Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 8/2019 (kỳ 2)

Ngày 23/8/2019, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8/2019 (kỳ 2) dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo tình hình kinh tế xã hội tháng 8, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 18/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh và Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định tặng danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú”.

 

23.8.2019 Hop UB tinh ky 2 (2).jpg

Các đại biểu dự phiên họp

 

Kết luận các nội dung trình tại phiên họp, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

 

Đối với dự thảo tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng 9 tháng năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các cấp, ngành đã chỉ đạo, triển khai quyết liệt, bám sát, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ công tác, đạt được nhiều kết quả tích cực trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, thu ngân sách, xúc tiến đầu tư, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, còn có những hạn chế trong công tác xây dựng giao thông nông thôn, giải ngân vốn đầu tư, hạn chế trong quản lý đất đai... Trong thời gian còn lại của năm, Chủ tịch yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng dự thảo Nghị quyết của HDND tỉnh bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, không để tồn đọng; chuẩn bị tốt công tác tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh, các hoạt động Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và các sự kiện quan trọng khá; tăng cường công tác quản lý cửa khẩu, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu; bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh kết luận

 

Với Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, Chủ tịch yêu cầu Sở Nội vụ tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, chỉnh sửa lại kết cấu, bố cục báo cáo, hoàn thiện nội dung, trình UBND xem xét.

 

Về quy định tặng danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú”, thống nhất thời gian trao tặng 05 năm thực hiện 01 lần với số lượng cá nhân được trao tặng danh hiệu không quá 15 người mỗi lần. Mức tiền thưởng xem xét, quyết định trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế. Sở Nội vụ cần bổ sung, hoàn chỉnh đầy đủ các nội dung liên quan như: nguyên tắc, tiêu chuẩn xét tặng, quyền lợi, nghĩa vụ của người được danh hiệu..., trình UBND tỉnh xem xét tại kỳ họp tiếp theo./.

 

Phương Linh