Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Quyết định số 1059/QĐ-TTg, ngày 22/8/2019 phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam (CSBVN) giai đoạn 2019 - 2023.

 

Mon, 26/08/2019 - 10:53
Ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm, (tên tiếng Anh là One Commune One Product - OCOP, gọi tắt là Chương trình OCOP), gọi chung là Bộ Tiêu chí OCOP, (Quyết định số 1048/QĐ-TTg, ngày 21/8/2019).

 

Mon, 26/08/2019 - 10:52
Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh

UBND tỉnh vừa có Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh (Chỉ thị số 07/CT-UBND, ngày 23/8/2019).

 

Mon, 26/08/2019 - 10:49
Quyết định công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan

UBND huyện Văn Quan công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Đồng Giáp tại Quyết định số 2750A/QĐ-UBND, ngày 19/8/2019.

 

Ban biên tập UBND Tỉnh Fri, 23/08/2019 - 16:34
Phê duyệt biên chế công chức của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2020 (Quyết định số 1066/QĐ-TTg, ngày 22/8/2019).

 

Ban biên tập UBND Tỉnh Fri, 23/08/2019 - 16:29
Chỉ đạo của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động tết Trung thu năm 2019

UBND tỉnh vừa có chỉ đạo đối với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố về việc tổ chức các hoạt động tết Trung thu năm 2019 (Công văn số 875/UBND-KGVX ngày 23/8/2019).

 

Ban biên tập UBND Tỉnh Fri, 23/08/2019 - 16:27
Subscribe to Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh