sung quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe và trung tâm sát hạch lái xe 1315/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn 
Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn

85/QBTTW-VB 03-12-2018 Quỹ bảo trì đường bộ trung ương V/v công tác tổ chức, sắp xếp lại Quỹ BTĐB và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch năm 2018-2019 1290/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Ban Quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 
Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn

441/TB-VPCP 30-11-2018 Văn phòng Chính phủ Sao y Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ,Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tại cuộc họp về triển khai thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 1251/SY-VP

Các sở ngành TV BCĐ tỉnh 
Các huyện, thành phố 

1671/QĐ-TTg 30-11-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt ` Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025` 1272/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh ủy 

1571-QĐ/TU 30-11-2018 Tỉnh ủy Lạng Sơn Sao y Quyết định kiện toàn Ban Vận động Quỹ `Vì người nghèo` tỉnh Lạng Sơn 1304/SY-VP

Hiệp hội DN tỉnh 
Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 

221/BXD-HĐXD 30-11-2018 Bộ Xây dựng V/v góp ý bới đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng trình TTCP về đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng ( Lạng Sơn ) - Trà Lĩnh ( Cao Bằng ) 1287/SY-VP

UBND huyện Tràng Định 
UBND huyện Văn Lãng 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn 

454/KH-BCĐ389 30-11-2018 Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Kế hoạch Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 1268/SY-VP

Báo Lạng Sơn 
Các sở ngành TV BCĐ 389 tỉnh 
Các huyện, thành phố 

1496/TB-XD-TĐ 29-11-2018 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cục quản lý xây dựng công trình Thông báo ý kiến của Cục Quản lý xây dựng công trình về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn Dự án: Hồ chứa nước Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn 1261/SY-VP

Ban QL ĐTXD thuỷ lợi 2 
UBND huyện Đình Lập 
UBND huyện Lộc Bình 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn 
Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 

48/2018/QĐ-TTg 29-11-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo 1249/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Bộ chỉ huy Bộ đội biên Phòng tỉnh Lạng Sơn 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Ban Quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn 
Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn 
Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn 

175/BC-TGCP 29-11-2018 Bộ Nội vụ Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017-2018 1319/SY-VP

Công an tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh ủy 

13410/BQP-TM 29-11-2018 Bộ Quốc phòng V/v xin ý kiến đối với nội dung Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040 1279/SY-VP

UBND huyện Lộc Bình 
UBND huyện Cao Lộc 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 
Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 

161/2018/NĐ-CP 29-11-2018 Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 1245/SY-VP

Các huyện, thành phố
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh

280/BC-BTP 29-11-2018 Bộ Tư pháp Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án `Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc` 1265/SY-VP

Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 

2445/QĐ-BHXH 29-11-2018 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Sao y Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế , bảo hiểm thất nghiệp 1302/SY-VP

Bưu điện tỉnh 
Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

160/2018/NĐ-CP 29-11-2018 Chính phủ Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai 1248/SY-VP

Các cơ quan TV BCH PCTT&TKCN tỉnh 
Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 

1289/TCTK-TKQG 28-11-2018 Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v thông báo số liệu GRDP năm 2018 1284/SY-VP

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 
Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 

1753/QĐ-BKHĐT 28-11-2018 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, huỷ bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức ( ODA ), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế haọch và Đầu tư 1260/SY-VP

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 

2268/QĐ-KTNN 28-11-2018 Kiểm toán nhà nước Quyết định Kế hoạch kiểm toán năm 2019 1307/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Cục thuế tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn 
Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 

1637/QĐ-TTg 27-11-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt đề án tuyên truyền, phổ biến tập huấn luật quốc phòng 1256/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 
Báo Lạng Sơn 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
Bộ chỉ huy Bộ đội biên Phòng tỉnh Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn

2721/TCLN-ĐDPH 27-11-2018 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn -Tổng cục lâm nghiệp V/v Quy hoạch bảo tồn rừng đặc dụng Lạng Sơn và Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn, Bắc Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 1262/SY-VP

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 

9185/BNN-VPĐP 27-11-2018 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v Hướng dẫn triển khai Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2018-2020 1258/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Ban Dân tộc 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 

20/2018/TT-BLĐTBXH 26-11-2018 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Sao y Thông tư số 20/2018/TT-BLĐTBXH Thông tư hướng dẫn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính 1303/SY-VP

Các Đoàn thể nhân dân tỉnh 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 
Các huyện, thành phố 
Thường trực Tỉnh ủy 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/2018/QĐ-KTNN 26-11-2018 Kiểm toán nhà nước Quyết định ban hành Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước 1306/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Cục thuế tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 

47/2018/QĐ-TTg 26-11-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, 1257/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn 
Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn 

1634/QĐ-TTg 26-11-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 1233/SY-VP

Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn 
Ban Thi đua Khen thuởng tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 
Cty TNHH Bảo Long 
UBND xã Chiến Thắng 
UBND huyện Bắc Sơn 

4660/QĐ-BNN-KTHT 26-11-2018 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1263/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 

448/QĐ-HĐQHQG 23-11-2018 Hội đồng quy hoạch quốc gia Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quy hoạch quốc gia 1239/SY-VP

Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 

1629/QĐ-TTg 23-11-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 1244/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Cục thuế tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh ủy 

439/TB-VPCP 23-11-2018 Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã về việc tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 1227/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn 
Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Lạng Sơn 
Hiệp hội DN tỉnh 
Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn 
Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Ban Quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Cục thuế tỉnh Lạng Sơn 
Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn 
Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn 
Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 

2231/QĐ-BTC 23-11-2018 Bộ Tài chính Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 1270/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Thường trực Tỉnh ủy 

110/SY-VPQH 23-11-2018 Văn phòng Quốc hội Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 1285/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 
BT, PBT TTTU 

01/2018/TT-VPCP 23-11-2018 Văn phòng Chính phủ Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện chơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 1236/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 

158/2018/NĐ-CP 22-11-2018 Văn phòng Chính phủ Nghị định quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính 1225/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
Thường trực Tỉnh ủy 

1273/SY-VP 21-11-2018 Bộ Nội vụ Quyết định Ban hành chương trình bồi dưỡng Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố 2253/QĐ-BNV

Các huyện, thành phố 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh ủy

108/CV-HNS 21-11-2018 Hội nhạc sĩ Việt Nam về việc đồng ý kế hoạch tổ chức Đại hội thành lập Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ (2018-2023) 1246/SY-VP

Ban Vận động thanh flập chi hội Nhạc sĩ 
Hội Văn học Nghệ thuật 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 

49/2018/TT-BCT 21-11-2018 Bộ Công thương Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 42/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp 1278/SY-VP

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn 

11340/VPCP-KGVX 21-11-2018 Văn phòng Chính phủ V/v tình trạng kinh doanh dược liệu giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc 1223/SY-VP

Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn 
Các sở ban ngành TV BCĐ 389 tỉnh 
Các huyện, thành phố 

14439/BTC-ĐT 20-11-2018 Bộ Tài chính V/v góp ý nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040 1229/SY-VP

UBND huyện Lộc Bình 
UBND huyện Cao Lộc 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh ủy 

9463/BCT-XNK 20-11-2018 Bộ Công thương V/v đề nghị cho nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu Chi Ma 1222/SY-VP

Các huyện biên giới 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Bộ chỉ huy Bộ đội biên Phòng tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn 
Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn 

13165/BGTVT-VT 20-11-2018 Bộ Giao thông vận tải V/v chấp thuận Công ty Cổ phần Du lịch và Dịch vụ ấn Tượng Việt tổ chức đoàn Caravan xe ô tô và xe mô tô của khách quốc tịch Thái Lan vào tham gia giao thông tại Việt Nam 1232/SY-VP

UBND thành phố Lạng Sơn 
Các huyện biên giới 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Bộ chỉ huy Bộ đội biên Phòng tỉnh Lạng Sơn 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn 

2467/BTL-BTM 20-11-2018 Bộ Tư lệnh quân khu I V/v cho ý kiến địa điểm thực hiện dự án Trụ sở giao dịch, văn phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm và kinh doanh tổng hợp tại khu vực Cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn 1242/SY-VP

UBND huyện Văn Lãng 
Ban Quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 

2183/QĐ-BTC 19-11-2018 Bộ Tài chính Quyết định Về việc đính chính Thông tư số 95/2018/TT-BTC bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 1235/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Bộ chỉ huy Bộ đội biên Phòng tỉnh Lạng Sơn 
Ban Quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 
Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn 

20/KH-ĐGS 19-11-2018 Quốc hội khóa XIV - Đoàn giám sát Kế hoạch chi tiết thực hiện giám sát chuyên đề `Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018` 1250/SY-VP

Công an tỉnh Lạng Sơn 
Văn phòng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lạng Sơn 

5227/BGDĐT-KHTC 19-11-2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chi trả chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên học theo chế độ cử tuyển 1228/SY-VP

Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 

2190/QĐ-BTC 19-11-2018 Bộ Tài chính Quyết định Đính chính Thông tư số 93/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu huỷ, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của 1243/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn 

5650/KBNN-KTNN 16-11-2018 Kho bạc nhà nước V/v Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tịa KBNN đối với BQL dự án được uỷ thác toàn bộ 1214/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 

11168/VPCP-V.I 16-11-2018 Văn phòng Chính phủ V/v các vướng mắc trong quá trình thực hiện QĐ số 20/2018/QĐ-TTg 1224/SY-VP

Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn 
Các huyện, thành phố 
các sơ ngành TV BCĐ 389 tỉnh 

BIÊN BẢN 16-11-2018 Ủy ban Dân tộc Biên bản ghi nhớ giữa Uỷ ban dân tộc và UBND 6 tỉnh: Bắc Kạn, Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Tuyên Quang . Hoàn thiện đề xuất Dự án `Phát triển cơ sở hạ tầng hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du Việt Bắc` vận độn 1201/SY-VP

UBND huyện Đình Lập 
UBND huyên Bình Gia 
UBND huyện Văn Quan 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
Ban Dân tộc 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 

157/2018/NĐ-CP 16-11-2018 Chính phủ Sao y Nghị định số 157/2018/NĐ-CP Nghị định Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 1317/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Hiệp hội DN tỉnh 
Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn 
Các Đoàn thể nhân dân tỉnh 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 
Thường trực Tỉnh ủy 

5000/QĐ-BGDĐT 16-11-2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng 1230/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn 
Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh ủy 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

432/TB-VPCP 16-11-2018 Văn phòng Chính phủ Sao y Thông báo 432/TB-VPCP ngày 16/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về công tác điều hành giá 2018. 1202/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn 
Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn 
Công ty Điện lực Lạng Sơn 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 
Uỷ ban MTQT Việt Nam tỉnh Lạng Sơn 

1185/QĐ-LHHVN 16-11-2018 Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam Quyết định Ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng toàn quốc lần thứ 15 ( năm 2018-2019 ) 1218/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Liên hiệp các hội KHKT tỉnh 
Đoàn TNCS HCM tỉnh 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn 

156/2018/NĐ-CP 16-11-2018 Chính phủ Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 1238/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Chi Cục Kiểm lâm tỉnh 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 

11129/VPCP-CN 15-11-2018 Văn phòng Chính phủ V/v thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; 1219/SY-VP

UBND huyện Lộc Bình 
Cty Nhiệt điện Na Dương - TKV 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 
Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 

43/2018/TT-BCT 15-11-2018 Bộ Công thương Thông tư Quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương 1235/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 
Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn 

8185/BC-BKHĐT 15-11-2018 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo tình hình thực hiện năm 2018 và dự kiến kế hoạch phát triển năm 2019 lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã 1206/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn 
Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Lạng Sơn 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
Uỷ ban MTQT Việt Nam tỉnh Lạng Sơn 
Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn 
Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 

45/2018/TT-BCT 15-11-2018 Bộ Công thương Thông tư Quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điệ 1276/SY-VP

Cty Điện lực Lạng Sơn 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn 

112/2018/TT-BTC 15-11-2018 Bộ Tài chính Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu 1259/SY-VP

Các huyện, thành phố 
các cơ quan kiểm dịch 
Bộ chỉ huy Bộ đội biên Phòng tỉnh Lạng Sơn 
Ban Quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 
Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 
Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn

6907/BYT-DP 15-11-2018 Bộ Y tế V/v hướng dẫn xét tặng Giải thưởng Đạng Văn Ngữ về lĩnh vực y tế dự phòng 1204/SY-VP

Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn 

15/2018/TT-BTTTT 15-11-2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin v 1209/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 

106/2018/TT-BTC 15-11-2018 Bộ Tài chính Thông tư Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ mô 1240/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 

14192/BTC-TCT 15-11-2018 Bộ Tài chính V/v một số nội dung Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ 1216/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 

2520/QĐ-BNV 15-11-2018 Bộ Nội vụ Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Bộ Nội vụ 1226/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh ủy 

44/2018/TT-BCT 15-11-2018 Bộ Công thương Thông tư Quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia 1203/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Bộ chỉ huy Bộ đội biên Phòng tỉnh Lạng Sơn 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Ban Quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 
Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 

