Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Văn phòng UBND tỉnh Công bố Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Trưởng Phòng Hành chính - Quản trị

Ngày 20/9/2019, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Công bố quyết định của Chánh Văn phòng về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Phòng Hành chính - Quản trị. Dự buổi công bố có đồng chí Phùng Quang Hội, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Quý, Phó Chánh Văn phòng, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Văn phòng.

 

20.9.2019 Cong bo QĐ bo nhiem PTP HCQT..JPG

Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại lễ công bố

 

Tại buổi Công bố, đồng chí Phùng Quang Hội, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã trao Quyết định cho ông Nông Việt Cường, nguyên Phó Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Hành chính - Quản trị, kể từ ngày 16/6/2019. Chánh Văn phòng UBND tỉnh chúc mừng và tin tưởng đồng chí Nông Việt Cường tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết trong tập thể Phòng, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, phối hợp tốt với các phòng, đơn vị trong cơ quan và các Sở, ban, ngành trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng cơ quan Văn phòng vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao.

 

20.9.2019 Cong bo QĐ bo nhiem PTP HCQT.JPG

Chánh Văn phòng (bìa phải) trao Quyết định bổ nhiệm

 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nông Việt Cường cám ơn và mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Văn phòng, sự hỗ trợ, phối hợp của các phòng, đơn vị và sự ủng hộ, giúp đỡ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Văn phòng; đồng thời, khẳng định sẽ cùng với tập thể Phòng Hành chính - Quản trị đoàn kết, không ngừng cố gắng, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

 

Phương Linh