Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Nghiêm cấm in tiền vàng mã sử dụng hình ảnh tiền Việt Nam

 

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có Công văn số 3082/NHNN-PHKQ gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị phối hợp ngăn chặn nạn in tiền vàng mã có sử dụng hình ảnh đồng tiền Việt Nam.
 


Tình hình hoạt động sản xuất, tiêu thụ tiền vàng mã có sử dụng hình ảnh đồng tiền Việt Nam các loại mệnh giá đang diễn ra khá phổ biến ở các tỉnh, thành phố trong cả nước (như tiền vàng mã, tiền âm phủ nhái theo mẫu tiền pô-ly-me...), có thể gây nhầm lẫn trong thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tạo ấn tượng không tốt về hình ảnh đồng tiền Việt Nam. NHNN khẳng định hoạt động trên là vi phạm quy định tại khoản 3, Ðiều 3, Quyết định số 130/2003/QÐ-TTg ngày 30-6-2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo vệ tiền Việt Nam. Việc sao chụp tiền Việt Nam với bất kỳ mục đích nào không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của NHNN cũng là một hành vi bị nghiêm cấm.


 

Ðể ngăn chặn triệt để những hành vi vi phạm pháp luật nêu trên, NHNN đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố khi xét duyệt mẫu in tiền vàng mã do các cá nhân và tổ chức đề nghị in và lưu hành ngoài thị trường không chấp nhận việc sử dụng bố cục, một phần hoặc toàn bộ hình ảnh, hoa văn của đồng tiền Việt Nam.


 

Theo Nhandan