101/2018/TT-BTC 14-11-2018 Bộ Tài chính Thông tư Quy định quản lý và sử dựng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý 1275/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 

430/TB-VPCP 13-11-2018 Văn phòng Chính phủ Thông báo Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi họp Thường trực Chính phủ về xử lý vướng mắc đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức hợp đồng BOT 1195/SY-VP

UBND huyện Hữu Lũng 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn 
Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn 

2424/BTL-BTM 13-11-2018 Bộ Tư lệnh quân khu I V/v cho ý kiến địa điểm thực hiện dự án Xưởng sản xuất thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ vi sinh từ thảo mộc 1200/SY-VP

UBND huyện Văn Lãng 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 
Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 

155/2018/NĐ-CP 12-11-2018 Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế 1199/SY-VP

Các Đoàn thể nhân dân tỉnh 
Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 
Thường trực Tỉnh uỷ 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

551/CP-KTTH 12-11-2018 Chính phủ V/v đính chính Nghị định số 141/2018/NĐ-CP 1187/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh

34/2018/TT-BYT 12-11-2018 Bộ Y tế Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng 1255/SY-VP

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 
Báo Lạng Sơn 
Các huyện, thành phố 
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn 
Bộ chỉ huy Bộ đội biên Phòng tỉnh Lạng Sơn 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn 

01/2018 12-11-2018 Bộ Tài chính Giấy nhận nợ vay lại vốn nước ngoài của Chính phủ 1188/SY-VP

Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 
sơ rtài ch 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 

4855/QĐ-BGDĐT 09-11-2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học hạng III 1196/SY-VP

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn 
Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn 

139/NQ-CP 09-11-2018 Chính phủ Nghị quyết Ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp 1184/SY-VP

Liên minh HTX tỉnh 
Hiệp hội DN tỉnh 
Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 

1515/QĐ-TTg 09-11-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định hành Quy chế về trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp về Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 1189/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn 
Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 

4853/QĐ-BGDĐT 09-11-2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học hạng I 1197/SY-VP

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn 

154/2018/NĐ-CP 09-11-2018 Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực Quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành 1175/SY-VP

Các Đoàn thể nhân dân tỉnh 
Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 
Uỷ ban MTQT Việt Nam tỉnh Lạng Sơn 

140/NQ-CP 09-11-2018 Chính phủ Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2018 1183/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 
BT, PBT TU 

45/2018/QĐ-TTg 09-11-2018 Thủ tướng Chính phủ Sao y Quyết định số 45/2018/QĐ-TTG về Quy định chế độ họp trong hoạt động các cơ quan 1221/SY-VP

Các Đoàn thể nhân dân tỉnh 
Các huyện, thành phố 
Các Ban của Đảng 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh ủy 

4854/QĐ-BGDĐT 09-11-2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học hạng II 1198/ST-VP

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn 
Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn 

1820/QĐ-BTTTT 08-11-2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Mã bưu chính quốc gia 1208/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 

1497/QĐ-TTg 08-11-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Phê duyệt “Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025,tầm nhìn 2030” 1194/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
Thường trực Tỉnh uỷ 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

0 08-11-2018 Kiểm toán nhà nước Biên bản Kiểm toán Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016-2020 tại tỉnh Lạng Sơn 1167/SY-VP

Cục thuế tỉnh Lạng Sơn 
Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 

20/2018/TT-BTNMT 08-11-2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường 1247/SY-VP

Các huyện, thành phố

9068/BCT-ĐL 08-11-2018 Bộ Công thương V/v tổng hợp số hộ dân được tiếp cận điện năng năm 2017 thuộc Chương trình điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2016-2020 1190/SY-VP

Cty Điện lực Lạng Sơn 
Các huyện, thành phố 
Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn 

4229/QĐ-BCT 08-11-2018 Bộ Công thương Quyết định về việc đính chính Thông tư số 28/2018/TT-BCT ngày 27/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh 1205/SY-VP

Cty Điện lực Lạng Sơn 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn 

150/2018/NĐ-CP 07-11-2018 Chính phủ Nghị định sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 1164/SY-VP

Các Đoàn thể nhân dân tỉnh 
Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 
uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ 

149/2018/NĐ-CP 07-11-2018 Chính phủ Sao y Nghị định quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. 1165/SY-VP

Các Đoàn thể nhân dân tỉnh 
Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 
Uỷ ban MTTQ tỉnh 

1641/QĐ-BKHĐT 07-11-2018 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định phê duyệt tài trợ Tiểu dự án chuẩn bị dự án đầu tư ` Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn và Lạng Sơn ( BIIG1) - Hợp phần tỉnh Lạng Sơn 1207/SY-VP

Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 

152/2018/NĐ-CP 07-11-2018 Chính phủ Nghị định Quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu 1163/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 

151/2018/NĐ-CP 07-11-2018 Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính 1161/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 

153/2018/NĐ-CP 07-11-2018 Chính phủ Sao y Nghị định quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng 1166/SY-VP

Các Đoàn thể nhân dân tỉnh 
Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 
Uỷ ban MTTQ tỉnh 
Thường trực Tỉnh uỷ 

6718/QĐ-BYT 06-11-2018 Bộ Y tế Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020 1176/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn

41/2018/TT-BCT 06-11-2018 Bộ Công thương Thông tư Quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu 1181/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Bộ chỉ huy Bộ đội biên Phòng tỉnh Lạng Sơn 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Ban Quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 
Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn 
Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn 

13612/BTC-QLCS 06-11-2018 Bộ Tài chính Văn bản số 13621/BTC-QLCS ngày 06/11/2018 của Bộ Tài chính về thực hiện Khoản 5 Điêu 32 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ (hướng dẫn về ưu đãi, miễn giảm tiền sử dụng đất tại các Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế) 1186/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 

1541/QĐ-BLĐTBXH 06-11-2018 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Sao y Quyết định số 1541/QĐ-BLĐTBXH ngày 06/11/2018 về việc ban hành danh mục trang thiết bị, phương tiện của Cơ sở cai nghiện ma tuý 1301/SY-VP

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

8996/BCT-ĐTĐL 06-11-2018 Bộ Công thương V/v vận hành, điều tiết nước các hồ chứa thuỷ điện trong các tháng cuối năm 2018 và mùa khô năm 2019 1177/SY-VP

UBND huyện Tràng Định 
UBND huyện Văn Lãng 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn 

1489/QĐ-TTg 06-11-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Phê duyệt Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn 2021 - 2025 1220/SY-VP

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn 
Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

3743/BTTTT-VP 06-11-2018 Bộ Thông tin và Truyền thông V/v xin thu hồi văn bản 1185/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

1486/QĐ-TTg 06-11-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018 - 2020 1173/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 
Thường trực Tỉnh uỷ 

02/2018/TT-UBDT 05-11-2018 Ủy ban Dân tộc Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc 1309/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Ban Dân tộc 
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn 
Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn 
Uỷ ban MTQT Việt Nam tỉnh Lạng Sơn 

4994/BVHTTDL-VHDT 02-11-2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch V/v không tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các tỉnh biên giới phía Bắc lần thứ I, năm 2018 1174/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Ban Dân tộc 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn 

3487/TB-BKHCN 02-11-2018 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng tại Hội nghị về hoạt động của các Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ lần thứ 11, năm 2018 1153/SY-VP

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Sở Tài chính 
Sở Nội vụ 

34/2018/TT-BVHTTDL 02-11-2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thông tư quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Đấu kiếm thể thao 1253/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn 

100/2018/TT-BTC 01-11-2018 Bộ Tài chính Thông tư Bãi bỏ điểm đ khoản 1 Điều 7 Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 1155/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Ban Dân tộc 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

43/2018/QĐ-TTg 01-11-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam 1171/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 

18/2018/TT-BTNMT 31-10-2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường 1159/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Tư pháp 
Sở Tài chính 
Sở Nội vụ 
Sở Tài nguyên và Môi trường

38/2018/TT-BCT 30-10-2018 Bộ Công thương Thông tư Quy định thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hoá theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Liên minh châu Âu, Na Uy, Thuỵ Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ 1179/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Bộ chỉ huy Bộ đội biên Phòng tỉnh Lạng Sơn 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Ban Quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 

30/2018/TT-BYT 30-10-2018 Bộ Y tế Thông tư Ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế 1254/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Bộ chỉ huy Bộ đội biên Phòng tỉnh Lạng Sơn 
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn 
Bảo hiểm xã hội tỉnh 

31/2018/TT-BYT 30-10-2018 Bộ Y tế Thông tư quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị cho người bệnh 1252/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Bộ chỉ huy Bộ đội biên Phòng tỉnh Lạng Sơn 
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Bảo hiểm xã hội tỉnh 

08/CT-BCT 30-10-2018 Bộ Công thương Chỉ thị về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2018 và dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 1170/SY-VP

Cty Điện lực Lạng Sơn 
Hiệp hội DN tỉnh 
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 
Báo Lạng Sơn 
Các huyện, thành phố 
Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 

30/CT-TTg 30-10-2018 Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương 1143/SY-VP

Báo Lạng Sơn 
Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 

39/2018/TT-BCT 30-10-2018 Bộ Công thương Thông tư Quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hoá xuất khẩu 1180/SY-VP

Các huyện, thành phố
Công an tỉnh Lạng Sơn
Bộ chỉ huy Bộ đội biên Phòng tỉnh Lạng Sơn
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn
Ban Quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn

10510/VPCP-TCCV 30-10-2018 Văn phòng Chính phủ tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ 1141/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Thanh tra tỉnh 
Sở Nội vụ 
ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
Thường trực Tỉnh uỷ 

1436/QĐ-TTg 29-10-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025 1142/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
Sở Xây dựng 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Giáo dục và Đào tạo 
Thường trực Tỉnh ủy 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

1439/QĐ-TTg 29-10-2018 Thủ tướng Chính phủ Các huyện, thành phố Sở Xây dựng Sở Công Thương Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sở Khoa học và Công nghệ Sở Tài nguyên và Môi trường 1140/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 
Thường trực Tỉnh uỷ 

1438/QĐ-TTg 29-10-2018 Thủ tướng Chính phủ Sao y Quyết định Phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025 1145/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Đoàn thể nhân dân tỉnh 
Sở Tài chính 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Sở Y tế 
Sở Giáo dục và Đào tạo 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
Uỷ ban MTQT Việt Nam tỉnh Lạng Sơn 

1437/QĐ-TTg 29-10-2018 Thủ tướng Chính phủ Sao y Quyết định Phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025 1231/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Đoàn thể nhân dân tỉnh 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn 
Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Uỷ ban MTQT Việt Nam tỉnh Lạng Sơn 

1431/2018/QĐ-TTg 26-10-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 1144/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 
Thường trực Tỉnh uỷ 

27/2018/TT-BYT 26-10-2018 Bộ Y tế Thông tư Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến HIV/AIDS 1172/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 

8382/CT-BNN-TCTL 26-10-2018 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thuỷ lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập măn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, mùa khô năm 2018-2019 1148/SY-VP

Cty TNHH 1TV KTCTTL LS 
Các huyện, thành phố 
Sở Công Thương 
Sở Tài nguyên và Môi trường 

1420/QĐ-TTg 25-10-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Về việc giao dự toán Chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế do Liên minh châu Âu (EU) viện trợ 1122/SY-VP

Sở Y tế 
Sở Tài chính 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

27/2018/TT-BGDĐT 25-10-2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Sửa đổi, bộ sung kiểm điểm a khoản 3 Điều 3 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT -BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/10/2011 của Bộ Giáo dục đào tạo. Bộ Nội vụ , Bộ Tài chính, Bộ Lao động -Thương binh và xã Hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị đ 1127/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Tài chính 
Sở Tư pháp 
Sở Nội vụ 
Sở Giáo dục và Đào tạo 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

411/TB-VPCP 25-10-2018 Văn phòng Chính phủ Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Phong trào `Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá` giai đoạn 2018-2020 1146/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Đoàn thể nhân dân tỉnh 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 
Thường trực Tỉnh uỷ 

8361/BNN-XD 25-10-2018 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v cập nhật, điều chỉnh tên nhà đầu tư Họp phần thuỷ điện, dự án Hồ chứa nước Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn 1124/SY-VP

UBND huyện Lộc Bình 
Sở Xây dựng 
Sở Công Thương 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

15/2018/TT-BTNMT 25-10-2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công phân tích XRF bằng thiết bị cầm tay hoặc di động để xác định hàm lượng các nguyên tố hóa học trong mẫu đất 1139/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Xây dựng 
Sở Công Thương 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Sở Khoa học và Công nghệ 
Sở Tài nguyên và Môi trường 

147/2018/NĐ-CP 24-10-2018 Chính phủ Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải 1132/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Công Thương 
Sở Giao thông Vận tải 

4163/QĐ-BNN-KTHT 24-10-2018 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/07/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 1169/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 

25/2018/TT-NHNN 24-10-2018 Ngân hàng nhà nước Việt Nam Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng 1120/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Ngân hàng CSXH tỉnh 
Liên minh HTX tỉnh 
Ngân hàng Nhà nước 
Sở Tư pháp 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Tài chính 

132/NQ-CP 24-10-2018 Chính phủ Nghị quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩ 1125/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 
Thường trực Tỉnh uỷ 

148/2018/NĐ-CP 24-10-2018 Chính phủ Sao y Nghị định số 148/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động 1123/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 

3575/BTTTT-THH 23-10-2018 Bộ Thông tin và Truyền thông V/v hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg 1117/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 
Văn phòng Tỉnh uỷ 

1697/QĐ-BTTTT 23-10-2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử (Phiên bản 1.0) 1137/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Đoàn thể nhân dân tỉnh 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 
Các Ban của Đảng 

1705/QĐ-BTTTT 23-10-2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Ban hành hướng dẫn kỹ thuật định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối cổng dịch vụ công quốc gia với cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin mộ cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành ( Phiên bản 1.0 ) 1162/SY-VP

Các Ban của Đảng 
Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 

8283/BNN-VPĐP 23-10-2018 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v hướng dẫn nội dung thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới 1150/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nội vụ 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Sở Thông tin và Truyền thông 
Sở Y tế 
Sở Công Thương 
Sở Giáo dục và Đào tạo 
Sở Giao thông Vận tải 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

7963/NHNN-TD 23-10-2018 Ngân hàng nhà nước Việt Nam V/v Dự án đoạn cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng đầu tư theo hình thức BOT 1116/SY-VP

UBND thành phố Lạng Sơn 
UBND huyện Cao Lộc 
UBND huyện Hữu Lũng 
UBND huyện Chi Lăng 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
Sở Xây dựng 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Tài chính 
Sở Giao thông Vận tải 

4142/QĐ-BNN-KTHT 23-10-2018 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định Ban hành hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu Có vùng sản xuất hàng hoá tập trung đối với các sản phẩm chủ lực, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, kinh doanh hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu ` thuộc tiêu chí Sản xuất - Thu nhập - Hộ nghèo t 1126/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

4006/QĐ-BCT 23-10-2018 Bộ Công thương Quyết định quy định về giá bán buôn điện cho đơn vụ bán lẻ điện tại chợ 1131/SY-VP

Công ty Điện lực Lạng Sơn 
Các huyện, thành phố 
Sở Tư pháp 
Sở Tài chính 

00 22-10-2018 Bộ Tài chính Hợp đồng cho vay lại giữa Bộ Tài chính và UBND tỉnh Lạng Sơn về việc sử dụng khoản vay số 5887-VN của Ngân hàng thế giới tài trợ cho Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai 1111/SY-VP

Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
Sở Tài chính 

12001/BGTVT-VT 22-10-2018 Bộ Giao thông vận tải V/v chấp thuận Công ty Cổ phần Du lịch và Dịch vụ ấn Tượng Việt tổ chức đoàn Caravan xe ô tô của khách quốc tịch Malaysia và Singapore vào tham gia giao thông tại Việt Nam 1114/SY-VP

Công an tỉnh Lạng Sơn 
UBND huyện Tràng Định 
UBND huyện Văn Lãng 
UBND huyện Cao Lộc 
Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Sở Ngoại vụ 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Sở Giao thông Vận tải 

1385/QĐ-TTg 21-10-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 1103/SY-VP

UBND huyện Văn Lãng 
UBND huyện Lộc Bình 
UBND huyện Cao Lộc 
UBND huyện Tràng Định 
Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Lạng Sơn 
Ban Dân tộc 
Sở Công Thương 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
Sở Tài chính 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

7446/BKHĐT-TH 19-10-2018 Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v dự kiến phân bổ KH đầu tư vốn NSNN năm 2019 1112/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

13/2018/TT-BNV 19-10-2018 Bộ Nội vụ Thông tư Sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng chuyển xếp lương đối với cán bộ,công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ 1160/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 
Thường trực Tỉnh uỷ 

2095/BC-BTT 19-10-2018 Hội đồng GDQP&ANTW Báo cáo kết quả thực hiện quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp 1133/SY-VP

Sở Tài chính 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
Sở Giáo dục và Đào tạo 
Bộ đội biên phòng tỉnh 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ 

722/TB-BTC 19-10-2018 Bộ Tài chính Thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác quản lý thu NSNN năm 2018, giải pháp chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế 1119/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Công Thương 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

3782/TB-VP 19-10-2018 Bộ tổng tham mưu - Văn phòng Thông báo kết luận của đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh Trung ương tại Hội nghị sơ kết thực hiện quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng 1134/SY-VP

TV HĐ GDQPAN tỉnh 
Các huyện, thành phố 
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ 

8533/BCT-XTTM 19-10-2018 Bộ Công thương V/v Hướng dẫn về mô hình Trung tâm xúc tiến địa phương 1107/SY-VP

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Sở Nội vụ 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Công Thương 

425/QĐ-TCTCPĐT 18-10-2018 Ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử Quyết định Ban hành Kế hoạch hoạt động của Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử từ nay đến hết năm 2018 1083/SY-VP

Sở Tư pháp 
Sở Khoa học và Công nghệ 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Thông tin và Truyền thông 

14/2018/TT-BTNMT 18-10-2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Quy định kỹ thuật về quy trình công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn 1147/SY-VP

Đài Khí Tượng Thuỷ văn 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

403/TB-VPCP 18-10-2018 Văn phòng Chính phủ Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018 1113/SY-VP

TV Ban ATGT tỉnh

426/QĐ-TCTCPĐT 18-10-2018 Ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 1084/SY-VP

Sở Khoa học và Công nghệ 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tư pháp 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Tài chính 
Sở Nội vụ 
Sở Thông tin và Truyền thông 

10140/VPCP-KTTH 18-10-2018 Văn phòng Chính phủ V/v đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 1092/SY-VP

Sở Tài chính 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

1380/QĐ-TTg 18-10-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Phê duyệt `Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí` 1102/SY-VP

UBND cấp xã 
Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 

95/2018/TT-BTC 17-10-2018 Bộ Tài chính Thông tư Bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 1154/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Bộ đội biên phòng tỉnh 
Ban Quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tư pháp 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Sở Y tế 
Sở Công Thương 

1366/QĐ-TTg 17-10-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo `Quỹ vì biển, đảo Việt Nam` 1191/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 
Thường trực Tỉnh uỷ 

146/2018/NĐ-CP 17-10-2018 Chính phủ Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế 1100/SY-VP

Hiệp hội DN tỉnh 
Các huyện, thành phố 
Các Đoàn thể nhân dân tỉnh 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 
Văn phòng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh ủy 

717/TB-BCĐĐHG 17-10-2018 Ban chỉ đạo điều hành giá Sao y Thông báo số 717/TB-BCĐĐHG ngày 17/10/2018 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 28 tháng 9 năm 2018 1110/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 

2227/QĐ-BGTVT 17-10-2018 Bộ Giao thông vận tải Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông 1108/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Ban Quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 
Sở Xây dựng 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Công Thương 
Sở Giao thông Vận tải 

1365/QĐ-TTg 17-10-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Về việc tổ chức và hoạt động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” 1077/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 
Thường trực Tỉnh ủy 

11838/BGTVT-TC 17-10-2018 Bộ Giao thông vận tải V/v Rà soát, đánh giá các tiêu chí phân bổ nguồn 35% phí SDĐB cho các Quỹ địa phương và đề xuất thực hiện năm 2018 1109/SY-VP

Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Tài chính 
Sở Giao thông Vận tải 

4665/TB-BVHTTDL 16-10-2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thông báo về việc triệu tập các đơn vị, địa phương tham gia Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ X tại tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2018 1073/SY-VP

Sở Nội vụ 
Sở Tài chính 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

145/2018/NĐ-CP 16-10-2018 Chính phủ Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP 1088/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
Sở Y tế 
Sở Tài chính 
Sở Giáo dục và Đào tạo 
Thường trực Tỉnh ủy 

144/2018/NĐ-CP 16-10-2018 Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định về vận tải đa phương thức 1076/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Tài chính 
Sở Giao thông Vận tải 

14/2018/TT-BTP 16-10-2018 Bộ Tư pháp Thông tư Ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên 1121/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Thông tin và Truyền thông 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Tài chính 
Sở Nội vụ 
Sở Tư pháp 

129/NQ-CP 16-10-2018 Chính phủ Nghị quyết phê duyết kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Dân tộc; Môi trường; Ngân hàng, tiền tệ và 23 đề mục 1072/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 

13/2018/TT-BTTTT 15-10-2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp giấp phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng 1085/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

395/TB-VPCP 15-10-2018 Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn 1057/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 

14/2018/TT-BTTTT 15-10-2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính 1105/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Đoàn thể nhân dân tỉnh 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

11/2018/TT-BTTTT 15-10-2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS 1086/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Khoa học và Công nghệ 
Sở Nội vụ 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Tài chính 
Sở Công Thương 
Sở Thông tin và Truyền thông 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

143/2018/NĐ-CP 15-10-2018 Văn phòng Chính phủ Nghị định 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật BHXH và Luật AT, VSLĐ về BHXH bắt buộc đối với người LĐ là CD nước ngoài ở Việt Nam 1118/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Ngoại vụ 
Sở Nội vụ 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
Thường trực Tỉnh ủy 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

5104/BNV-CCVC 15-10-2018 Bộ Nội vụ thông báo danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên cao cấp năm 2018 1079/SY-VP

Sở Khoa học và Công nghệ 
Sở Nội vụ 

3930/BTP-PBGDPL 15-10-2018 Bộ Tư pháp V/v Phối hợp thực hiện thông tin truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 1094/SY-VP

Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh 
Các huyện, thành phố 
Các Đoàn thể nhân dân tỉnh 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 

04/CT-BTC 15-10-2018 Bộ Tài chính Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng ngành thuế quản lý 1082/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Tài chính 

33/2018/TT-BVHTTDL 15-10-2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thông tư Quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu 1178/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Ban Dân tộc 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn 

12/2018/TT-BTTTT 15-10-2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định mức giá cước tối da dịch vụ bưu chính phổ cập 1087/SY-VP

Các đoàn thể tỉnh 
Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 
Thường trực Tỉnh ủy 

15/2018/TT-BLĐTBXH 12-10-2018 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Sao y Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình 1182/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, Ngành tỉnh 

9928/VPCP-KTTH 12-10-2018 Văn phòng Chính phủ V/v vốn thực hiện các dự án của các tỉnh: Quảng Nam, Lạng Sơn, Tây Ninh, Long An, Nam Định 1063/SY-VP

Ban Quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 
Sở Tài chính 
Sở Giao thông Vận tải 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

35/2018/TT-BCT 12-10-2018 Bộ Công thương Thông tư quy định về nội ung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường 1129/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 

3683/QĐ-BCT 11-10-2018 Bộ Công thương Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn , cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường 1090/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 

5263/CV-BTGTW 11-10-2018 Ban tuyên giáo trung ương V/v bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí 1062/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Hội nhà báo 
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 
Báo Lạng Sơn 
Sở Thông tin và Truyền thông 
Sở Nội vụ 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

3086/QĐ-BTNMT 11-10-2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quyết định về việc Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai, môi trường địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TNMT 1065/SY-VP

Sở Tài nguyên và Môi trường

34/2018/TT-BCT 11-10-2018 Bộ Công thương Thông tư Quy định về việc nghiệm thu, kiểm tra khối lượng đất đá bóc trong khai thác bằng phương pháp lộ thiên 1091/SY-VP

Sở Xây dựng 
Sở Công Thương 
Sở Tài nguyên và Môi trường 

11487/BGTVT-KCHT 11-10-2018 Bộ Giao thông vận tải V/v quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường cao tốc 1068/SY-VP

Cty CP BOT BG-LS 
UBND thành phố 
UBND huyện Cao Lộc 
UBND huyện Hữu Lũng 
UBND huyện Chi Lăng 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
văn phòng Ban ATGT tỉnh 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
Sở Xây dựng 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

3085/QĐ-BTNMT 10-10-2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quyết định Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và môi trường triển khai Quyết định số 807/QĐ-TTg ngày 3/7/2018 của Thủ tướng CP về phê duyệt Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đ 1089/SY-VP

Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Khoa học và Công nghệ 
Sở Tài chính 

29/CT-TTg 09-10-2018 Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư 1052/SY-VP

UBND thành phố
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Công an tỉnh Lạng Sơn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Xây dựng
Sở Tài chính
Sở Kế hoạch và Đầu tư

12/2018/TT-BNV 09-10-2018 Bộ Nội vụ Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 1078/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 

142/2018/NĐ-CP 09-10-2018 Chính phủ Nghị định Sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1056/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 
Thường trực Tỉnh ủy 

