Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Họ và tên: Phùng Quang Hội.

 

Ngày tháng năm sinh: 18/3/1971.

 

Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

 

Điện thoại: 0205.3812.102; 0913.278.992.