9787/VPCP-KSTT 09-10-2018 Văn phòng Chính phủ V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020 1061/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Văn phòng điều phối BCĐ Chuơng trình xây dựng NTM tỉnh Lạng Sơn 
Sở Thông tin và Truyền thông 
Sở Nội vụ 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

141/2018/NĐ-CP 08-10-2018 Chính phủ Nghị định sửa đổi một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp 1047/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 

55/QLN-ĐP 08-10-2018 Bộ Tài chính V/v Hợp đồng cho vay lại giữa Bộ Tài chính và UBND tỉnh Lạng Sơn về việc sử dụng một phần khoản tín dụng số 2982-VIE(COL), của ngân hàng phát triển Châu á (ADB) tài trợ cho tiểu Dự án chuẩn bị dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Lạng Sơn 1135/SY-VP

Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

140/2018/NĐ-CP 08-10-2018 Chính phủ Nghị định Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 1053/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Đoàn thể nhân dân tỉnh 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 
Uỷ ban MTQT Việt Nam tỉnh Lạng Sơn 
HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh ủy 

26/2018/TT-BGDĐT 08-10-2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non 1299/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn 

138/2018/NĐ-CP 08-10-2018 Chính phủ Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CPngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe 1046/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Văn phòng Ban ATGT tỉnh 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Xây dựng 
Sở Tài chính 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Giao thông Vận tải 

125/NQ-CP 08-10-2018 Chính phủ NQ số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ...về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội 1099/SY-VP

Báo Lạng Sơn 
Các huyện, thành phố 
Các Đoàn thể nhân dân tỉnh 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 
Uỷ ban MTQT Việt Nam tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh ủy 

1836/QĐ-BTC 08-10-2018 Bộ Tài chính Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục thuế trực thuộc Tổng cục Thuế 1168/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

137/2018/NĐ-CP 08-10-2018 Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư 1036/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Nội vụ 
Sở Tư pháp 

25/2018/TT-BGDĐT 08-10-2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non 1300/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn 

139/2018/NĐ-CP 08-10-2018 Chính phủ Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. 1075/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Tài chính 
Sở Giao thông Vận tải 

124/NQ-CP 06-10-2018 Chính phủ Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2018 1032/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 
BT, PBT Tỉnh ủy 

17/HD-BTCTW 05-10-2018 Ban chấp hành trung ương - Ban tổ chức Hướng dẫn thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng uỷ với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp theo Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư khoá XII 1080/SY-VP

Hiệp hội DN tỉnh 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Tài chính 
Sở Nội vụ 

93/2018/TT-BTC 05-10-2018 Bộ Tài chính Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng, Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu huỷ, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễ 1067/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Ban Quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải 
Sở Ngoại vụ 
Sở Tài chính 
Sở Công Thương 

31/2018/TT-BCT 05-10-2018 Bộ Công thương Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện 1048/SY-VP

Cty điện lực Lạng Sơn 
Các huyện, thành phố 

31/2018/TT-BVHTTDL 05-10-2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thông tư Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bắn súng thể thao 1192/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn 
Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 

9624/VPCP-KTTH 05-10-2018 Văn phòng Chính phủ V/v đề nghị của UBND các tỉnh; Lào Cai, Lạng Sơn 1040/SY-VP

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Sở Giao thông Vận tải
Sở Tài chính
Sở Kế hoạch và Đầu tư

08/BCĐTW-VPBCĐTW 05-10-2018 Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương V/v hướng dẫn nghiệm thu sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và danh sách địa bàn điều tra 1051/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Công Thương 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Sở Giao thông Vận tải 
Sở Tài chính 
Sở Tài nguyên và Môi trường 

7324/UBND-VX4 05-10-2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh V/v thay đổi thời gian tiếp sóng Truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc Tuần Văn hoá Thể thao và các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh lần thứ II 1028/SY-VP

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 
Sở Thông tin và Truyền thông 

08/2018/TT-BXD 05-10-2018 Bộ Xây dựng Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam 1158/SY-VP

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
Các huyện, thành phố 
Sở Giáo dục và Đào tạo 
Sở Y tế 
Sở Công Thương 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Sở Giao thông Vận tải 

136/2018/NĐ-CP 05-10-2018 Chính phủ Nghị định Sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường 1033/SY-VP

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải 
Sở Xây dựng 
Sở Công Thương 
Sở Tài chính 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

582/NQ-UBTVQH14 05-10-2018 Ủy ban thường vụ Quốc hội Nghị quyết về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài 1054/SY-VP

Sở Tài chính 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

32/2018/TT-BVHTTDL 05-10-2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thông tư Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng rổ 1193/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn 
Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn

135/2018/NĐ-CP 04-10-2018 Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 1029/SY-VP

Hội Khuyến học tỉnh 
Hiệp hội DN tỉnh 
Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 

5574/MTTW-BTT 04-10-2018 Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Về việc phối hợp triển khai các hoạt động vì người nghèo năm 2018 1039/SY-VP

Sở Thông tin và Truyền thông 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
Ban vận động Quỹ Vì người nghèo 
Uỷ ban MTQT Việt Nam tỉnh Lạng Sơn 

148/2018/TT-BQP 04-10-2018 Bộ Quốc phòng Thông tư Quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 1055/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh ủy 

580/2018/UBTVQH14 04-10-2018 Ủy ban thường vụ Quốc hội Nghị quyết về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 1043/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 
Văn phòng HĐND Lạng Sơn 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
Văn phòng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lạng Sơn 
HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh ủy 

1367/QĐ-LĐTBXH 04-10-2018 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quyết định phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 1237/SY-VP

UBND cấp xã 
Các huyện, thành phố 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 

476/HBT 04-10-2018 Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam V/v thực hiện chủ trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức hội trên địa bàn 1081/SY-VP

Hội Bảo trợ người Khuyết tật và BVQLNTD
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Sở Nội vụ
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn

1299/QĐ-TTg 03-10-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Đề án Xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025 1149/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Hội cựu chiến binh tỉnh 
Hội khuyến học tỉnh 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 
Các Đoàn thể nhân dân tỉnh 
Thường trực Tỉnh uỷ 

2464/BXD-KTXD 03-10-2018 Bộ Xây dựng V/v hướng dẫn áp dụng phụ cấp không ổn định sản xuất vào đơn giá nhân công xây dựng 1020/SY-VP

Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn 
Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 

30/2018/TT-BVHTTDL 03-10-2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, thể thao và Du lịch 1138/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Tư pháp 

7007/BKHĐT-KTDV 03-10-2018 Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v xử lý các kiến nghị của UBND tỉnh Lạng Sơn tại Hội nghị xuất khẩu ngày 23/4/2018s 1023/SY-VP

Ban Quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Sở Giao thông Vận tải 
Sở Tài chính 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

7491/NHNN-TD 03-10-2018 Ngân hàng nhà nước Việt Nam V/v Phối hợp đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 1021/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Ngân hàng Nhà nước 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Sở Công Thương 
Sở Tài chính 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

11177/BGTVT-KHĐT 03-10-2018 Bộ Giao thông vận tải V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ 1069/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Ban Quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 
Sở Tài chính 
Sở Công Thương 
Sở Xây dựng 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Giao thông Vận tải 

1665/TTCP-PC 02-10-2018 Thanh tra chính phủ V/v tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo 2018 1019/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 

12008/BTC-QLCS 02-10-2018 Bộ Tài chính Sao y Văn bản số 12008/BTC-QLCS ngày 02/8/2018 của Bộ Tài chính về mua xe ô tô phục vụ công tác năm 2018 1027/SY-VP

Các Đoàn thể nhân dân tỉnh 
Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 

92/2018/TT-BTC 02-10-2018 Bộ Tài chính Thông tư Sửa đổi , bổ sung một số điều của Thông tư số 89/2015/TT-BTC ngày 11/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữu quốc gia 1130/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tư pháp 
Sở Công Thương 

11120/BGTVT-KHĐT 02-10-2018 Bộ Giao thông vận tải V/v phương án xây dựng cầu Pắc Luồng trên QL.3B tỉnh Lạng Sơn thuộc Dự án Tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2 1044/SY-VP

UBND huyện Tràng Định 
Sở Tài chính 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Giao thông Vận tải 

12006/BTC-QLCS 02-10-2018 Bộ Tài chính sao y Công văn 12006/BTC-QLCS ngày 02/10/2018 của Bộ Tài chính về việc thông báo việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công 1026/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Đoàn thể nhân dân tỉnh 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 

5677/TCHQ-ĐTCBL 01-10-2018 Tổn cục Hải quan V/v thời gian kiểm tra công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm năm 2018 1045/SY-VP

Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Y tế 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

132/2018/NĐ-CP 01-10-2018 Chính phủ Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài 1010/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 

133/2018/NĐ-CP 01-10-2018 Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 1015/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các đoàn thể tỉnh 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 
Thường trực Tỉnh ủy 

30/2018/TT-BCT 01-10-2018 Bộ Công thương Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo 1025/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Ban Quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Sở Ngoại vụ 
Sở Công Thương 

383/TB-VPCP 01-10-2018 Văn phòng Chính phủ Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính 1008/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 

3963/QĐ-BGDĐT 01-10-2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật 1074/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
Sở Giáo dục và Đào tạo 
Sở Nội vụ 

1285/QĐ-TTg 01-10-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Phê duyệt Đề án phát triển nguồn tin Khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 1013/SY-VP

Hội KHKT tỉnh 
Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 

1288/QĐ-TTg 01-10-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Phê duyệt Đề án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng 1011/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

1281/QĐ-TTg 01-10-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc sửa đổi Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 26/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 14/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam 1009/SY-VP

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 
Sở Nội vụ 
Sở Tài chính 
Sở Thông tin và Truyền thông 

131/2018/NĐ-CP 29-09-2018 Chính phủ Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 1006/SY-VP

Hiệp hội DN tỉnh
Liên đoàn Lao động tỉnh
Bảo hiểm xã hội tỉnh
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn
Cục thuế tỉnh Lạng Sơn
Ngân hàng Nhà nước
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Sở Công Thương
Sở Xây dựng
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Nội vụ
Sở Tài chính
Sở Kế hoạch và Đầu tư

89/2018/TT-BTC 28-09-2018 Bộ Tài chính Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 91/2012/TT-BTC ngày 30/ tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của các Ban Chỉ đạo Cuộc vận động ` Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ` 1241/SY-VP

Sở Công Thương;

UBND các huyện, thành phố;

1526/KN-UBTP14 28-09-2018 Quốc hội khóa XIV - Ủy ban tư pháp Kiến nghị của Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội về thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người 1012/SY-VP

Thường trực Tỉnh ủy 
Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Lạng Sơn 
bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Y tế 
Sở Giáo dục và Đào tạo 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Sở Thông tin và Truyền thông 
Sở Ngoại vụ 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

90/2018/TT-BTC 28-09-2018 Bộ Tài chính Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ 1215/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 

687/TB-KTNN 28-09-2018 Kiểm toán nhà nước Thông báo kết quả kiểm toán tại Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 1035/SY-VP

Cục thuế tỉnh Lạng Sơn 
Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
Sở Tài chính 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

91/2018/TT-BTC 28-09-2018 Bộ Tài chính Thông tư Hướng dẫn lập, quản lý sử dụng kinh phí thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất nămg lượng tối thiểu 1213/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn 

23/2018/TT-BGDĐT 28-09-2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư ban hành Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông 1049/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Tv HĐ GDQPAN tỉnh 
HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh ủy 

88/2018/TT-BTC 28-09-2018 Bộ Tài chính Thông tư Quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà thầu đầu tư 1156/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Sở Công Thương 
Sở Xây dựng 
Sở Giao thông Vận tải 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

10981/BGTVT-KHĐT 28-09-2018 Bộ Giao thông vận tải V/v tham gia ý kiến đối với đề nghị của UBND tỉnh Lạng Sơn 1041/SY-VP

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
Sở Giao thông Vận tải 
Sở Tài chính 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

130/2018/NĐ-CP 27-09-2018 Chính phủ Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 1014/SY-VP

Báo Lạng Sơn 
Các đoàn thể tỉnh 
Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 
HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh ủy 

2805/QĐ-BKHCN 27-09-2018 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định về việc thay đổi tên Tổ chức chủ trì tại danh mục các dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi 1034/SY-VP

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Sở Khoa học và Công nghệ 

379/TB-VPCP 27-09-2018 Văn phòng Chính phủ Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ủy ban tại Phiên họp thứ nhất ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 1017/SY-VP

Bưu điện Lạng Sơn 
VNPT Lạng Sơn 
Viettel Lạng Sơn 
Các đoàn thể tỉnh 
Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 
HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh ủy 

28/2018/TT-BCT 27-09-2018 Bộ Công thương Thông tư quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh 1093/SY-VP

Cty Điện lực Lạng Sơn 
Sở Tư pháp 
Sở Tài chính 
Sở Công Thương

401/QĐ-UBQGCPĐT 27-09-2018 Ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử Quyết định Phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 4 tháng cuối năm 2018 998/SY-VP

TV BCĐ CNTT tỉnh 

2813/QĐ-BKHCN 27-09-2018 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025; `Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0` 1030/SY-VP

Các Đoàn thể nhân dân tỉnh 
Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật tỉnh 
Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 

1259/QĐ-TTg 27-09-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu` Nghệ nhân Nhân dân`, `Nghệ nhân Ưu tú`, trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 2 1016/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Hội Văn học Nghệ thuật 
Sở Tài chính 
Sở Nội vụ 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh ủy 

3277/HD-BTTTT 27-09-2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam 1004/SY-VP

Các huyện, thành phố
Các Sở, Ban, ngành tỉnh

13/2018/TT-BTP 26-09-2018 Bộ Tư pháp Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý 1024/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Nội vụ 
Sở Tài chính 
Sở Tư pháp 

2084/QĐ-BGTVT 26-09-2018 Bộ Giao thông vận tải Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải 1115/SY-VP

Sở Giao thông Vận tải 

1596/CVM-ĐTXD 26-09-2018 Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP V/v triển khai dự án BTGPMB và ranh giới dự án Mở rộng nâng công suất mỏ than Na Dương 1022/SY-VP

UBND huyện Lộc Bình 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Sở Xây dựng 
Sở Công Thương 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

1255/QĐ-TTg 26-09-2018 Thủ tướng Chính phủ uyết định phê duyệt đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp 993/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các sở, ban, ngành 

28/2018/TT-BVHTTDL 26-09-2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thông tư Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Leo núi thể thao 1096/SY-VP

Sở Giao thông Vận tải 
Sở Xây dựng 
Các huyện, thành phố 
Sở Thông tin và Truyền thông 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Tài chính 
Sở Nội vụ 
Sở Khoa học và Công nghệ 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

99/SY-VPQH 26-09-2018 Văn phòng Quốc hội Nghị quyết về Biểu thuế bảo vệ môi trường 1128/SY-VP

Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn 
Cục thuế tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công Thương 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
Sở Tài chính 

78/TB-BKHĐT 26-09-2018 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông báo kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tại Hội nghị trực tuyến Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 24 tháng 9 năm 2018 1003/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 

1254/QĐ-TTg 26-09-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một ASEAN, cải cách kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020 994/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các sở, ban, ngành 

41/2018/QĐ-TTg 25-09-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quy định chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cáu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính 987/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các sở, ban, ngành 
Thường trực Tỉnh ủy 

10772/BGTVT-VT 25-09-2018 Bộ Giao thông vận tải V/v Chấp thuận Công ty Cổ phần Việt Nam Travel Mart tổ chức đoàn xe Caravan cho khách quốc tịch Malaysia vào tham gia giao thông tại Việt Nam 992/SY-VP

UBND thành phố 
UBND huyện Cao Lộc 
UBND huyện Chi Lăng 
UBND huyện Hữu Lũng 
Văn phòng Ban ATGT tỉnh 
Bô chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Ngoại vụ 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Sở Giao thông Vận tải 

1235/QĐ-TTg 25-09-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 995/SY-VP

các cá nhân đơn vị liên quan 
Các cơ quan TV Ban TĐKT tỉnh 
Thanh tra tỉnh 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Sở Tài chính 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Ban Thi đua Khen thuởng tỉnh Lạng Sơn 
Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nội vụ 

1240/QĐ-TTg 25-09-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1240/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 về sửa đổi, bổ sung Điều 1, Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 19/7/20116 991/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Hội Văn học Nghệ thuật 
Sở Tài chính 
Sở Giáo dục và Đào tạo 
Sở Ngoại vụ 
Sở Nội vụ 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

1234/QĐ-TTg 25-09-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 04 tập thể thuộc tỉnh Lạng Sơn. 996/SY-VP

Trường THPT Bắc Sơn 
Trường Trung học cơ sở thị trấn Thất Khê 
Trường MN xã Vân Nham 
Trường MN xã Tú Xuuyeen 
Các cơ quan HĐTĐKT tỉnh 
Thanh tra tỉnh 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Nội vụ 

1227/QĐ-TTg 24-09-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh 982/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các sở, ban, ngành 

128/2018/NĐ-CP 24-09-2018 Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa 997/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
Sở Xây dựng 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Giao thông Vận tải 

3593/BTP-PLHSHC 24-09-2018 Bộ Tư pháp V/v triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin 1002/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, Ban, ngành tỉnh 

2074/QĐ-BGTVT 24-09-2018 Bộ Giao thông vận tải Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải 1211/SY-VP

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn 

3789/CT-BGDĐT 24-09-2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo Chỉ thị số 3798/CT-BGDĐT về việc sử dụng SGK và STK trong các cơ sỏ giáo dục phổ thông 990/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Hội Khuyến học tỉnh 

129/2018/NĐ-CP 24-09-2018 Chính phủ Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng 988/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Tài chính 
Sở Nội vụ 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn 
Văn phòng Tỉnh uỷ 
THường trực HĐND tỉnh 
Thường trực Tỉnh ủy 

1226/QĐ-TTg 24-09-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Thành lập Hội đồng Quy hoạch quốc gia 972/SY-VP

Sở Xây dựng 
Sở Công Thương 
Sở Giáo dục và Đào tạo 
Sở Giao thông Vận tải 
Sở Khoa học và Công nghệ 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Sở Nội vụ 
Sở Ngoại vụ 
Sở Tư pháp 
Sở Tài chính 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
Sở Thông tin và Truyền thông 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Sở Y tế 
Thanh tra tỉnh 

397/QĐ-BCĐQGKCNĐ 21-09-2018 Ban chỉ đạo quốc gia không còn nạn đói ở Việt Nam đến năm 2025 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành động “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025 975/SY-VP

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

1397/QĐ-BKHĐT 21-09-2018 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa chữa, bổ sung, bãi bỏ,huỷ bỏ, huỷ công khai lĩnh vực đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức n 1005/SY-VP

UBND cấp xã 
Các huyện, thành phố 
Hiệp hội DN tỉnh 
Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn 
Ban Quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

9151/VPCP-QHĐP 21-09-2018 Văn phòng Chính phủ V/v thực hiện ý kiến của Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trong chuyến đi thăm và làm việc với tỉnh Lạng Sơn 978/SY-VP

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nội vụ 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
Sở Ngoại vụ 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Sở Công Thương 
Sở Tài chính 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

1222/QĐ-TTg 21-09-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Về việc thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ 976/SY-VP

Thanh tra tỉnh 
TV Tổ công tác CT UBND tỉnh 
Thường trực HĐND tỉnh 
Thường trực Tỉnh uỷ 

1221/QĐ-TTg 21-09-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017 1104/SY-VP

Cty Điện lực Lạng Sơn 
UBND thành phố 
UBND huyện Hữu Lũng 
UBND huyện Chi Lăng 
UBND huyện Lộc Bình 
UBND huyện Cao Lộc 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
Sở Công Thương 
Sở Tài chính 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

127/2018/NĐ-CP 21-09-2018 Chính phủ Nghị định Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục 979/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các đoàn thể tỉnh 
Các sở, ban, ngành 
Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh 
Thường trực Tỉnh uỷ 

08/CV-BTC 21-09-2018 Ban tổ chức liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất và lễ hội Thành Tuyên năm 2018 Công văn về việc dừng tổ chức liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018 952/SY-VP

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 
Báo Lạng Sơn 
Sở Thông tin và Truyền thông 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

3311 21-09-2018 Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Vụ kinh tế đối ngoại V/v Dự thảo Biên bản hội đàm khảo sát hiện trường công tác nghiên cứu khả thi Dự án cải thiện điều kiện giáo dục cơ sở tại 4 tỉnh miền Bắc Việt Nam sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Trung Quốc 989/SY-VP

Sở Ngoại vụ 
Sở Giáo dục và Đào tạo 
Sở Tài chính 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

126/2018/NĐ-CP 20-09-2018 Chính phủ Nghị định 126/2018/NĐ-CP Quy định về thành lập và hoạt động của cơ sỏ văn hoá nước ngoài tại Việt Nam 980/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Ban Quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài chính 
Sở Xây dựng 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Ngoại vụ 
Sở Nội vụ 
Sở Tư pháp 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Thường trực HĐND tỉnh 
Thường trực Tỉnh ủy 

704/BS-VPTU 20-09-2018 Tỉnh ủy Lạng Sơn Thông báo kết luận của Đồng chí Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương tại Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo 1070/SY-VP

Cục Thi hành án Dân sự tỉnh 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tư pháp 

1213/QĐ-TTg 20-09-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Về việc bổ sung Thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2016-2020 961/SY-VP

các cơ quan TV HĐ TĐKT tỉnh 
Các huyện, thành phố 
Ban Thi đua Khen thuởng tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nội vụ 

2057a/QĐ-BGTVT 20-09-2018 Bộ Giao thông vận tải Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải 1151/SY-VP

Sở Giao thông Vận tải 

1214/QĐ-TTg 20-09-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ 962/SY-VP

TV BCĐ CCHC tỉnh 
Thanh tra tỉnh 
Ban Tổ chức Tỉnh uỷ 
Thường trực Tỉnh uỷ 

3684/QĐ-BGDĐT 20-09-2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch chi tiết ngân sách Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 (khoản vay chính sách) 1031/SY-VP

Sở Giáo dục và Đào tạo 
Sở Tài chính 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

1900/QĐ-BTL 19-09-2018 Bộ Tư lệnh quân khu I Quyết định về việc kiện toàn, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ 965/SY-VP

TV BCĐ 515 tỉnh 

1205/QĐ-TTg 19-09-2018 Thủ tướng Chính phủ Sao y Quyết định Điều chỉnh mức vay tín dungj tối đa thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 958/SY-VP

Các huyện thành phố 
Đoàn TNCS HCM tỉnh 
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 
Hội Cựu Chiến binh tỉnh 
Hội Nông dân tỉnh 
Ngân hàng Nhà nước 
Chi nhánh NHCSXH tỉnh 
Ban Dân tộc 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Sở Tài chính 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

124/2018/NĐ-CP 19-09-2018 Chính phủ Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại 951/SY-VP

Cục Thi Hành án dân sự tỉnh 
Thanh tra tỉnh 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Nội vụ 
Sở Công Thương 
Sở Tài chính 
Sở Tư pháp 

27/2018/TT-BCT 19-09-2018 Bộ Công thương Thông tư Bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắng máy phân khối lớn từ 175cm3 trở lên 983/SY-VP

Hiệp hội DN tỉnh 
Các huyện, thành phố 
Cục thuế tỉnh Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Ban Quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 
Sở Ngoại vụ 
Sở Giao thông Vận tải 

125/2018/NĐ-CP 19-09-2018 Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đườ 981/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
Ban Quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 
Văn phòng Ban ATGT tỉnh 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Tài chính 
Sở Xây dựng 
Sở Giao thông Vận tải 

51/2018/TT-BGTVT 19-09-2018 Bộ Giao thông vận tải Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay 1001/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
Sở Xây dựng 
Sở Giao thông Vận tải 

422/TTTT-QTHTTT 19-09-2018 Bộ Nội vụ V/v triển khai thử nghiệm Hệ thống đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức trực tuyến của Bộ Nội vụ 974/SY-VP

Sở Tư pháp 
Sở Thông tin và Truyền thông 
Sở Nội vụ 

1207/QĐ-TTg 19-09-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 cho các địa phương để xử lý cấp bách các công trình hồ chứa bị hư hỏng do ảnh hưởng bão, lũ năm 2017 và các hồ có nguy cơ mất an toàn cao trong mùa mưa, lũ năm 2018 957/SY-VP

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Sở Tài chính 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

5127/BTNMT-TCCB 19-09-2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Kéo dài thời gian nộp hồ sơ dự thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý của Bộ Tài nguyên và môi trường tỉnh 967/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
Sở Nội vụ 

27/2018/TT-BVHTTDL 19-09-2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thông tư Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng ném 1097/SY-VP

Sở Xây dựng 
Sở Thông tin và Truyền thông 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Tài chính 
Sở Khoa học và Công nghệ 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

4225/VBHN-BVHTTDL 18-09-2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thông tư Quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hoá của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 1098/SY-VP

Hội Văn học Nghệ thuật 
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 
Sở Thông tin và Truyền thông 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Công Thương 
Sở Tài chính 
Sở Khoa học và Công nghệ 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

1898/QĐ-BTL 18-09-2018 Bộ Tư lệnh quân khu I Quyết định Về việc kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 973/SY-VP

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ 

3377/QĐ-BCT 18-09-2018 Bộ Công thương Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hoá chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương 1210/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Bộ chỉ huy Bộ đội biên Phòng tỉnh Lạng Sơn 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn 
Ban Quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn 
Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn 

122/2018/NĐ-CP 17-09-2018 Chính phủ Nghị định của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu `Gia đình văn hóa`, `Thôn văn hóa`, `Làng văn hóa`, `ấp văn hóa`, `Bản văn hóa`, `Tổ dân phố văn hóa` 960/SY-VP

Thường trực Tỉnh uỷ 
Các huyện, thành phố 
Các đoàn thể tỉnh 
Các sở, ban, ngành 
Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh 

123/2018/NĐ-CP 17-09-2018 Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp 971/SY-VP

Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
Sở Công Thương 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
UBND huyên Bình Gia 
UBND huyện Đình Lập 
UBND huyện Bắc Sơn 
UBND huyện Cao Lộc 
UBND huyện Chi Lăng 
UBND huyện Hữu Lũng 
UBND huyện Lộc Bình 
UBND huyện Tràng Định 
UBND huyện Văn Lãng 
UBND huyện Văn Quan 
UBND thành phố 
UBND tỉnh Lạng Sơn 

1256/CĐ-TTg 15-09-2018 Thủ tướng Chính phủ Công điện về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 6 và mưa lũ 923/SY-VP

Cơ quan TV BCH PCTT &TKCN tỉnh 
Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành

8835/VPCP-KTTH 14-09-2018 Văn phòng Chính phủ V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng vốn tại doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp Quý I/2018 950/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
Sở Nội vụ 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Tài chính 

11/2018/TT-BNV 14-09-2018 Bộ Nội vụ Thông tư ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam 1007/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giáo dục và Đào tạo 
Sở Tư pháp 
Đoàn TNCS HCM tỉnh 
Uỷ ban MTQT Việt Nam tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh ủy 

09/2018/TT-BTMNT 14-09-2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 1060/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Công Thương 
Sở Tài chính 
Sở Khoa học và Công nghệ 

08/2018/TT-BTNMT 14-09-2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 1058/SY-VP

Các huyện, thành phố
Công an tỉnh Lạng Sơn
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Công Thương
Sở Tài chính
Sở Kế hoạch và Đầu tư

3447/BTP-KTrVB 14-09-2018 Bộ Tư pháp V/v kiểm tra, xử lý văn bản theo chỉ đạo của Chính phủ 949/SY-VP

Sở Ngoại vụ 
Sở Giao thông Vận tải 
Sở ᅠXây dựng 
Sở Tài chính 
Sở Tư pháp 

26/2018/TT-BCT 14-09-2018 Bộ Công thương Thông tư Sửa đổi, bổ sung Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/ tháng 6 năm 2014 của Bộ Công thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc 984/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Tài chính 

23/2018/TT-BYT 14-09-2018 Bộ Y tế Thông tư Quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế 977/SY-VP

UBND huyên Bình Gia 
UBND huyện Đình Lập 
UBND huyện Bắc Sơn 
UBND huyện Cao Lộc 
UBND huyện Chi Lăng 
UBND huyện Hữu Lũng 
UBND huyện Lộc Bình 
UBND huyện Tràng Định 
UBND huyện Văn Lãng 
UBND huyện Văn Quan 
UBND thành phố 
các cơ quan TV BCĐ ATTP tỉnh 

7096/BNN-TCLN 13-09-2018 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo kiệt sang trồng rừng sản xuất 924/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 

121/2018/NĐ-CP 13-09-2018 Chính phủ Sao y Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương 955/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Liên đoàn Lao động tỉnh 
Sở Tài chính 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

120/2018/NĐ-CP 13-09-2018 Chính phủ Nghị định Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 953/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 

84/2018/TT-BTC 13-09-2018 Bộ Tài chính Thông tư Quy định mẫu biểu báo cáo và công bố thông tin về nợ công 1217/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 

4971/BTNMT-TCCB 13-09-2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Tổ chức bộ máy ngành tài nguyên và môi trường tại địa phương 932/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 
Ban Tổ chức Tỉnh uỷ 
Thường trực Tỉnh uỷ 

10/2018/TT-BNV 13-09-2018 Bộ Nội vụ Sao y Thông tư Quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp 956/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Hội nông dân tinh 
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 
Liên đoàn Lao động tỉnh 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Sở Giáo dục và Đào tạo 
Sở Tài chính 
Sở Nội vụ 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

574/NQ-UBTVQH14 13-09-2018 Ủy ban thường vụ Quốc hội Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát ` Việc thực hiện Chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018 966/SY-VP

Các sở ngành TV BCĐ XDNTM tỉnh 
Các huyện, thành phố 
Các sở, ban, ngành 

575/NQ-UBTVQH14 13-09-2018 Ủy ban thường vụ Quốc hội Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát ` Việc thực hiện chính sách về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngaòi ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018 ) 944/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Ngân hàng Nhà nước 
Sở Tư pháp 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Tài chính 

09/2018/TT-BNV 13-09-2018 Bộ Nội vụ Thông tư Quy định mã số ngạch công chức quản lý thị trường 969/SY-VP

Sở Công Thương
Sở Nội vụ

119/2018/NĐ-CP 12-09-2018 Chính phủ Nghị định quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ 929/SY-VP

Hiệp hội DN tỉnh 
Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành

4522/BNV-VP 12-09-2018 Bộ Nội vụ trả lời một số kiến nghị của tỉnh Phú Yên 943/SY-VP

Sở, ban, ngành 
Các huyện, thành phố 

118/2018/NĐ-CP 12-09-2018 Chính phủ Nghị định quy định về công tác kết hợp quân dân y 930/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Đoàn Kinh tế QP 338, QKI 
Bộ đội biên phòng Lạng Sơn 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn 
Sở Y Tế Lạng Sơn 
Văn phòng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ 

26/2018/TT-BVHTTDL 11-09-2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hoá quôc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hoá của Bộ Văn hoá 1106/SY-VP

Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Thông tin và Truyền thông 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Công Thương 
Sở Tài chính 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

49/2018/TT-BGTVT 11-09-2018 Bộ Giao thông vận tải Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2012/TT-BGTVT ngày 06/09/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về lắp đặt báo hiệu kilômét - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa 986/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Sở Giao thông Vận tải 

117/2018/NĐ-CP 11-09-2018 Chính phủ Nghị định về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 928/SY-VP

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 
Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 

3381/QĐ-BVHTTDL 10-09-2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định của Bộ VHTT,DL phê duyệt phương án đơn giản hoá chế độ báo cáo định kỳ 968/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Tài chính 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Nội vụ 
Sở Tư pháp 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

195-BS/TU 10-09-2018 Tỉnh ủy Lạng Sơn Quy định việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng 939/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 

40/2018/QĐ-TTg 10-09-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư 942/SY-VP

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 

8616/VPCP-CN 10-09-2018 Văn phòng Chính phủ V/v thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động của các lò gạch đất sét nung sử dụng công nghệ lạc hậu và thực hiện các dự án sản xuất gạch đất sét nung 931/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 

119/NQ-CP 09-09-2018 Chính phủ Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 08 năm 2018 938/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 
BT, PBT TTTU 

1124/QĐ-TTg 08-09-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Về việc phê duyệt Danh sách thành viên ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Chủ tịch ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 945/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 
Thường trực HĐND tỉnh 
Thường trực Tỉnh uỷ 

340/TB-VPCP 07-09-2018 Văn phòng Chính phủ Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Diễn đàn Phát triển Dân tộc Thiểu số năm 2018 chủ đề: “Sâm Ngọc Linh - Tiếp cận Chuỗi giá trị trong phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số”. 919/SY-VP

Ban dân tộc 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn 
Sở Y Tế Lạng Sơn 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 

313/KH-UBTVQH14 07-09-2018 Ủy ban thường vụ Quốc hội Kế hoạch Triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội năm 2019 897/SY-VP

Các huyện, thành phố
Các Sở, ban, ngành

116/2018/NĐ-CP 07-09-2018 Chính phủ Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn 917/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ 
Ngân hàng Nhà nước 
Liên minh HTX tỉnh 
Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh 

682-BS/VPTU 06-09-2018 Tỉnh ủy Lạng Sơn Thông báo kết quả chuyến thăm và làm việc của đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại tỉnh Lạng Sơn 922/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 

3702/QĐ-BQP 06-09-2018 Bộ Quốc phòng Quyết định ban hành Danh mục Đồn Biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa 927/SY-VP

Công an tỉnh Lạng Sơn 
UBND các huyện Biên giới 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn 
Bộ đội biên phòng Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 

8461/VPCP-KTTH 06-09-2018 Văn phòng Chính phủ V/v xử lý các kiến nghị của UBND tỉnh Lạng Sơn tại Hội nghị xuất khẩu ngày 23/4/2018 915/SY-VP

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh 
Các huyện, thành phố 
các cơ quan kiểm dịch tỉnh 
Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn 
Ngân hàng Nhà nước 
Bộ đội biên phòng Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Cục thuế Lạng Sơn 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng 
Sở Y Tế Lạng Sơn 
Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 

2338/QĐ-BTP 06-09-2018 Bộ Tư pháp Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hoá trong lĩnh vực hoà giải ở cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp 920/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh 
Ban dân tộc 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 

03/QĐ-BCĐTW 06-09-2018 Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương Quyết định về việc thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 937/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 

8476/VPCP-KTTH 06-09-2018 Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII 921/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ 

13/2018/TT-BKHCN 05-09-2018 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN -BYT ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế 925/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở Y Tế Lạng Sơn 
Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn 

06/BCDDTWW-VPBCĐTW 05-09-2018 Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương V/v thống nhất nghiệp vụ vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra 916/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 

2576/QĐ-BKHCN 05-09-2018 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định phê duyệt Danh mục đặt hàng các dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi do Trung ương quản lý, bắt đầu thực hiện từ năm 2019 926/SY-VP

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 
Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn 

6924/TB-BNN-VP 05-09-2018 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thông báo kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị `Giải phóng chống bệnh khảm lá sắn (Khoai mì) 904/SY-VP

Các huyện, thành phố 

78/TB-UBDT 05-09-2018 Ủy ban Dân tộc Thông báo số lượng, danh sách người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ 909/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Ban dân tộc 
Sở Thông tin Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 
Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh 

114/2018/NĐ-CP 04-09-2018 Chính phủ Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước 907/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 

116/NQ-CP 04-09-2018 Chính phủ Nghị quyết về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao 905/SY-VP

viện kiểm sát nhân dân tỉnh 
Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh 
Bảo hiểm xã hội tỉnh 
Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 

336/TB-VPCP 04-09-2018 Văn phòng Chính phủ Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP và Quyết định số 461/QĐ-TTg về phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả và liên kết sản 893/SY-VP

Các huyện, thành phố
Hội Nông dân tỉnh
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
Ngân hàng Nhà nước
Liên minh HTX tỉnh
Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
Sở Xây Dựng Lạng Sơn
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
Sở Tài Chính Lạng Sơn
Sở NN và PTNT Lạng Sơn
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
Văn phòng Tỉnh uỷ
Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh

3285/BTP-VP 04-09-2018 Bộ Tư pháp V/v gửi Bản tổng hợp tiếp nhận và trả lời kiến nghị của các Bộ, ngành, địa phương 903/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 

115/2018/NĐ-CP 04-09-2018 Chính phủ Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm 918/SY-VP

Bộ đội biên phòng Lạng Sơn 
Các huyện, thành phố 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Thông tin Lạng Sơn 
Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở Y Tế Lạng Sơn 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ 

26/CT-TTg 04-09-2018 Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn 901/SY-VP

TV BCĐ HNKTQT tỉnh 
Các huyện, thành phố 

3648/QĐ-BQP 04-09-2018 Bộ Quốc phòng Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng 964/SY-VP

UBND cấp xã 
Các huyện, thành phố 
Hội Cựu chiến binh tỉnh 
Sở Ngoại vụ 
Sở Tài chính 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

2528/QĐ-BKHCN 04-09-2018 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 935/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ 

5331/QĐ-BYT 04-09-2018 Bộ Y tế Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hoá chế độ Báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế 1064/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Y tế 

3148/QĐ-BCT 04-09-2018 Bộ Công thương Quyết định thành lập Đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 2534/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới Giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 914/SY-VP

UBND Thành Phố Lạng Sơn 
UBND các huyện Biên giới 
Ngân hàng Nhà nước 
các cơ quan kiểm dịch tỉnh 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Bộ đội biên phòng Lạng Sơn 
Cục thuế Lạng Sơn 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng 
Sở Y Tế Lạng Sơn 
Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 

1092/QĐ-TTg 02-09-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Chương trình Sức khoẻ Việt Nam 906/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các đoàn thể tỉnh 
Các Sở, ban, ngành 
Văn phòng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ

111/2018/NĐ-CP 31-08-2018 Chính phủ Nghị định Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương 887/SY-VP

Báo Lạng Sơn 
Các huyện, thành phố 
Các đoàn thể tỉnh 
Các Sở, ban, ngành 
Thường trực Tỉnh uỷ 

349/BC-TCTTTg 31-08-2018 Văn phòng Chính phủ - Tổ công tác của TTgCP Báo cáo Tình hình Ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, các văn bản liên quan đến kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh và kết quả kiểm tra tháng 8 của Tổ công tác 892/SY-VP

Các Sở, ban, ngành 

37/2018/QĐ-TTg 31-08-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xét, bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư 963/SY-VP

Sở Khoa học và Công nghệ 
Sở Nội vụ 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

8314/VPCP-NC 31-08-2018 Văn phòng Chính phủ V/v mở rộng phạm vi, đối tượng được cấp Giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới 910/SY-VP

Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng 
Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Bộ đội biên phòng Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ 

2198//TB-TTKQH 31-08-2018 Quốc hội khóa XIV - Tổng thư ký quốc hội Thông báo kết luận của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 26 898/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 
BT, PBT Tỉnh ủy 

8228/VPCP-QHQT 31-08-2018 Văn phòng Chính phủ V/v kết quả Hội nghị tổng kết hoạt động của uỷ ban công tác về PCPNN giai đoạn 1996-2017 881/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn 

111/2018/NĐ-CP 31-08-2018 Chính phủ Sao y Nghị định của Chính phủ Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương 891/SY-VP

Báo Lạng Sơn 
Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 
Các đoàn thể tỉnh 
Thường trực Tỉnh uỷ 

1127/CĐ-TTg 31-08-2018 Thủ tướng Chính phủ Công điện V/v ứng phó lũ lớn ở Đồng Bằng sông Cửu Long và mưa lũ tại Bắc Bộ 863/SY-VP

Các các cơ quan TV BCH PCTT&TKCN tỉnh 
Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 

113/2018/NĐ-CP 31-08-2018 Chính phủ Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế 896/SY-VP

BT, PBT Tỉnh ủy
Các huyện, thành phố
Các Sở, ban, ngành

8298/VPCP-KTTH 31-08-2018 Văn phòng Chính phủ Báo cáo nội dung theo công văn số 4661/VPCP-KTTH 889/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Ngân hàng Nhà nước 
Sở Thông tin Lạng Sơn 
Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 

25/CT-TTg 31-08-2018 Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu. 894/SY-VP

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh 
Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 

8200/VPCP-QHQT 30-08-2018 Văn phòng Chính phủ Sao y Công văn số 8200/VPVP-HCQT ngày 30/8/2018 của Văn phòng Chính phủ về báo cáo công tác chuẩn bị tham dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN 15 860/SY-VP

Đài truyền hình Lạng Sơn 
Báo Lạng Sơn 
UBND huyện Lộc Bình 
Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Bộ đội biên phòng Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng 
Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ 

8210/VPCP-KGVX 30-08-2018 Văn phòng Chính phủ V/v xử lý kiến nghị của VCCI sau Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững năm 2018 874/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giáo dục và đào tạo 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 

6741/CĐ-BNN-TY 30-08-2018 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Công điện về việc chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam 900/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Chi cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn 
Bộ đội biên phòng Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở Y Tế Lạng Sơn 
Sở Thông tin Lạng Sơn 

12/2018/TT-BKHCN 30-08-2018 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia 1018/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh 
Sở Giáo dục và Đào tạo 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Sở Công Thương 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Tài chính 
Sở Khoa học và Công nghệ 
HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh ủy 

1115/TTg-QHĐP 30-08-2018 Thủ tướng Chính phủ V/v phối hợp, tạo điều kiện tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 873/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 
Ban Tổ chức Tỉnh uỷ 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ

25/2018/TT-BVHTTDL 30-08-2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thông tư Quy định hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh 1136/SY-VP

Hội Văn học Nghệ thuật 
Sở Thông tin và Truyền thông 
Sở Tài chính 
Sở Nội vụ 
Sở Tư pháp 

83/2018/TT-BTC 30-08-2018 Bộ Tài chính Thông tư hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước 940/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 

110/2018/NĐ-CP 29-08-2018 Chính phủ Sao y Nghị định của Chính phủ Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội 890/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các đoàn thể tỉnh 
Các Sở, ban, ngành 
Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh 
Thường trực Tỉnh uỷ 

324/TB-VPCP 29-08-2018 Văn phòng Chính phủ Sao y Thông báo Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em 877/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Ban dân tộc 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Sở Thông tin Lạng Sơn 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
Sở Y Tế Lạng Sơn 
Sở Giáo dục và đào tạo 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Các đoàn thể tỉnh 

109/2018/NĐ-CP 29-08-2018 Chính phủ Nghị định Nông nghiệp hữu cơ 883/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở Y Tế Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 

8147/VPCP-KSTT 29-08-2018 Văn phòng Chính phủ V/v trả lời kiến nghị các địa phương liên quan đến cải cách thủ tục hành chính 870/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 

110/2018/NĐ-CP 29-08-2018 Chính phủ Nghị định Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội 886/SY-VP

Các đoàn thể tỉnh 
Các Sở, ban, ngành 
Các huyện, thành phố 
Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ 

325/TB-VPCP 29-08-2018 Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị ` Định hướng, giải pháp phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu` 884/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 

323/TB-VPCP 29-08-2018 Văn phòng Chính phủ Sao y Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp, làm việc với lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam 876/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Hội Nạn nhân chất độc da cam /dioxin tỉnh 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn 
Sở Thông tin Lạng Sơn 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
Sở Y Tế Lạng Sơn 
Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 

336/QĐ-UBQGCPĐT 28-08-2018 Ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 864/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ 

321/TB-VPCP 28-08-2018 Văn phòng Chính phủ Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng 869/SY-VP

Thường trực Tỉnh uỷ 
Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 

80/2018/TT-BTC 28-08-2018 Bộ Tài chính Thông tư hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ 902/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 

138/2018/TT-BQP 28-08-2018 Bộ Quốc phòng Thông tư hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc 879/SY-VP

Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Bộ đội biên phòng Lạng Sơn 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Văn phòng Tỉnh uỷ 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ 

81/2018/TT-BTC 28-08-2018 Bộ Tài chính Sao y Thông tư số 81/2018/TT-BTC ngày 28/8/2018 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 912/SY-VP

UBND các huyện Biên giới 
Các Sở, ban, ngành 

3184/BTP-KTrVB 28-08-2018 Bộ Tư pháp V/v văn bản triển khai nghị quyết QPPL của HĐND tỉnh 885/SY-VP

Các Sở, ban, ngành 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 

5958/TTr-BKHĐT 28-08-2018 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tờ trình về phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư Trung hạn vốn nước ngoài từ ngân sách Trung ương (NSTW) giai đoạn 2016-2020 872/SY-VP

Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 

1728/BTL-BTM 28-08-2018 Bộ Tư lệnh quân khu I V/v cho ý kiến địa điểm thực hiện dự án Trạm bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô và các dịch vũ hỗ trợ tổng hợp 865/SY-VP

UBND Huyện Cao Lộc Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 

12/2018/TT-BTP 28-08-2018 Bộ Tư pháp Thông tư Hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý 934/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 

1479/QĐ-BTC 28-08-2018 Bộ Tài chính Sao y Quyết định về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Tài chính hết hiệu lực toàn bộ theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 913/SY-VP

viện kiểm sát nhân dân tỉnh 
Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành

1072/QĐ-TTg 28-08-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Thành lập uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 868/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ 

9621/BGTVT-ATGT 28-08-2018 Bộ Giao thông vận tải V/v tăng cường công tác phối hợp bảo đảm TTATGT tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt 899/SY-VP

UBND Thành Phố Lạng Sơn 
UBND huyện Lộc Bình 
UBND Huyện Cao Lộc Lạng Sơn 
UBND huyện Chi Lăng Lạng Sơn 
UBND huyện Hữu Lũng Lạng Sơn 
Văn phòng Ban ATGT tỉnh 
Sở Thông tin Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 

07/CT-BCT 28-08-2018 Bộ Công thương Sao y Chỉ thị về việc tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở 871/SY-VP

Công ty điện lực Lạng Sơn 
Các huyện, thành phố 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giáo dục và đào tạo 

22/2018/TT-BGDĐT 28-08-2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục 999/SY-VP

Hội khuyến học tỉnh 
Các huyện, thành phố 
Sở Nội vụ 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

318/TB-VPCP 27-08-2018 Văn phòng Chính phủ Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị “Thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực Nông nghiệp” 862/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Y Tế Lạng Sơn 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 

2423/QĐ-BKHCN 27-08-2018 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia, chuẩn bị tổ chức giữ chuẩn quốc gia 947/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
Sở ᅠXây dựng 
Sở Tài chính 
Sở Công Thương 
Sở Khoa học và Công nghệ 

9558/BGTVT-VT 27-08-2018 Bộ Giao thông vận tải V/v Chấp thuận Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khải Quang tổ chức đoàn Caravan ô tô và mô tô của khách quốc tịch Thái Lan vào tham gia giao thông tại Việt Nam 882/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 

110/NQ-CP 25-08-2018 Chính phủ Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng 858/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Ban Quản Lý Dự ￁n Đầu Tư Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 

2244/QĐ-BTP 24-08-2018 Bộ Tư pháp Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuọc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp 895/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 

102/TB-BTNMT 24-08-2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Thông báo thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2018 878/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 

310/TB-VPCP 24-08-2018 Văn phòng Chính phủ Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị Tổng kết Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2017 và định hướng giai đoạn 2018-2020. 851/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Văn phòng điều phối BCĐ Chuơng trình xây dựng NTM tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 

36/2018/QĐ-TTg 24-08-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định quy định thủ tục ký kết, thực hiện thoả thuận nhân danh Chính phủ và kiến nghị Chủ tịch nước quyết định ký kết thoả thuận nhân danh Nhà nước không phải là điều ước quốc tế 866/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 

24/2018/TT-BVTTTDL 23-08-2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thông tư Ban hành Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn hoá của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xác định mã số hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu, nhập khẩu Việt Nam 1095/SY-VP

Sở Thông tin và Truyền thông 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Công Thương 
Sở Tài chính 
Sở Khoa học và Công nghệ 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

5401/TCĐBVN-ATGT 23-08-2018 Tổng cục đường bộ Việt Nam V/v ý kiến về đấu nối đường dẫn từ Bến xe khách Thất Khê vào QL.4A tại Km50+170 ( T) tỉnh Lạng Sơn 875/SY-VP

UBND huyện Tràng Định 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 

108/2018/NĐ-CP 23-08-2018 Chính phủ Nghị định sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp 854/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Ngân hàng Nhà nước 
Thanh tra tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 

109/NQ-CP 23-08-2018 Chính phủ Nghị quyết Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2018 859/SY-VP

Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 

02/BCĐTW-VPBCĐTW 23-08-2018 Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương V/v hướng dẫn vẽ sơ đồ nề xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra 861/SY-VP

Các huyện, thành phố
Các Sở, ban, ngành

20/2018/TT-BGDĐT 22-08-2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông 1037/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Tài chính 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
Sở Nội vụ 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

23/2018/TT-BVHTTDL 21-08-2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thông tư Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao 970/SY-VP

Các huyện, thành phố
Sở Tư pháp
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Nội vụ
Thường trực Tỉnh uỷ

22/2018/TT-BCT 21-08-2018 Bộ Công thương Thông tư Hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018 849/SY-VP

Hiệp hội DN tỉnh 
Các cơ quan kiểm dịch 
Các huyện, thành phố 
Cục thuế Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Bộ đội biên phòng Lạng Sơn 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng 
Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 

28/BCĐQGĐL-VPBCĐ 20-08-2018 Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực Sao y v/v gửi văn bản và cung cấp các thông tin về Văn phòng Ban Chỉ đạo 855/SY-VP

Cty Điện lực Lạng Sơn 
Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 

7864/VPCP-KGVX 20-08-2018 Văn phòng Chính phủ V/v Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 834/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Thanh tra tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ 

1843/QĐ-BGTVT 20-08-2018 Bộ Giao thông vận tải Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải 954/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Giao thông Vận tải 

319/QĐ-HĐTV 20-08-2018 Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính Quyết định Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ 841/SY-VP

Đài truyền hình Lạng Sơn 
Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Thông tin Lạng Sơn 
Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 

841/TGCP-VP 17-08-2018 Bộ Nội vụ - Ban tôn giáo V/v bổ sung chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo 814/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Ban Dân vận Tỉnh uỷ 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ 

75/2018/TT-BCT 17-08-2018 Bộ Công thương Thông tư quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thuỷ lợi 1050/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Sở Giao thông Vận tải 
Sở Xây dựng 
Sở Tài chính 

76/2018/TT-BTC 17-08-2018 Bộ Tài chính Thông tư hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp 888/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giáo dục và đào tạo 

1045/QĐ-TTg 17-08-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Phê duyệt chương trình truyền thông về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 830/SY-VP

Các Sở, ban, ngành 
Các huyện, thành phố 
Thường trực Tỉnh uỷ 

4790/BYT-TTrB 16-08-2018 Bộ Y tế V/v đề nghị giữ nguyên phòng Thanh tra thuộc Sở Y tế 845/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Thanh tra tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ 

107/NQ-CP 16-08-2018 Chính phủ Nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ tr 832/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ 

3673/BVHTTDL-DSVH 16-08-2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Về việc thông báo kết quả xét duyệt danh sách di tích đề nghị lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Lạng Sơn 828/SY-VP

UBND huyện Chi Lăng Lạng Sơn 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ 

8985/BGTVG-VT 15-08-2018 Bộ Giao thông vận tải V/v Chấp thuận Công ty Cổ phần Việt Nam Travel Mart tổ chức đoàn xe mô tô cho khách quốc tịch Malaysia vào tham gia giao thông tại Việt Nam 826/SY-VP

Các huyện, thành phố 
VP Ban ATGT tỉnh 
Bộ đội biên phòng Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 

2284/QĐ-BKHCN 15-08-2018 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định về việc công bố Bảng mã HS đối với phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu thuộc đối tượng kiểm tra nhà nước về đo lường khi nhập khẩu 948/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Tài chính 
Sở Công Thương 
Sở Khoa học và Công nghệ 

2706/BTTTT-CATTT 15-08-2018 Bộ Thông tin và Truyền thông V/v đôn đốc tăng cường bảo đảm ATTT trong dịp Kỷ niệm 19/8 và Lễ Quốc khánh 02/9 824/SY-VP

Các đoàn thể tỉnh 
Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành

73/2018/TT-BTC 15-08-2018 Bộ Tài chính Thông tư hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi sử dụng vốn nhà nước 867/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 

107/2018/NĐ-CP 15-08-2018 Chính phủ Nghị định về kinh doanh xuất khẩu gạo 837/SY-VP

Hiệp hội DN tỉnh 
Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 

20/2018/TT-BCT 15-08-2018 Bộ Công thương Thông tư Sửa đổi Phụ lục I ` Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn ` ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN: 01/2017/BCT tại Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương 848/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Bộ đội biên phòng Lạng Sơn 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 

3237/QĐ-BNN-XD 15-08-2018 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng Công trình: Nhà và khu quản lý giai đoạn 1 Dự án: hồ chứa nước Bản Lải gai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 820/SY-VP

UBND huyện Lộc Bình 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 

01/QĐ-BCĐTW 15-08-2018 Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương Quyết định về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 825/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 

1017/QĐ-TTg 14-08-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Phê duyệt Đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 821/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các đoàn thể tỉnh 
Các Sở, ban, ngành 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ 

291/TB-VPCP 14-08-2018 Văn phòng Chính phủ Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị thúc đẩy phát triển cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một của ASEAN và tạo thuận lợi thương mại. 804/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 

6214/BNN-VPĐP 14-08-2018 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v sử dụng mẫu biểu trưng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 852/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các đoàn thể tỉnh 
Các Sở, ban, ngành 

2863/QĐ-BCT 14-08-2018 Bộ Công thương Quyết định về việc thành lập Tổ công tác tiếp nhận các Chi cục Quản lý thị trường về trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương 812/SY-VP

Chi cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn 
Các huyện, thành phố 
Cục thuế Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ 

03/2018/TT-BTNMT 14-08-2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về Thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 941/SY-VP

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn 
Sở Y Tế Lạng Sơn 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 

7688/VPCP-KSTT 14-08-2018 Văn phòng Chính phủ V/v thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước 817/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 
Thường trực Tỉnh uỷ 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 

35/2018/QĐ-TTg 14-08-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trực thuộc Bộ giao thông vận tải 822/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 

289/TB-VPCP 14-08-2018 Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị về xây dựng nông thôn mới tại các thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững 853/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 

1016/QĐ-TTg 14-08-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2019 835/SY-VP

Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ 

7703/VPCP-NN 14-08-2018 Văn phòng Chính phủ V/v các giải pháp nhằm ổn định thị trường thịt lợn. 838/SY-VP

Các huyện, thành phố
Sở Thông tin Lạng Sơn
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
Sở NN và PTNT Lạng Sơn

7683/VPCP-KSTT 14-08-2018 Văn phòng Chính phủ V/v nâng cao chỉ số Chính phủ điện tử của Việt Nam theo phương pháp đánh giá của Liên hiệp quốc 816/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 
Thường trực Tỉnh uỷ 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 

1588/BTL-BTM 13-08-2018 Bộ Tư lệnh quân khu I V/v tham gia ý kiến đối với dự án bảo vệ và phát triển rừng tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 798/SY-VP

Sở NN và PTNT Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 

45/2018/TT-BGTVT 13-08-2018 Bộ Giao thông vận tải Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 90/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc 813/SY-VP

Công ty CP BOT BG-LS 
Các huyện, thành phố 
Ban Quản Lý Dự ￁n Đầu Tư Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 

71/2018/TT-BTC 10-08-2018 Bộ Tài chính Thông tư Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tại Viật Nam và chế độ tiếp khách trong nước 1152/SY-VP

Các huyện, thành phố
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Sở Nội vụ
Sở Ngoại vụ

10/2018/HC-ST 10-08-2018 Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn V/v khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai (Bùi Thị Vình) 850/SY-VP

UBND huyện Hữu Lũng Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Thanh tra tỉnh Lạng Sơn 

8819/BGTVT-VT 10-08-2018 Bộ Giao thông vận tải V/v Chấp thuận Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khải Quang tổ chức đoàn Caravan Thái Lan vào tham gia giao thông tại Việt Nam 827/SY-VP

UBND huyện Bình Gia 
UBND huyện Văn Quan 
UBND huyện Chi Lăng Lạng Sơn 
VP Ban ATGT tỉnh 
Bộ đội biên phòng Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 

1010/QĐ-TTg 10-08-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn. 805/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 
Các đoàn thể tỉnh 
Thường trực Tỉnh uỷ 

106-QĐ/TWĐTN-CNĐT 10-08-2018 Ban chấp hành trung ương Quyết định về việc ban hành Đề án `Tư vấn hướng nghiệp và Giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên giai đoạn 2018-2022` 823/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 
Các đoàn thể tỉnh 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ 

34/QĐ-TTg 10-08-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương 801/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 

2919/CT-BGTDĐT 10-08-2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục 833/SY-VP

Các đoàn thể tỉnh 
Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 
Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh 
Văn phòng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 

996/QĐ-TTg 10-08-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” 811/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ 

285/TB-VPCP 09-08-2018 Văn phòng Chính phủ Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hoá, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ,gi 799/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Bảo hiểm xã hội tỉnh 
Ngân hàng Nhà nước 
Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 

65/TB-THVN 09-08-2018 Đài truyền hình Việt Nam Thông báo kết luận của đồng chí Trần Bình Minh, UVTW Đảng, Tổng Giám đốc Đài THVN tại buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Lạng Sơn về phối hợp tuyên truyên trên các kênh của Đài THVN 787/SY-VP

Thông báo kết luận của đồng chí Trần Bình Minh, UVTW Đảng, Tổng Giám đốc Đài THVN tại buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Lạng Sơn về phối hợp tuyên truyên trên các kênh của Đài THVN

185/BC-BVHTTDL 09-08-2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sao y Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 2589/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án ` Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạng phúc 20 tháng 3 hằng năm ` 843/SY-VP

Các đoàn thể tỉnh 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
Sở Thông tin Lạng Sơn 
Sở Giáo dục và đào tạo 
Sở Y Tế Lạng Sơn 
Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Các huyện, thành phố 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ 

995/QĐ-TTg 09-08-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Giao nhiệm vụ cho các Bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 803/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 

8767/BGTVT-KHĐT 09-08-2018 Bộ Giao thông vận tải V/v triển khai kết luận của Bộ trưởng tại Thông báo số 361/TB-BGTVT ngày 26/7/2018 của Bộ GTVT 818/SY-VP

Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 

3177/QĐ-BNN-QLCL 09-08-2018 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 857/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 

70/2018/TT-BTC 08-08-2018 Bộ Tài chính Thông tư Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 836/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 

69/2018/TT-BTC 08-08-2018 Bộ Tài chính Thông tư hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh ng 933/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Ngân hàng Nhà nước 
Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 

1113/QĐ-BXD 08-08-2018 Bộ Xây dựng Quyết định ban hành Định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng 819/SY-VP

Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 
Các huyện, thành phố 

104/NQ-CP 08-08-2018 Chính phủ Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 07 năm 2018 802/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 
BT, PBT Tỉnh ủy 

144-QĐ/TW 08-08-2018 Ban chấp hành trung ương Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương 936/SY-VP

Đài truyền hình Lạng Sơn 
Sở Thông tin Lạng Sơn 
Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 

4585/BYT-ATTP 08-08-2018 Bộ Y tế V/v đề nghị giữ nguyên mô hình tổ chức hoạt động của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 795/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ 

986/QĐ-TTg 08-08-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 778/SY-VP

Ngân hàng Nhà nước 
Sở Thông tin Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Văn phòng HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Văn phòng Tỉnh uỷ 
Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh 

958/QĐ-TTg 08-08-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 810/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 

283/TB-VPCP 08-08-2018 Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công 783/SY-VP

Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 

8705/BGTVT-KCHT 08-08-2018 Bộ Giao thông vận tải V/v trả lời kiến nghị của Doanh nghiệp 815/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 

987/QĐ-TTg 08-08-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quốc phòng năm 2018 788/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 

69/2018/TT-BTC 08-08-2018 Bộ Tài chính Thông tư hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh ng 933/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Ngân hàng Nhà nước 
Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 

284/TB-VPCP 08-08-2018 Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia 724/SY-VP

Các cơ quan TV BCĐ 138 , 389 tỉnh 
Báo Lạng Sơn 
Chi cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 
Các huyện, thành phố 

284/TB-VPCP 08-08-2018 Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia 774/SY-VP

Các cơ quan TV BCĐ 138 , 389 tỉnh 
Báo Lạng Sơn 
Chi cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 
Các huyện, thành phố 

22/CT-TTg 07-08-2018 Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước 722/SY-VP

Cty TNHH MTV Khai thác CTTL Lạng Sơn 
Các huyện, thành phố 
văn phòng BCH PCTT TCKN tỉnh 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 

22/CT-TTg 07-08-2018 Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước 772/SY-VP

Cty TNHH MTV Khai thác CTTL Lạng Sơn 
Các huyện, thành phố 
văn phòng BCH PCTT TCKN tỉnh 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 

965/QĐ-TTg 07-08-2018 Thủ tướng Chính phủ Sao y Quyết định Sửa đổi Điều 3 Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các huyện nghèo và các huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020 782/SY-VP

UBND huyện Văn Quan 
UBND huyện Đình Lập 
UBND huyện Bình Gia 
Các đoàn thể tỉnh 
Các Sở, ban, ngành 

6961/TB-BNN-VP 07-08-2018 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại Hội nghị Ban Chỉ đạo Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (tại 21 tỉnh) 1066/SY-VP

Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
Sở Xây dựng 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Giáo dục và Đào tạo 
Sở Y tế 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

7518/VPCP-KTTH 07-08-2018 Văn phòng Chính phủ V/v đẩy mạnh thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 784/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 

33/2018/QĐ-TTg 06-08-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ 725/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các đoàn thể tỉnh 
Các Sở, ban, ngành 

33/2018/QĐ-TTg 06-08-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ 775/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các đoàn thể tỉnh 
Các Sở, ban, ngành 

11/2018/TT-BKHCN 06-08-2018 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Quy định đinh mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục 946/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
Sở ᅠXây dựng 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Sở Tài chính 
Sở Công Thương 
Sở Khoa học và Công nghệ 

960/QĐ-TTg 06-08-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo 723/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Y Tế Lạng Sơn 
Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giáo dục và đào tạo 

03/CTPH-BNV-ĐTHVN 06-08-2018 Bộ Nội vụ - Đài truyền hình Việt Nam Chương trình phối hợp Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2018-2020 800/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Thông tin Lạng Sơn 
Ban Tổ chức Tỉnh uỷ 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ 

960/QĐ-TTg 06-08-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo 773/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Y Tế Lạng Sơn 
Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giáo dục và đào tạo 

68/2018/TT-BTC 06-08-2018 Bộ Tài chính Thông tư hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 88/NĐ-CP ngày 15 908/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 

3682/BNV-TL 06-08-2018 Bộ Nội vụ Về việc chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 -2020 786/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Ban dân tộc 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 

31/2018/QĐ-TTg 03-08-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng; tài chính; ngân hàng 755/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành

44/2018/TT-BGTVT 03-08-2018 Bộ Giao thông vận tải Thông tư Ban hành định mức kinh tế - Kỹ thuật công tác nạo vét công trình hàng hải 780/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 

276/TB-VPCP 03-08-2018 Văn phòng Chính phủ Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về tình hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã và một số đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới. 758/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Liên minh HTX tỉnh 
Ngân hàng Nhà nước 
Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Sở Thông tin Lạng Sơn 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
Sở Y Tế Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn 
Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 

2855/BTP-PBGDPL 03-08-2018